0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace14. 8. 199410 minut

Americké dilema

Americké dilema

Vysoká úroveň a tržní charakter, nebo sociální služba pro všechny?

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Tak jak to všechny vyspělé země činí již od počátku 80. let, i Spojené státy se v minulém roce začaly vážně zabývat reformou svého zdravotnictví. Přitom podle posledních výzkumů veřejného mínění je většina Američanů spokojena jak s kvalitou lékařské péče, tak i s přístupností zdravotnických služeb. Zdravotní stav většiny občanů USA se od roku 1960 zlepšil, střední délka života se prodloužila o pět let. Američtí lékaři mají přístup k nejdokonalejším léčebným technologiím na světě, více než polovina světového výzkumu v medicíně je financována ze soukromých nebo veřejných fondů ve Spojených státech. Přesto dnes v USA panuje všeobecný názor, že systém zdravotnictví potřebuje reformu naléhavě, a boj o tuto reformu je letošní nejdůležitější vnitropolitickou událostí. V čem spočívá tento paradox?

Rozdíly

Zdravotnictví evropských zemí a Spojených států funguje na odlišném principu: zatímco ve vědomí Evropanů se zdravotní péče zafixovala jako součást státem povinně garantovaných i organizovaných veřejných služeb, v USA převažuje komerční pojetí zdravotnictví: lékařská péče je chápána jako velmi nákladná tržní komodita, na níž je možno založit prosperující byznys.V Evropě musí pojistné podle zákona zaplatit každý občan, případně jeho zaměstnavatel. Zcela jinak je tomu v USA. Zdravotní pojištění tu není povinné, je v rukou široké sítě soukromých pojišťoven, s…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc