0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Rozhovory15. 2. 200814 minut

Rozhovor s Martinem Paloušem

Na vaše dotazy odpovídal velvyslanec a stálý představitel ČR při OSN v New Yorku. Jak vypadá předvolební klání za oceánem? Co očekávájí Američané od svého nového prezidenta? A další na téma politického a společenského dění v USA.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Martin Palouš

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

:05o.s.PODNĚTY.CZ, Arnošt Benář .Dobrý den. Ve snaze zvýšit podíl obyvatel a hostů Česka na správě měst, obcí a státu zřídili jsme první internetovou NÁRODNÍ DATABÁZI OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (NDOP). Ukazuje se, že občané do ní vkládají i podněty, které by měly zajímat OSN . Naleznete je tak, že na str.  podnety.cz/vyhledat-podnety , do políčka na ř. 4 napíšete: OSN a  kliknete na tlačítko HLEDEJ.  V tomto okamžiku jich vidím 20 .
Jak se Vám projekt NDOP líbí? (Podrobnosti viz: podnety.eu/prezentace-projektu-obcanskeho-sdruzeni-podnety-cz ). Můžete se k němu (později) vyjádřit i podrobněji  - kontakt: podnety(n)podnety.cz .14:35Martin PaloušDíky za podnět. Na databázi jsem se podíval a budu jí sledovat. Můj bezprostřední dojem je, že její záběr je dosti široký, trochu eklektický. Ale pozitivní je, že se lidé o OSN zajímají a že jsou připraveni o věcech diskutovat.:25Jaroslav1) Souhlasíte s názorem, že o nepřijetí České republiky za člena Rady bezpečnosti se nejvíce zasloužil V. Klaus svým klimatologickým projevem v OSN?2) Kolik zaplatí daňoví poplatníci za roční členství ČR v OSN?3) Máte svoji osobní představu jak (a zda) zefektivnit elitářsko-obstrukční rozhodovací mechanismus Rady bezpečnosti?4) Jedním ze základních a oficiálně deklarovaných cílů OSN je ochrana lidských práv. Jak se cítíte, když prezident země, kterou v OSN zastupujete, tento „humanrightismus“ nevybíravě napadá?13:57Martin Palouš1.) Asi nejsilnějším faktorem v našem soupeření s Chorvatském o místo nestálého člena RB za východoevropskou skupinu byla skutečnost, že na rozdíl od ČR se Chorvatsko o tento post ucházelo poprvé.2.) V současné chvíli ČR platí 0.281 procentní podíl z rozpočtu OSN, který činí cca 4.2 mld USD, stejný podíl z nákladů na rekonstrukci budov OSN (340 mil. USD) a 0.084 procentní podíl na financování mírových operací OSN (6.6 mld USD). ČR přispívá i na financování činnosti mezinárodních tribunálů pro Rwandu a bývalou Jugoslávii. Celkový náš příspěvk pro rok 2008 je zhruba 225 mil. Kč. 3. Na to, že třeba Radu bezpečnosti reformovat dnes panuje mezi členskými státy OSN poměrně široká shoda. Hovoří se o rozšíření členů RB v kategorii jak stálých, tak nestálých členů, o použití práva veta, kterých dnes disponuje pět stálých členů (Rusko, Spojené Státy, Francie, Velká Británie a Čína), i o potřebě změny pracovních metod RB, zejména pokud jde o vztah RB a Valného shromáždění a jeho účasti při udržování míru a prevenci konfliktů. Problémem je, že dosud neexistuje konsensus o tom, jaký model přijmout. Je jistě rozumné požadovat, aby RB byla demokratičtější, současně ale nesmí ztratit svoji účinnost. Již takto je až příliž často zablokovaný spory mezi jejími stálými členy. ČR reformní proces podporuje a snaží se být aktivním, ale umírněným a pragmaticky smýšlejícím hráčem. V každém případě se jeví jako naléhavé, aby velcí hráči, jako je Indie, Japonsko, Brazílie či Německo, získali roli odpovídající svému postavení na mezinárodní scéně a aby v Radě bezpečnosti byla rozumným způsobem zastoupena Afrika. Zde ovšem si je třeba být vědom skutečnosti, že nejvíce dnešních konfliktů se odehrává právě na africké půdě.4. Pokud vím, prezident Klaus rozlišuje mezi ochranou lidských práv, kterou je třeba podporovat a pojetím této ochrany, která z ní chce vytvářet jakousi ideologii. V rámci OSN se v této oblasti neustále střetávají dva principy: princip suverenní rovnosti mezi státy a zákaz zasahování do jejích vnitřních záležitostí a ochrana práv jednotlivce. Všichni se asi shodnout v tom, že ochrana konkretních práv konkrétních lidí je jedním z nejdůležitějších úkolů OSN a základní hodnotou, na které je systém OSN zbudován, nicméně je zjevné, že základní roli zde nemůže hrát nikdo jiný než opět konkrétní suverenní stát. To, že jsou stále lidská práva na světě porušována, je smutný fakt a stejně platí to, že je třeba stále hledat způsob, jak tento stav měnit a situaci v této oblasti alespoň graduálně, v rámci možností zlepšovat. ČR se v této situaci snaží, vědoma si své vlastní zkušenosti a své totalitní minulosti, být v rámci svých možností, na prvním m ístě v rámci EU, aktivním hráčem. Tato její politika má i plnou podporu prezidenta.:25Kamil OuvínDobrý den, kdo podle vás vyhraje americké volby a stane se v listopadu novým prezidentem USA a komu Vy osobně držíte palce?
děkuji za odpověd14:28Martin PaloušVětší šance dnes dávají analytici demokratům, ale je to stále,a dlouho ještě bude, velmi otevřené. Myslím, že přát bychom si měli takového kandidáta, který vnímá situaci v naší části Evropy a bude prosazovat vyváženou aktivní transatlantickou politiku. Z tohoto hlediska jsou mé sympatie vůči všem třem hlavním kandidátům poměrně vyrovnané. Vzhledem k angažmá M. Albrightové držím palce Hilary Clintonové, ale nad vítězstvím republikánského kandidáta bych se rozhodně nermoutil. Hezký pozdrav:33Jirka JustDobrý den, zajímala by mě pozice české diplomacie v otázce nezávislosti Kosova. Bude Česká republika hlasovat pro vstup země do Organizace spojených národů? Existuje podle Vašeho názoru tzv. kosovský precedent, který způsobí ve světě lavinu vzniku „nových států“ z nepřiznaných či separatistických republik? A měly by se takové útvary automaticky přiznávat mezinárodním společenstvím, nebo by mělo dojít k vypracování nějakého mechanismu přiznávání?Děkuji za odpovědi.14:38Martin PaloušČeská republika usiluje a bude i nadále usilovat o společný postup v této nelehké a citlivé záležitosti v rámci Evropské unie. Je zřejmé, že z krátkodobého hlediska žádné řešení není dobré a z dlouhodobého hlediska je nutné nabídnout evropské budoucnost jak obyvatelům Kosova, tak Srbska. Domnívám se, že kosovský precedent žádnou lavinu vzniku „nových států“ nezpůsobí. Nicméně jak se bude situace vyvíjet v nejbližších dnech, je otevřená otázka. Doufám, že se umírněným aktérům na obou stranách podaří udržet vývoj v rozumných mezích a že i mezinárodní společneství jako celek se s vyhlášením nezávislosti Kosova nakonec vyrovná.:27David KneslPane velvyslanče, jistě víte, že EU se nelíbí jednání Česka a USA o vízech. Jednáme prý „na vlastní pěst“ a dokonce se hovoří i o záměru Spojených státu destabilizovat EU. Jaký je Váš pohled na tuto siruaci? Pravdou je, že dosud se unie o podporu Česka v této věci příliš nestarala.14:43Martin PaloušUž se těším na chvíli, kdy čeští občané (ale i další, to jest Slováci, Maďaři, Poláci) budou do USA cestovat bez víza. USA po mém soudu EU zde destabilizovat neusilují, jde o opatření v souvislosti s bezpečnostními riziky v současném světě. Konec konců i EU sleduje podobný cíl. Myslím si, že ČR zde žádnou unijní solidaritu rozhodně neporušuje.:06ulikDobry den,
jak se podle vas stavi demokrate v USA ke stavbe radaru v CR? Jaky se podle vas bude situace vyvijet pokud vyhraji demokrate? Jakou vahu ma pro USA, ze v CR je asi 70% lidi a 50% parlamentu proti radaru?14:47Martin PaloušMyslím si, že prvky kontinuity v zahraniční politice budou daleko silnější než jak se to může zdát z průběhu předvolební kampaně. Spojené státy si po mém soudu plně uvědomují, že ČR je demokratickou zemí a že o této věci, ostatně jako o čemkoli jiném, budou v ČR rozhodovat demokratické mechanismy.:57Marek KočkaCo je pro Američany diskutovanější téma a co výhodnější (perspektivnější) možná skutečnost - jestli vyhraje volby Clintonová nebo Obama a nebo jestli demokraté nebo republikáni?14:50Martin PaloušObama je dnes na vzestupu, nic ovšem není na demokratické straně rozhodnuto. Demokraté jsou obecně vnímáni jako favoriti, nicméně republikáni rozhodně nejsou bez šancí. Diskutuje se tedy o tom i o onom a celá tato diskuse je fascinující ukázkou dynamiky amerického politického systému a vůbec fungování americké demokracie.:38Kamil VlčekSouhlasíte s tvrzením, že ideologická polarizace soupeřících stran pokračuje, že tedy demokraté se stávají stále více levicovějšími a republikáni konzervativnějšími?14:53Martin PaloušTo si nemyslím. Obě strany bojují a budou se i nadále ucházet o středové, nezávislé voliče.:03Radka KaškováZmění se podle Vašeho názoru nějak významně zahraniční politika USA po volbách?14:55Martin PaloušUž jsem na tuto otázku odpověděl: domnívám se že kontinuity v zahraniční politice bude více než jak se to možná jeví nyní v předvolebních diskusích. Obě strany, ať vyhraje kdokoli, zcela určitě podrobí zahraniční politiku USA určité revizi.:31Jaroslav1) Kolik našich vojáků slouží v misích OSN?2) Jsou odborné organizace OSN financované z ústředí OSN, nebo je členské státy mohou dotovat selektivně?4) Už jste někdy navštívil meditační místnost OSN? Je tam volný přístup, nebo je tento prostor určen jen pro zvláštní účely?5) Je „Všeobecná deklarace lidských práv“ pro členské státy OSN nějak závazná, nebo je to pouze referenční text?14:57Martin Palouš1.) Přesné číslo před sebou nyní nemám, jde o několik stovek vojáků, největší náš kontingent je v Kosovu.2.) To se mění od orgánů k orgánu, příspěvky mohou pocházet z pravidelného rozpočtu, ale množství věcí je financováno z příspěvků dobrovolných.3.) Několika OSN meditací jsem se zůčastnil ale mimo budovu OSN. V místnosti, o níž hovoříte, jsem nebyl.4.) Jde o deklaraci a nikoli mezinárodní smlouvu. Na její místo v rámci mezinárodního práva se názory různí, nejčastějí je považována za vyjádření obecných právních zásad a přes její deklaratornost je jí dávána vysoká míra právní síly.:04H. DaněkDá se očekávát, že s novým prezidentem v Bílém domě multilaterálnější americká politika zesílí tlak na Evropany, aby na sebe vzali větší zodpovědnost za řízení mezinárodních krizí a řešení konfliktů?15:04Martin PaloušJe pravděpodobné, že pojem efektivního multilateralismu, který užívají Evropané, se stane předmětem intenzivní a konkretní diskuse mezi Evropou a Amerikou. Více budeme vědět při prvním summitu EU-US s novým americkým prezidentem na jaře příštího roku, za českého předsednictví.:22Dalimil SojkaMáte přehled o tom, zda rozšíření schengenského prostoru snížilo počet přistěhovalců do USA?15:07Martin PaloušS údaji o počtu přistěhovalců do USA nedisponuji, nicméně se domnívám, že žádný větší efekt rozšíření Schengenu nemělo.:00Oldřich VýmarskýČesko bude nejspíš první zemí, která povede jménem Evropské unie rozhovory s vítězem amerických voleb v USA. MYslíte, že jsme (naši politici) na toto dostatečně připraveni?15:09Martin PaloušDoufám, že ano. Ostatně už nyní se podle mých informací na svou nadcházející předsednickou roli připravují.:06Karin NeubauerováNení současná situace kolem radaru v Česku téměř větším rizikem, než-li bezepečnostní riziko, kvůli kterému se původně zamýšlelo radar vybudovat?15:10Martin PaloušNevím, jak to myslíte. Já osobně stavbu radaru podporuji, jako diplomat si uvědomuji, že věc je předmětem mezinárodních jednání a že na české straně bude rozhodovat parlament.:52Hynek HučínZ témat položených dotazů se dá vyčíst, co je hlavním tématem zájmu Čechů. Prezidentské volby v Česku, pak hned volby americké a následně hned poté otázky kolem radarové základny. Jak na to nahlížíte Vy pane velvyslanče? Neuniká nám současně nějaká jiná důležitá událost?15:13Martin PaloušDůležitých události je celá řada, na půdě OSN se vede celá řada diskusí, na příklad o důsledcích možných klimatických změn, o konkrétních aktivitách při prevenci či řešení mezinárodních konfliktů, o tom, jak splnit rozvojové cíle, na kterých se dohodlo mezinárodní společenství na počátku nového tisíciletí. Souhlasím s Vámi, že prezidentské volby u nás či v USA, případně otázky okolo radaru nejsou otázkami jedinými, nicméně to, že přitahují pozornost víc než co jiného, je, myslím si, celkem přirozené.:54Jiří KřístekBude mít současná recese v USA nějaký zásadnější vliv na činnost OSN?15:19Martin PaloušNikoli:16Radim DražilSídlo OSN čeká rekonstrukce - už se rýsuje datum konečného přijetí a schválení projektu? Bude veřejnost s projektem detailněji seznámena? Uskuteční se nějaké podstatbá změna? Jak se to dotkne Vás pane velvyslanče?15:19Martin PaloušPřípravy k zahájení projektu jsou v závěrečné fázi, nyní je nejaktuálnější postupné přestěhovávání OSN do náhradních prostor. To se nás logicky, byť nepřímo, také dotkne. Veřejnost s projektem se seznamována průběžně, snahou Sekretariátu je být v této věci, jde o zadávání velké veřejné zakázky, co nejtransparentnější,:08Jan BaslZměnila se nějak pozice Česka v OSN po neúspěšné kandidatuře na nestálé místo v Radě bezpečnosti OSN?15:22Martin PaloušTím, že nesedíme v Radě bezpečnosti, jak jsme chtěli, nepodílíme se na její práci a jejím rozhodování. Tedy spíše bych řekl, že v tomto smyslu se změnit měla, ale vzhledem k našemu neúspěchu se nezměnila. Měl-li jste na mysli mezinárodní prestiž ČR obecně, tak ta také zůstala stejná.:36Marie KrajčovičováDobrý den, mám jen takový možná dost jednoduchý dotaz, ale na internetu jsem si přečetla, že v roce 2006 vyhlásilo OSN rok 2008 Mezinárodním rokem planety Země, ale následně jsem si přečetla, že nyní byl rok 2008 vyhlášen rokem brambory. Je k tomu nějaké vysvětlení? Předem Vám děkuji. A upřímně přeji mnoho zdaru ve Vaší další činnosti.15:25Martin PaloušNa základě nerůznějších iniciativ si Valné shromáždění takováto rozhodnutí rádo odhlasovává. Je jich někdy až příliš mnoho a pak je nebezpečí, že se záležitost promění v prázdné rétoricko-byrokratické cvičení. Jakýsi smysl to dává, nicméně určitě by bylo dobré ve vyhlašování podobných „roků“ spíše střídmější. Bohužel je pravdou spíše opak, ale taková je už OSN. Přiznám se, že v návalu jiné práce, jsem se rokem brambory dosud nezabýval. Podívám se ma to a upřímně vám děkuji za vaše přání zdaru. Hezký pozdrav:35Tomáš RoučekGordon Brown prý začal jednat s dalšími světovými lídry o vzdálené reformě Rady bezpečnosti OSN jako součásti plánu vytvoření „nového světového pořádku“, má to také souvislost s reformou OSN, která je na programu poměrně dlouhou dobu. Jak daleko ve svých reformách pokročila? A jaká je představa nového světového pořádku?15:31Martin PaloušPřiznám se, že o jednání Gordona Browna se světovými lídry informován nejsem. K reformě RB jsem se již vyjádřil výše.:33Marie SimovaDobry den pane Palousi. Prave jsem se docetla, ze na univerzite v americkém městě DeKalb doslo k strelbe a opet umirali lide. Bude se k tomu OSN nejak oficialne vyjadrovat? Jake je vubec stanovisko OSN k problematice prodeje zbrani v USA? A smis zant i Vas osobni nazor? To uz je prece vice nez alarmujici…15:32Martin PaloušTo, že tam umírali lidé, je opravdu tragedie. V tom s Vámi zcela souhlasím. OSN se pravděpodobně k této věci vyjadřovat nebude. Podobné, ba větší tragedie, jsou bohužel ve světě na denním pořádku. Já osobně nejsem velkým přítelem nošení ručních zbraní a aní jejich volného prodeje.Bohužel čas vymezený k rozhovoru vypršel. Děkuji za dotazy a přeji mnoho zdaru.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].