Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Domov

Před sedmdesáti lety

Před sedmdesáti lety

Ústava ČSR z roku 1920 

V souvislosti s přípravou nové české ústavy se hovoří o ústavě z 6.března 1920, které upravovala život Československé republiky až do jejího konce v roce 1938. Z třináctistránkového textu jsme vybrali ustanovení, které se liší od dnešní ústavy ČSFR a mají být zřejmě základem nové české konstituce.

Moc zákonodárná

Národní shromáždění mělo dvě komory - poslaneckou sněmovnu a senát. Usnášeníschopné byly za přítomnosti alespoň třetiny svých členů. Pro přijetí zákona bylo třeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců, pro změny ústavy nebo vypovězení války tří pětin všech členů každé sněmovny. Senát mohl zasedat též jako trestní soud.Do třistačlenné poslanecké sněmovny s šestiletým funkčním obdobím mohly volit osoby starší 21 let, poslancem směl být občan starší 30 let. Do stopadesátičlenného senátu, jehož mandát byl osmiletý, volili občané starší 26 let, senátorem směl být člověk nad 45 let. Župané a okresní náčelníci nemohli být poslanci.Imunita se netýkala trestných činů, kterých se poslanec dopustil jako odpovědný redaktor sdělovacích prostředků. Pokud byl poslanec zatčen přímo při trestném činu, mohl být vzat do vazby. Pokud příslušná sněmovna nebo její předsednictvo do 14 dnů nevyslovily souhlas s trestním stíháním, musel být okamžitě propuštěn.Prezident mohl zasedání sněmoven odročit jedenkrát ročně o jeden měsíc. Rovněž měl právo parlament rozpustit a do 60 dnů vypsat volby. Tohoto práva…

Tento článek je v plném znění dostupný předplatitelům.

Odemkněte si všech 18 článků vydání zakoupením předplatného. Pokud jste již předplatitel/ka, přihlaste se.

Pořízením předplatného získáte přístup k těmto digitálním verzím už v neděli ve 12 hodin:

Respekt.cz
Android
iPhone/iPad
Audioverze

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].