Obálka vydání 21/2001
21/2001 • 21.–28. 5. 2001

2001/21