0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Ekonomika14. 12. 19976 minut

První krok správným směrem

,
Howard I. Golden

Dnes snad už není mezi politiky nikdo, kdo by se odvažoval nahlas pochybovat o tom, že český kapitálový trh nefunguje tak, jak by měl. To je důležitý krok vpřed. Stačí si totiž vzpomenout, jaká byla situace před necelým rokem. Na ostrou kritiku zahraničních investorů reagoval tehdejší ministr financí Ivan Kočárník obvykle tak, že prohlašoval, že v českých zákonech není žádná chyba. Naznačoval pouze, že problém není v zákonech, nýbrž v jejich prosazování. V současnosti zde máme novelu zákona o bankách, která vyžaduje vytvoření „čínských zdí“, jež oddělí banky od jejich aktivit na kapitálovém trhu. Ačkoli v západních zemích patří „čínské zdi“ ke standardu, v České republice jde o nový pojem. Žádný zákon totiž dosud existenci těchto zdí nevyžadoval. Nový ministr financí je vnímavý a energický, je ochoten poslouchat názory druhých a snaží se reagovat na to, co mu říkají. Sehnal si inteligentní a odpovědné poradce, kteří tvrdě pracují na tom, aby shromáždili fakta a navrhli řešení. Parlament má blízko ke schválení poměrně radikálního návrhu, jenž by od investičních fondů požadoval zbavit se majoritních podílů v podnicích. Jiné ustanovení ukládá manažerům fondů vrátit podílníkům peníze odpovídající hodnotě čistého obchodního jmění, jestliže nedokážou na trhu vzbudit dostatek důvěry, aby se jejich akcie obchodovaly s mezinárodně přijatelným diskontem. A konečně Poslanecká sněmovna schválila zákon o Komisi pro cenné papíry, který jí ovšem Senát vrátil k dopracování. Připomínky…

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc