Často hledáte, jak…
Obálka vydání 19/1990
19/1990 • 18.–25. 7. 1990

1990/19

Domov

Tajemná ochrana tajemství

Jan Macháček

Kdo někdy pracoval ve větším podniku, má zajisté zkušenosti s tzv.útvary obrany, s odděleními zvláštních úkolů nebo s podivným hybridem nesoucím název "Oddělení obrany a zvláštních úkolů".

Právo na azyl

Klára Samková

Během posledních čtyřiceti let se několik set tisíc našich občanů uchýlilo do nejrůznějších částí světa. Ekonomicky vyspělé země podávaly pomocnou ruku i těm, jejichž postavení politických uprchlíků bylo problematické a šlo by je velmi snadno nahradit statutem uprchlíků ekonomických.

Proč musel umřít Miroslav Jindra?

J.K. Červenka

Mezi námi, kdo jsme narukovali na podzim roku 1983 k jednomu západočeskému vojenskému útvaru, byl Mirek Jindra jako jeden z mála opravdu plný života.

Insulinové šoky

Jana Šeblová

Pokud se vám stane, že začnete myslet příliš odtrženě od reality, váš svět bude bizarní, nesdělitelný a ostatním lidem nepochopitelný, když vás osvítí Bůh či dostanete vnuknutí nebo se v praktickém životě budete chovat výrazně neprakticky, bude u vás možná diagnostikována schizofrenie.

Nová zpravodajská služba

Jaroslav Spurný

Každý stát na světě má svou tajnou službu, která se stará o jeho bezpečnost. U nás by tuto funkci měl plnit Úřad na ochranu ústavy a demokracie, který vznikl v únoru 1990 rozkazem tehdejšího ministra vnitra Sachera.

Justice před krachem

Jan Brabec

Dne 4.7.1990 vyhlásili soudci obvodních soudů v Praze a některých okresních soudů v ČR stávku na protest proti způsobu, jakým je veřejnost informována o problému justice.