0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Přílohy12. 12. 19996 minut

Podat jim ruku

Poradna pro uprchlíky Českého helsinského výboru

byla založena v Praze v roce 1993. Poskytuje v 7 lidech sociální, psychologickou a právní pomoc uprchlíkům, žádajícím o azyl nebo povolení k dočasnému pobytu na území ČR. Dále monitoruje zacházení s uprchlíky a jejich celkovou situaci v ČR. „Připomínkujeme návrhy zákonů, zabývajících se touto problematikou, snažíme se vystupovat na obranu uprchlíků v médiích nebo na různých setkáních a konferencích,“ říká ředitelka poradny Anna Grušová (57). Kromě informativních rozhovorů a poradenství poskytují pracovnice poradny uprchlíkům také konkrétní pomoc, jakou je například zprostředkování kontaktu se státními či mezinárodními organizacemi, vyhledávání a kontaktování příbuzných apoll. „Pořádáme v uprchlických táborech kurzy českého jazyka kombinované s občanskou výchovou, máme projekt pracovní terapie pro cizince, čekající na rozhodnutí vrchního soudu, a myslíme i na další pomoc,“ říká Anna Grušová. Specialitou poradny je pomoc cizincům, kteří se v ČR již usadili. K tomuto účelu také zřídila vlastní „Poradnu pro integraci“.

Reklama

Poradna pro uprchlíky ČHV, Senovážná 2, 110 00 Praha 1, tel.: 24 22 43 79, fax: 26 80 67, e-mail: [email protected], internet: www.helcom.cz

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE)

vzniklo v Brně v roce 1992 a většina jeho členů se v té době oddělila od komise pro uprchlíky při Ekumenické radě církví. Ústřední postavou sdružení, které se…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc