Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Domov

1.1.1993

Na Nový rok vznikne nový stát - samostatná Česká republika. Málokdo z jeho budoucích občanů si ale dovede představit, jak bude tento bezesporu výjimečný den vypadat. Budou se konat oficiální oslavy „obnovení české státnosti“? Kdo vystoupí s novoročním projevem? Co v něm občanům sdělí? Budou poslanci skládat nový slib? Místopředseda české vlády Jan Kalvoda (ODA) se dokonce domnívá, že podle znění ústavního zákona o zániku federace zanikne na Nový rok Česká národní rada. Co se tedy stane prvního ledna 1993? Na tuto otázku odpovídají poslanci ČNR.Petra Buzková (sociální demokracie): „Každopádně by měla být do konce roku přijata česká ústava. Pokud se to podaří, je možné, že 1.1.1993 bude v ČNR volen český prezident. Kdo národu sdělí vznik samostatného českého státu není až tak důležité. Kolektivní hlavou státu je předsednictvo ČNR a tak by měl s projevem vystoupit asi předseda Uhde, pokud již mezitím nebude zvolen prezident.Pavel Hirš (Klub nezávislých liberálních poslanců, socialistická strana): "Nejprve bychom měli přijmout českou ústavu, ve které je předepsán i slib poslance sněmovny. Poslanci ČNR byli voleni jako nejvyšší zákonodárný sbor České republiky, a je proto logické, že budou tvořit poslaneckou sněmovnu.Prvního ledna by měl vystoupit současný nejvyšší ústavní představitel ČR Milan Uhde a oznámit vznik českého státu, který je pokračováním české státnosti. ČNR by měla přijmout slavnostní deklaraci o konstituování českého státu. To se dá učinit i dříve, s platností od 1.ledna. Nejdůležitější ale bude přijetí ústavního tzv. recipročního zákona, který by garantoval kontinuitu právního stavu i institucí, které přešly z federace na Českou republiku.Co se týče volby prezidenta, bylo by možná dobré uvažovat o způsobu, kdy by každý přednosta okresu určil jednoho volitele a ti by, spolu s poslaneckou sněmovnou v celkovém počtu 281 lidí, na Nový rok zvolili prvního prezidenta České republiky."Pavel Tollner (místopředseda ČNR, Křesťanskodemokratická strana): "Byli bychom velmi rádi, aby byl na Nový rok slavnostně ve Vladislavském sále zvolen prezident České republiky. Poté by papežský nuncius Giovanni Coppa sloužil slavnostní Te Deum ve Svatovítské katedrále. Následovat by mělo slavnostní přijetí velvyslanců, což by znamenalo uznání nového státu. Chtěli bychom, aby byly vystaveny korunovační klenoty a aby se ten den zpřístupnil archív Koruny české."Jan Kryčer (HSD-SMS): "V okamžiku, kdy se do Prahy vrátí velvyslanci z vánočních svátků, bude uznána Česká republika. ČNR by měla přijmout deklarativní prohlášení, které by zaznamenalo vznik nového státu a které by bylo určeno především mezinárodní veřejnosti. Poslanci by nový slib skládat neměli, neboť jejich mandát není podle mého názoru čím zpochybnit. S novoročním projevem by měl vystoupit předseda ČNR Milan Uhde."Jan Kasal (místopředseda ČNR, lidová strana): To, k čemu na Nový rok dojde, poneseme trochu nostalgicky a se smutkem v duši, takže ani oslavy vzniku státu nebudou příliš bujaré. K narození kohokoliv nebo čehokoliv se ale sluší přát vše nejlepší a nebýt při tom smutný. Nevím, jestli by bylo vhodné volit českého prezidenta právě prvního ledna, ale nebránil bych se, kdyby to bylo velmi krátce po tomto datu. Pokud bude přijata česká ústava, potom si dovedu představit, že vystoupí předseda českého parlamentu a sdělí národu, že vznikl český stát."Jaroslav Ortman (Levý blok): "Pokud se Československo skutečně rozdělí, bude to velmi smutný Silvestr. Vždyť každý z nás vlastně změní z minuty na minutu občanství. Kdo pronese projev, kdo to občanům sdělí, je nejméně podstatná otázka. Protože poslanci skládali slib věrnosti ČSFR a její ústavě, je nezbytné, aby složili slib nový, zřejmě v duchu ústavy České republiky."František Trnka (LSU): "Na Nový rok bude některým lidem špatně, jiní budou přemýšlet, jak zrealizovat svá předsevzetí. Podle mého názoru by měl být slaven 25.listopad jako definitivní rozpad ČSFR a oslavy by neměly mít daleko do Dušiček. Protože Václav Havel nebude 1.1. podle mého názoru ještě prezidentem, bude muset novoroční projev přednést někdo jiný. Nejlépe by se toho zhostil slovenský herec Milan Markovič. V projevu by se měl především zabývat ekonomikou, což by z jeho úst nejlépe osvětlilo, jaký je vlastně důsledek rozpadu federace. Byl by to také první důkaz o zdravém soužití Čechů a Slováků."Karel Ledvinka (místopředseda ČNR, Občanská demokratická aliance): "Bylo by dobré, aby se na Nový rok uskutečnila slavnostní přísaha nového českého prezidenta. Myslím si, že by oslava vzniku českého státu neměla být příliš pompézní. Pro mne by bylo oslavou, kdybychom konstatovali, že jsme přijali novou ústavu, že jsme po 74 letech přerušených Československem konstituovali nový stát, že pokračujeme v intencích Československa a že je to stát demokratický, respektující základní občanská práva a svobody. Pokud by toto řekl v úvodním projevu nový český prezident 1.ledna ve 13 hodin, byl bych šťasten."Milan Uhde (předseda ČNR, Občanská demokratická strana): "Okázalé kolektivní oslavy na Nový rok nepředpokládám. Prvního dne, dokonce v jeho prvních hodinách, by mohl zasednout zákonodárný sbor České republiky a oznámit občanům, že vznikl český stát a na jakých mravních a právních základech spočívá. Při této příležitosti chci být na svém místě, připraven podat nejen věcnou zprávu, ale i říci, že úkol, který nás potkal jako důsledek určitých dějů, nikoli jako zcela svobodná volba mezi několika možnostmi, můžeme naplnit takovou velikostí, jaké jsme a budeme schopni. Je to tedy úkolem pro svobodné občany a rád bych je vyzval, k čemu vyzývám sám sebe: abychom tomuto úkolu věnovali své úsilí. Novoroční projev po poledni, tradičně vyhrazený prezidentovi, by měl podle mě pronést premiér české vlády, který podle ústavy zastupuje prezidenta.“

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].