0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Ekonomika9. 12. 20016 minut

Ekonomie, politika a společnost

Zjednodušování usnadňuje život. Je svůdné mít v ruce jeden metr na všechno, jednu poučku pohotově odstřelující každou složitější situaci. Národ prošlý komunismem je k tomu obzvlášť náchylný – vyměňme jen metr a poučku. Z minulosti také pokračuje výhradní zájem o ekonomický a politický rozměr společnosti, jemné předivo sociálních vztahů zůstává nepopsáno. Ve světě se v současné době mnohé mění. Ekonomie začíná vlídněji pohlížet na zanedbaná témata - člověka a jeho sociální prostředí. Už i do takových bašt skalních ekonomů, jako je OECD nebo Světová banka, pronikají sociologická témata zachycující reálné fungování společnosti.

Ekonomie mezi doktrínou a realitou

Reklama

Málokdo má problém pochopit, co je ekonomika nebo politika, společnost ale často neumějí srozumitelně vysvětlit ani školení odborníci. Společnost se totiž neskládá přímo z občanů, nýbrž spíše z různých uskupení a zájmových propletenců. Ty nejsou vždy zjevné, proto je snadné popírat jejich existenci a odkazovat jen na obecné statistické znaky nebo průzkumy veřejného mínění. Ostatně také pro politiky jsou osamělí občané bez sociálních vazeb a kolektivní paměti vhodnějším objektem přesvědčování. Současná ekonomie „hlavního proudu“ odsouvá do závorky lidské slabosti i labyrint společenských vztahů. Zasut zůstává obsah ekonomického chování, který zahrnuje normy a způsoby chování, důvěru mezi partnery i jejich skrývané zájmy. Jak ale už dávno tvrdil sociální antropolog Karl Polanyi a po něm…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc