Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Domov

Komu patří TV NOVA

Železného tichá válka s televizní radou

Generální ředitel televize Nova Vladimír Železný nosí ve své pravidelné sobotní show „Volejte řediteli“ už několik týdnů místo oblíbeného motýlka kravatu. Pro mnohamilionovou rodinu Nováků je to prozatím jediný viditelný projev tichého boje, který dnes zuří mezi Novou a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada totiž nedávno zahájila proti TV Nova správní řízení, které může skončit odebráním licence k vysílání. A motýlka si prý Železný nenasadí dříve, dokud nebezpečí, které hrozí nejúspěšnější východoevropské soukromé televizi, neodvrátí.

Všechno Američanům

Celý spor začal nenápadně. Od ledna platí nový zákon, podle něhož musí televizní rada zrušit všechny tzv. licenční podmínky, které soukromým médiím při zahájení provozu předepsala. Stačí, když si to jejich majitelé budou přát. Ředitel Železný ještě v lednu požádal, aby byla zrušena podmínka č. 17, podle níž rada - jednoduše řečeno - schvaluje každou změnu vlastnických práv, ke které by v televizi došlo. Rada ovšem žádosti o zrušení dodnes nevyhověla a tím ředitele rozzlobila: „Postupuje protiprávně a škodolibě,“ tvrdí Železný. "Podle zákona musí podmínku zrušit bez řečí, a místo toho nás doslova blokuje. Bez jejího souhlasu se totiž nemůžeme ani přestěhovat nebo navýšit základní jmění."Železného kritika je pochopitelná: může mít na zrušení podmínky č. 17 skutečně vážný zájem. Vysílání Novy dnes zajišťuje Česká nezávislá televizní společnost s. r. o. (ČNTS), jejímiž podílníky jsou společnost CET 21 (držitel licence k televiznímu vysílání) a americká korporace CME (která poskytla provozní kapitál). Pokud by třeba Železný na objednávku amerického partnera sdružil CET i ČNTS do jedné velké akciové společnosti, mohli by Američané navýšit základní jmění a získat nad Novou absolutní kontrolu.

Stehlíkovo podání

Železnému ale nepřekáží jenom zdržování televizní rady. Další nepříjemnost ho potkala v dubnu, když majitel kladenských hutí Vladimír Stehlík podal na ČNTS trestní oznámení: společnost prý Novu provozuje protiprávně. Podle zákona ji totiž smí provozovat pouze držitel licence, tedy CET 21. Objasňováním otázky, jestli Nova patří ČNTS, nebo CET 21, tráví policejní vyšetřovatel již pátý měsíc. Závažnost případu ještě podtrhlo Nejvyšší státní zastupitelství, které před dvěma týdny zjistilo zhruba stejný fakt jako na jaře Stehlík: totiž „rozpor mezi zápisem v obchodním rejstříku provozovatele TV Nova a skutečným právním stavem“.Neskončeným hledáním firmy, která dnes Novu provozuje, televizní rada vysvětluje průtahy při rušení podmínky č. 17. „Zatím můžeme na Novu dohlížet právě podle licenčních podmínek,“ vysvětluje postup rady její místopředseda Josef Musil. „Když je zrušíme, mohli bychom CET 21 jako držitele licence i nadále podle zákona kontrolovat. Pokud ale bude faktickým provozovatelem Novy společnost ČNTS, ztratíme poslední možnost, jak se vůbec dozvědět, kdo tak významné médium vlastní a ovlivňuje.“ Rada proto koncem července zahájila správní řízení, kterým chce Železného donutit, aby dal právní záležitosti do pořádku a všem bylo jasné, že Novu skutečně provozuje CET 21.

Investice v Mosambiku

„Za největší problém téhle země považuji rozvírající se příjmové nůžky mezi těmi, kdo regulují, a těmi, kdo jsou regulováni,“ hodnotí postup televizní rady ředitel Železný. „Rada nám kdysi milostivě umožnila vysílat a my teď vyděláváme peníze, o kterých se jim může jen zdát.“ Podle jeho výkladu jsou všechny pochybnosti o vlastníkovi Novy zbytečné. ČNTS má sice v obchodním rejstříku jako předmět podnikání skutečně zapsáno „celoplošné TV vysílání podle licence č. 001/1993“, tato věta ale nemusí nutně znamenat, že Novu neprovozuje CET 21. „Věděli jsme, že tato formulace jde na hranu zákona,“ připouští Železný. „Nicméně soud, který nás zaregistroval, tak učinil poté, co náš postup schválila samotná rada.“ Na podporu svého tvrzení Železný předkládá „nejcennější papír, který v tomhle domě máme“ - dopis od televizní rady z května 1993. V něm rada ještě pod vedením Daniela Korteho schvaluje společenskou smlouvu mezi CET 21 a americkými investory o vzniku společnosti ČNTS, která bude mít vysílání Novy na starosti.Není prý divu, že rada smlouvu schválila: ČNTS byla založena na její přímý podnět. Tehdejší členové rady chtěli Američanům zabránit, aby se stali podílníky CET 21, a tím přímými vlastníky licence. Američané ovšem měli zájem svou miliardovou investici (navíc v zemi, kterou podle Železného považovali za středoevropský Mosambik) nějak pojistit, a proto se do licenčních podmínek zanesl kompromis - zmíněná společenská smlouva.

Tisíc možností

Ředitel Železný je přesvědčen, že vlastníka Novy dosvědčuje ještě další listina: soudně registrovaná smlouva mezi CET 21 a ČNTS o tom, že provozovatelem bude vždy jen první společnost. Mluvčí televizní rady Maríně Landové ale tyto argumenty nestačí. Smlouvy podle ní nemají žádnou právní závaznost. Proto rada nezruší sedmnáctou podmínku ani neukončí správní řízení, dokud Železný nedá záznamy v obchodním rejstříku do pořádku: „Existuje tisíc možností, jak vyloučit všechny pochybnosti o provozovateli Novy,“ tvrdí Landová. „Od podpisu nových smluv až po vstup ČNTS do CET 21. Myslím, že si všichni společníci uvědomí, že jde o velké peníze, a nebudou riskovat."Šéf Novy zatím změny v obchodním rejstříku odmítá. Jeho neústupnost může radu teoreticky rozzlobit natolik, že společnosti CET 21 odebere licenci. Železný ale takovou možnost nepřipouští: "I kdyby k tomu došlo, veškeré ztráty a mnohamilionové úvěry bude muset uhradit český stát. My jsme vždy jednali jenom podle pokynů rady.“ Hrozba večerů bez bulvárního zpravodajství a Dallasu ale divákům opravdu bezprostředně nehrozí. Správní řízení s Novou může podle zákona trvat libovolně dlouho.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].