Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Domov

Trojfederace

Morava a Slezsko se hlásí o svá práva. Jak si jejich obyvatelé představují své místo v budoucím státě? Usilují o samostatnou zemi, o část trojfederace? Nakolik se požadavky demonstrantů kryjí s názorem většiny?

Morava a Slezsko se hlásí o svá práva. Jak si jejich obyvatelé představují své místo v budoucím státě? Usilují o samostatnou zemi, o část trojfederace? Nakolik se požadavky demonstrantů kryjí s názorem většiny? V anketě, kterou počátkem roku nechali na Moravě provést přednostové okresů, se 90% obyvatel vyslovilo pro spolkové federativní uspořádání. A podle ostravského poslance L.Vrchovského většina obyvatel Moravy a Slezska v podpisové akci zavrhla myšlenku trojfederace. Podle jiného poslance, předsedy poslaneckého klubu OF Jana Sokola, leží zakopaný pes v daňovém systému.

Tlak přichází z Brna

Zpráva ze šesti moravských okresů

Počátkem března podnikli poradci prezidenta republiky Jiří Křižan a Petr Oslzlý okružní cestu po moravských okresech. Záměrem bylo zmapovat skutečnou vnitropolitickou situaci. Jednali se starosty významnějších měst či obcí a se zástupci stran a hnutí, které v každém okrese zvítězily v komunálních volbách. Cesty se zúčastnil i zpravodaj Respektu a následující text je pokusem o přehledné zachycení názorů, se kterými během schůzek přicházela okresní reprezentace jižní Moravy.

Okres Třebíč

Výsledky komunálních voleb: ČSL 21%, OF 18%, KSČ 13%, HSD 2% mandátů

Karel Müller, přednosta okresního úřadu, OF

K předloženým variantám státoprávního uspořádání chybí přesné ekonomické rozbory, které by ukázaly jejich výhody či nevýhody. V okrese nehraje národnostní otázka roli. Největší problém je, že jsme stejně jako v minulosti stále vázáni na státní rozpočet. Proto je nutné co nejdříve vyřešit samosprávu měst a obcí. V okrese se aktivizují komunisté, vystupuje zde Ivan Sviták, který demagogicky kritizuje všechno dobré, co se dosud událo. Je to velmi nebezpečné, chybí jakýkoli pozitivní hlas. Televizní zpravodajství nestačí a zdá se, že řadu věcí zkresluje. Je také podivné, že komunistická strana má informace z ministerstev dřív než obecní zastupitelstva po linii státní správy. Tyto úniky se projevily již těsně po schválení zákona o majetku KSČ: zemědělské kartely, které měly být zrušeny, stále s pomocí informátorů z ministerstev existují.

ing.Evžen Žamberský, HSD

Cítím se být Moravákem, a dokud neumřu, bude moravská národnost existovat. Naše hnutí je pro federativní uspořádání. Toto řešení nemusí být vždy souměrné. Slovenská republika by si mohla ponechat poměrně hodně kompetencí, zatímco Moravskoslezská a Česká země by mohly klidně víc svěřit federálu. Na určitých federálních ministerstvech mohou existovat činnosti, které by spravovaly Českou a Moravskoslezskou zemi a do Slovenské republiky by nehovořily. Mnoho lidí napsalo do sčítacích archů, že jsou národnosti moravské.

ing.Jan Karas, ČSL

Moravští nacionalisté by si měli uvědomit, že jsou tady důležitější problémy. Vypadá to, jako by takové rozdrobování sil někdo záměrně podporoval. Jestli to nebude trojfederace rovnocenných, pak nemá smysl, aby se v České republice zřizovalo něco jiného než ve Slovenské.

ing. František Ryneš, OF

Jestliže bude umožněno, aby obce měly své příjmy, bude se územněsprávní uspořádání zcela přirozeně tvořit odspodu. V okrese je velmi dobrá spolupráce nekomunistických stran a hnutí. Vadí nám proto, že parlamentní nespolupráce zastoupených stran je vydávána za celorepublikovou záležitost.

ing.Marie Černá, Strana zelených

Nejvíc schází zákon o majetku obcí a na tom ztroskotává i privatizace. Myslím si, že tomu by se ČNR měla věnovat přednostně. V okrese narůstá počet nezaměstnaných a lidé říkají, že to za komunistů nebylo. To je dost nebezpečný stav.

Starosta Třebíče dr.Pavel Heřman, OF

Veškerá aktivita moravských separatistů souvisí s bývalým jihomoravským KNV a s jeho mocenskými touhami. Když tito lidé tvrdí, že samosprávná Morava se bude mít líp, zneužívají stejně jako komunisté ekonomické situace. Pokud by se utvořilo nějaké státoprávní uspořádání jen jako východisko z tíživé ekonomické situace, znamenalo by to katastrofu.

Okres Znojmo

Výsledky komunálních voleb: OF 25%, KSČ 22%, HSD 10%, ČSL 15% mandátů

Přednosta okresního úřadu ing.Vlastimil Pospíchal, OF

Vzhledem k tomu, že státní správa takřka nefunguje, mělo by dojít ke sblížení obcí na bázi dobrovolnosti a k posílení jejich samosprávy. Na základě ekonomických principů pak mohou vzniknout zcela nové regiony.

Primátor Znojma Jan Hart, HSD

Jsem čistokrevný Moravák, ale naše hnutí nechce rozdmýchávat žádné nacionalistické vášně. Od projevů v Brně se distancujeme. Chceme jen, aby Morava byla v rámci dotací spravedlivě posuzována. Okres je velmi zaostalý a lidem se tu dost těžko vysvětluje, proč pořád nepřichází žádné zlepšení. Rozpočet nám toho totiž moc nedovoluje.

Zástupce přednosty ing.Karel Procházka, OF

Region by měl o svých věcech, hlavně ekonomických, rozhodovat sám. Není tak důležité, jaké bude státoprávní uspořádání, ale zda vyprodukované prostředky zůstanou v regionu. Zástupci moravské strany by měli místo nacionálních idejí říci, co jsou schopni prakticky zajistit. Jejich tendence vycházejí z Brna, od kterého se již v minulém roce řada okresů distancovala. Pan Šabata se jen snaží napravit svoji pošramocenou politickou reputaci. Je potřeba, aby byli v ČNR více slyšet ti moravští poslanci, kteří nic podobného nechtějí.

Jaromír Šlápota, ČSL

Strany, které vystupují radikálně, by měly při svém požadavku samostatné Moravy předložit konkrétní ekonomické návrhy. Jinak je to jen forma politického boje. Nemají celostátní program, nemohou zaujmout voliče, pouze uměle vyvolávají pocity nacionalismu. Když byl zrušen KNV, tyto tendence zesílily: prakticky okamžitě přeměnit KNV na zemský úřad. Těmto lidem jde jen o zachování výhodných postů.

Okres Břeclav

Výsledky komunálních voleb: OF 31%, ČSL 21%, KSČ 19%, HSD 11% mandátů

Přednosta okresu Dalibor Neděla, OF

V našem okrese jsou pocity moravanství velice silné, až na obce v hraničním pásmu, které byly nově osídleny po válce. Jen málo lidí si své moravanství politicky zdůvodňuje, ale tlak na OF je v otázce Moravy velice silný. Převládá ale názor, že by se mělo zavést spolkové zřízení, pokud se tím nerozbije republika.

František Kuchař, HSD

Jsem z malého městečka, v kterém sice HSD nebylo založeno, ale ve volbách získalo většinu. To samo o sobě naznačuje touhu po samostatnosti Moravy. V této době jsou ale důležitější věci a mám dojem, že to je hlavně záležitost Brna. Za každou cenu si chtějí udržet své postavení bývalého krajského města. Během sčítání obyvatel tady kolovaly letáčky s výzvou, aby lidé prosazovali Moravu tím, že uvedou moravskou národnost. Důležitější ale je, aby prostředky, které se tady vytvoří, zůstaly v okrese. Je tady šest cukrovarů a je absurdní, že cukr stojí víc než jinde. Lidé těžko chápou, že příčinou je jen monopol Jednoty.

Okres Hodonín

Výsledky komunálních voleb: ČSL 30%, OF 26%, HSD 14%, KSČ 12% mandátů

Přednosta okresu ing.Václav Světík, OF

Pokud nebudou do voleb určena pravidla pro státní správu a pro samosprávu, budeme muset vyklidit pozice a je možné, že znovu přijdou komunisté. Jsem pro spolkové uspořádání, ale pokud by se Slovensko vyjádřilo negativně, přicházelo by v úvahu zemské uspořádání v rámci republiky. A ještě něco: jednotlivá ministerstva si v bývalých krajích zřizují své expozitury, které si své záležitosti řídí po své linii. Navíc jsou územně zcela nesmyslně rozloženy. Tím ministerstva a vláda brání vzniku toho nejdůležitějšího: samosprávě obcí.

dr.Rudolf Jiříček, OF

V minulém roce jsme poskytli seznam hospodářských pracovníků ve vedoucích funkcích 98 podniků. 75% ředitelů a náměstků bylo členy KSČ, proti nim stálo v závodech jen 130 lidí z OF. Pan Pithart to označil za seznam k likvidaci komunistů, přitom byli uvedeni všichni pracovníci, včetně OF. Dnes je OF v podnicích zlikvidováno a premiérovy výroky jakékoli zasahování do podniků znemožnily. Těžko hledáme v podnicích oporu, OF má své zástupce ve vládě, ale ne ve výkonných výrobních orgánech. Těžko pak prosazovat ekonomickou reformu.

ing.Jaroslav Miklenda, HSD

Prvním bodem našeho programu je samosprávné uspořádání země Moravsko-Slezské, dvoučlenná federace není demokratická. Jsme proti oblastnímu uspořádání, protože se již ve formě krajů neosvědčilo.

Primátor Hodonína, ing.František Kartoška, HSD

Rada i zastupitelstvo se vyjádřily pro spolkovou variantu. Podporujeme prvek samosprávy zdola v rámci okresu nebo oblasti. Všechny akce, které proběhly, jsou atakem Brna, které si usmyslelo, že se stane hlavním městem Moravy.

Okres Uherské Hradiště

Výsledky komunálních voleb: ČSL 31%, OF 30%, KSČ 14%, HSD 9% mandátů

Starosta města Kunovice ing.Jiří Deml, nezávislý kandidát

Stále pátrám, co samospráva znamená, protože vedle samosprávných obcí vzniká řada úřadů, na které se přenáší velká pravomoc. Je snad samospráva jen rozhodováním o tom, komu přečnívá haluz k sousedovi?

Primátor Uherského Hradiště ing. Ladislav Šupka, OF

Samospráva obcí pro nás zůstává prázdnou deklarací. Ministr Šabata a HSD svolávají jakási jednání kolem vytvoření zemského úřadu. V jimi navrženém zákoně o tomto úřadu jsme se ale dočetli, že by se zrušilo to, co se ještě ani neuvedlo v život: přenesení pravomocí z krajů na okresy a obce.

Okres Zlín

Výsledky komunálních voleb: ČSL 34%, OF 22%, KSČ 8%, HSD 7% mandátů

Primátor Zlína ing.Jaromír Schneider, ČSL

Zlín není v otázkách uspořádání vyhraněný. Máme tady spíše obavy z jakéhosi brnocentrismu, který určité věci brzdí. Momentálně je důležitější systém silných obcí a vysvětlit, co to vůbec samosprávnost je. Mělo by být co nejméně přerozdělovacích míst, jsme pro dvoustupňové řízení. Pokud se nevyřeší otázka obcí, neklid bude pořád a pak je jakákoliv varianta lhostejná. Je potřeba rozebrat, co to vlastně Morava a její samostatnost je."

dr.Pavel Novosad, Strana zelených

Pokud vláda nepřistoupí na posttotalitní, nacionalisticky laděný problém, pokud řekne, že to není náš hlavním zájem, řada lidí si oddychne. Občané v nacionalistických požadavcích vidí sabotáž ze strany bývalého režimu, protože se vypichují otázky, které nemají s jejich životem nic společného. Tyto tendence by vyřešila větší možnost soukromé iniciativy.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].