Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Společnost

Letošní chyba Cermatu má pikantní pointu

Autor: Archiv
Autor: Archiv

Historka spojená s letošní úlohou číslo 11 v maturitním testu z matematiky přesně ilustruje, kde máme problém a proč se bez veřejné kontroly Cermatu nelze obejít. Úloha se ptala na velikost úhlu a jde o zadání, kde nezaškrtáváte jednu z nabízených odpovědí, ale do formuláře vpisujete číslo. Formulace zadání napovídá spíše tomu, že půjde o jedno číslo, ale jeden z maturantů upozornil Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – odtajněno, že zadání vyhovují dvě hodnoty: 248° a 112°. Koho zajímají detaily, může se podívat na maturitní test.

Když o dva týdny později Cermat zpřístupnil klíč správných odpovědívzorové řešení, u příslušné úlohy byla uvedena pouze hodnota 248°. Oldřich Botlík proto zveřejnil článek, v němž vysvětluje, proč je oficiální řešení nedostatečné, a upozornil, že chybu neodhalily ani obě kontrolní komise, které mají hlídat korektnost testu, klíče a všech úloh.

Na text reagovali dva matematici, významní představitelé Jednoty českých matematiků a fyziků: Eduard Fuchs, člen Nezávislé kontrolní komise MŠMT, a Josef Kubát, člen validační komise Cermatu. Jejich hlavním argumentem bylo, že zadání úlohy je zcela jednoznačné, nemohlo nikoho zmýlit a opravdu vede na jedinou správnou hodnotu 248°. Na pedagogických serverech se však rozběhla debata, z níž bylo patrné, že na věc mají různí odborníci různé názory.

Eduin

Překvapivé bylo, že z oficiálních míst nepřišla žádná reakce. Cermat i ministerstvo školství problém ignorovaly a nezaujal ani média. Přitom existuje precedent z minulého roku, kdy podobná situace nastala v testu z češtiny. Ministerstvo tehdy přiznalo, že jedna maturitní úloha má více řešení, a zachránilo tak před propadnutím 113 maturantů. S ohledem na osobní osudy jednotlivců i státem vynaložené peníze na další studium či zkoušení nejde o detail. Také v případě úlohy číslo 11 se dá očekávat, že uznání dalších variant odpovědi by znamenalo, že nepropadne přinejmenším několik desítek lidí.

A teď k oné pikantní pointě. Oldřich Botlík totiž požádal podle Infozákona ministerstvo školství o informaci, které odpovědi Cermat uznával za správné. Reakce MŠMT přišla minulý týden a byla opravdu překvapivá. Ředitel odboru středního školství v ní sděluje, že ve skutečnosti hodnotitelé Cermatu uznávali za správnou nejen odpověď 248°, ale také odpověď 248° a 112°. Jen odpověď 112° jako správnou neuznali. Jak k tomu došlo? Nevíme, ale pravděpodobně i některý z hodnotitelů upozornil na tento problém a Cermat změnil pokyny, jak úlohu hodnotit.

Jenže v klíči správných řešení je dodnes uvedena pouze odpověď 248°. A o tom, že hodnotitelé ve skutečnosti postupovali jinak, než uvádí klíč, se nedozvěděli ani členové kontrolních komisí. Takže se někteří z nich dostali do nemilé situace: veřejně hájili Cermat, jenž ale ve skutečnosti postupoval v rozporu s jejich obhajobou a přinejmenším částečně ve shodě s tím, co namítal Botlík. To byl možná důvod, proč Cermat k problému nevydal žádné stanovisko.

Podstatou debaty byl spor o význam dvou formulací: „dva různé úhly“ je něco jiného než „dva různě velké úhly“. Pokud vám to i nadále připadá jako drobný detail, je třeba upozornit, jak zásadní roli hrají podobné detaily v životech studentů. Propadnout, nebo nepropadnout u maturity není detail. Mít pocit, že se mnou stát jedná, nebo nejedná fér, není detail. Má-li mít státem organizovaná maturita autoritu, není možné, aby o tom, zda propadnou desítky či stovky lidí, rozhodoval kutilský kroužek v Cermatu, který si prostě výsledky přizpůsobí tak, aby mu to „tak nějak vyšlo a neměl problémy“. A aby se to dělo bez veřejné kontroly, a dokonce bez vědomí komisí, které byly za tímto účelem zřízeny.

Mimochodem, kolik lidí kvůli této vadě v zadání úlohy u maturity propadlo, tedy jak velký problém nepřesná formulace způsobila, pořád nevíme. Ministerstvo zatím v odpovědi sdělilo, že zjistit takový údaj by bylo příliš pracné.

Autor je spolupracovník Informačního centra o vzdělávání EDUin.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].