0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace29. 4. 20015 minut

Všichni jsme si rovni

Jaké knihy zásadně a v pozitivním smyslu ovlivnily západní civilizaci? Řada anket a studií přisuzuje v beletrii první místo románu Harriet Beecher Stoweové Chaloupka strýčka Toma především kvůli jejím zásluhám o zákaz otroctví. Od té doby už sice literatura tak velký kladný dopad na celospolečenské změny nezaznamenala, převratná díla však vznikají stále. Jedním z nich je bezesporu i kniha Australana Petera Singera Osvobození zvířat. Když v roce 1975 vyšla poprvé, vyvolala bouřlivou reakci. Zpochybnila totiž jedno z dogmat, na němž západní křesťanská společnost stojí - a sice to, že všechny ne-lidské bytosti jsou podřízeny potřebám člověka a „pán tvorstva“ má právo s nimi podle toho nakládat. Od té doby ovšem Západ - i díky Singerovu průkopnickému činu - urazil kus cesty. Alespoň tak daleko, že pohled na zvířata jako na živoucí zásobárny masa, otrocké práce a pobavení už je vystaven čím dál silnější kritice a pochybnostem.

Schopnost trpět

Reklama

Narodit se jako zvíře do blízkosti člověka není na začátku 21. století nejradostnější úděl. Vyloučíme-li rodinné mazlíky, zbývá škála více či méně hrůzných forem života - ať již v zemědělských nebo kožešinových chovech, pokusných laboratořích, zoo, cirkusech. Vztah člověka a zvířat je jedním z největších etických problémů dneška, a stále se tedy množí hlasy, podle nichž jsou zvířata po otrocích a ženách dalšími v řadě „slabých“, kteří čekají na fundamentální zlepšení svých životních podmínek. Podstatu problému…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc