0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře6. 8. 19954 minuty

Vyhláška na ochranu republiky

Od prvního září se bude muset cizinec ze země, se kterou máme bezvízový styk, při náhodné kontrole na hranicích prokázat částkou odpovídající sedmi tisícům korunám. Toto opatření zavádí nová vyhláška Ministerstva vnitra.

Od prvního září se bude muset cizinec ze země, se kterou máme bezvízový styk, při náhodné kontrole na hranicích prokázat částkou odpovídající sedmi tisícům korunám. Toto opatření zavádí nová vyhláška Ministerstva vnitra. Už její duch vzbuzuje pochyby, výše částky, kterou bude nucen cizinec prokazovat, je však naprosto nesmyslná. Turista, který jede do České republiky třeba na jeden den nebo naším územím jen projíždí, má disponovat obnosem, který převyšuje to, co průměrnému Čechovi musí stačit na měsíc.

České úřední specifikum

Reklama

Vyhláška vychází z loni přijaté novely zákona o pobytu cizinců, ve které je zakotveno, že cizinec je na hranici povinen na požádání prokázat „peněžní částku ve výši nezbytných nákladů na svůj pobyt na území ČR“ nebo doklady potvrzující zajištění této částky. Podle ředitele Cizinecké policie Karla Freunda se vyhláška vztahuje na všechny cizince obecně, v praxi by však prý částka neměla být požadována po občanech Slovenska. Možnost peníze požadovat je tedy ponechána zcela na libovůli příslušného úředníka.Nic nekorumpuje tolik jako zákony, které platí jen pro někoho. Vyhláška Ministerstva vnitra dává bez možnosti kontroly do rukou úředníků na hraničních přechodech moc nevpustit do země každého, kdo se neprokáže třemi sty dolary. A od libovůle není zase tak daleko ke zvůli, zvláště když proti rozhodnutí není odvolání.Ve většině evropských zemí sice existují podobná opatření, částka, která je na den pobytu požadována, ovšem tvoří…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc