0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Ekonomika5. 6. 19943 minuty

České výrobky do českých rukou

České výrobky do českých rukou

Stále více našich spoluobčanů považuje české výrobky za „nejsympatičtější a cenově nejdostupnější“. Signalizují to údaje sociologické firmy GfK Praha, které shromáždila letos v březnu. Data ukazují, že módní vlna bezhlavé poptávky po zahraničních výrobcích už u nás pomalu opadá, a na její místo se tlačí nový spotřebitelský trend - racionální kalkulace. Výzkum však ukázal ještě jednu věc: řada našich spoluobčanů při svých nákupech podléhá tzv. spotřebnímu patriotismu, respektive snaze pomoci českým výrobcům.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Spotřební patriotismus

Radikální vyznavači „vlasteneckého nakupování“ tvoří - podle průzkumu GfK - téměř třetinu naší společnosti. Jsou to lidé, kteří souhlasí s výrokem, že skutečný Čech by měl vždy kupovat české výrobky. Nesouhlas s touto tezí naopak uvedlo 46 % z 1 059 dotázaných respondentů. V případě umírněné formy spotřebního patriotismu je poměr obrácený. Sedmačtyřicet procent našich spoluobčanů souhlasí s tím, že do ČR by se měly dovážet jenom takové výrobky, které se u nás nevyrábějí, a 33 % s tím nesouhlasí.Přívrženci i odpůrci spotřebního patriotismu mají své charakteristické znaky. Mezi stoupenci nakupování českých výrobků jsou převážně lidé starší (nad šedesát let), se základním vzděláním a z domácností, jejichž příjem nepřesahuje 7 000 korun. Naopak v nakupování liberálněji orientovaní lidé jsou většinou mladší, se středním a vyšším vzděláním, jejichž domácnosti mají celkový příjem vyšší než 12 000…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc