0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Společnost13. 4. 20174 minuty

Cermat za společnost nespravedlivější

Rozhodnutí zveřejnit testová zadání přijímacích zkoušek až za měsíc znevýhodňuje opět slabší žáky

Autor: Archiv

Porozumět některým rozhodnutím Cermatu je opravdu obtížné. Ve středu 12. dubna se poprvé psaly na čtyřletých středních školách s maturitou dva přijímací testy. Jeden z češtiny, jeden z matematiky.  Zatímco u maturity se testy a zadání na stránkách novamaturita.cz objeví obvykle ještě ten samý den a každý si je může prohlédnout a vyzkoušet, tentokrát Cermat zveřejnil prohlášení, že zadání bude zveřejněno až po 12. květnu. Tedy až všechna testování (termínů je víc) skončí.

Pozoruhodné je zdůvodnění, které říká, že je to proto, aby ti, kteří dělají přijímačky později, nebyli zveřejněním ostrých testů zvýhodněni. Jenže kdo má konexe, za tři hodiny určitě najde člověka, který má k originálním testovým zadáním přístup. Zveřejnění naskenovaných testů na internetu je otázkou minut.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Za takové situace je etický přesně opačný postup než utajování. Jediná správná možnost, jak se vyhnout znevýhodnění, je ta zadání ihned zveřejnit. Protože jinak jsou zvýhodněni ti, kteří si je sami nebo přes rodiče seženou.

Je to pořád stejná písnička. Utajovaná zadání, stejně jako celé přijímačky, znevýhodňují žáky ze sociálně slabších rodin, které takové kontakty nemají, nebo nevyvinou úsilí si testové úlohy sehnat. Že se to děje ve chvíli, kdy ministerstvu vládnou sociální demokraté a poškozují tím valnou část svých voličů, je těžko pochopitelné.

Navíc zákon to říká jasně. Podle školského zákona je zadání testů informací veřejně nepřístupnou, ovšem jen do okamžiku, kdy jsou předány zadávajícím učitelem uchazečům v učebně. Logicky. Když něco rozdáte osmdesáti tisícům lidí s mobilem a foťákem v kapse, těžko se tvářit, že je to tajné. Takže pokud někdo vyvěsí testová zadání na webu, zveřejnil jen něco, co už je od středy veřejné.

Ta hlavní otázka ale zní, co teď s tím. Představme si ten problém formulovaný jako testovou úlohu. Takže: Jak se má ministerstvo školství zachovat vůči Cermatu, který řídí? (správná je jen jedna odpověď):

  • A) nařídit řediteli Cermatu, ať zadání okamžitě zveřejní
  • B) odebrat řediteli Cermatu prémie, protože si opakovaně dělá, co ho napadne
  • C) odvolat ředitele Cermatu, protože poškodil děti voličů ČSSD
  • D) dát řediteli Cermatu mimořádnou odměnu, protože důsledně realizuje politiku ČSSD vůči sociálně slabším vrstvám.

No tak do toho, paní Kateřino. Co jste zakroužkovala? Pardon, označila křížkem.

Autor je konzultantem společnosti EDUin podporující iniciativu Maturitní data – odtajněno

Aktualizace: Ve čtvrtek 13. dubna zveřejnila testy prvního kola přijímacích zkoušek na svých stránkách iniciativa Maturitní data – odtajněno. Cermat ji vyzval k okamžitému stažení testů s argumentem, že zveřejnění porušuje autorský zákon a oznámil právní kroky. Opakuje se tak situace s maturitními testy, kdy v roce 2011 Cermat trval na tom, že testy budou tajné a podal trestní oznámení na neziskovou organizaci EDUin, která na svých stránkách zveřejnila testy okopírované maturanty. Toto oznámení však policie odložila jako nedůvodné.

P. S. Jak se testuje: Jednotné přijímací zkoušky formou dvou testů se dělají na osmiletá a šestiletá gymnázia a všechny čtyřleté obory s maturitou. Škola může jednotné testy doplnit svým testem nebo pohovorem. Při testování má každý žák k dispozici dva termíny, které může a nemusí využít. Pokud nějaký test píše dvakrát, započítává se mu lepší výsledek. Podrobněji ZDE.

Důležité předpisy:

  • 60b

(3) Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum. Na zadání testů jednotné zkoušky jako informaci veřejně nepřístupnou se vztahuje obdobně § 80b.

  • 80b

Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113 odst. 2 písm. a), jakož i jeho jakákoli část, je informací veřejně nepřístupnou od okamžiku, kdy je Centrum za takovou informaci označí, až do okamžiku, kdy je postupem stanoveným v prováděcím právním předpisu zveřejněno.

  • 8

Ochrana informací veřejně nepřístupných

(3) Informace … přestává být veřejně nepřístupnou v okamžiku, kdy jsou testy z českého jazyka a literatury a matematiky předány zadávajícím učitelem uchazečům v učebně.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].