0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře3. 1. 19997 minut

Potřebujeme novou defenestraci

machacek 300 • Autor: Respekt

Na začátku nového roku se většina z nás pokouší o nějaká předsevzetí. Snažíme se také stanovit nové cíle, přemýšlíme, čeho bychom chtěli dosáhnout. Totéž by mělo platit pro celou společnost. Uplynulý rok byl bezpochyby nejobtížnější od počátku transformace v roce 1990. Byl i rokem nepříliš úspěšným. Proto bychom si také měli přát, aby byl rok 1999 veselejší, aby naši společnost přešla pověstná „blbá nálada“, aby si začala více věřit.

Ekonomika stojí na očekávání

Reklama

Optimismus a sebevědomí jsou pro zdravý hospodářský a společenský vývoj nesmírně důležité. Bylo tomu tak vždy, ale v dnešní době to všude na světě platí v ještě daleko větší míře než v minulosti. Moderní ekonomiky a společnosti úzce propojené informačními technologiemi a neustále produkující data, statistiky a průzkumy veřejného mínění se daleko více než v minulosti opírají o očekávání občanů, spotřebitelů, podnikatelů, investorů, manažerů. Mnoho z nás si pod slovem ekonomika představuje jenom továrny, podniky či banky. Vývoj ekonomik ale úzce souvisí rovněž s psychologickým stavem společnosti a často z něho přímo vychází. Stále více ekonomů a sociologů například vysvětluje schopnosti americké ekonomiky (především její úspěchy při objevech, výrobě a prodeji nových produktů a technologií) také tím, že si Američané dokážou více věřit, že dokážou být zdravě sebevědomí, například více než mnozí Evropané.Přehnaná euforie či státem organizovaný optimismus nejsou jistě k ničemu dobré. Vedou k…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc