11-mobr-foto10_948-vobr-jara_r44_2007.jpg
11-mobr-foto10_948-vobr-jara_r44_2007.jpg • Autor: Respekt

PhDr. Martin Jára

PhDr. Martin Jára vystudoval FFUK Praha, obor sociální psychologie. Nejprve se věnoval vědě, od roku 1987 se zaměřil na psychoterapii. Absolvoval systematický výcvik v Gestalt terapii, podílel se na založení Institutu pro Gestalt terapii Praha (1993) a také Institutu pro skupinovou terapii (2003) - vedl je a působil zde jako lektor až do roku 2005. V roce 2004 vydal knihu „Sny naživo“, věnuje se i žurnalistice a spolu se svými kolegy Michalem Vybíralem a Václavem Šnebergrem založili neziskovou organizaci Liga otevřených mužů (LOM). Je také členem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

:13Stanislav Hanuš
V článku o mužích se píše, že muži nechtějí zastávat -hrdinské role- a zároveň nevědí, jak by měly vypadat ty nové. Můžete prosím sdělit, jestli již víte, jak by měly vypadat a pak bych se chtěl zeptat, jestli se ty nové role také odvíjejí od zmíněných (v souvisejícím článku) čtyř archetypů.
11:02PhDr. Martin Jára
Tu nechuť být hrdiny nechápu až tolik mytologicky. Čím dál tím více mužů prostě nechce nést tíhu očekávání, že budou za každou cenu skvělí. I v českých filmech už vidíte častěji „antihrdiny“ než borce na všechno. Ale v jistém smyslu se budou muži chtít stát hrdiny i nadále. Touha překonat sám sebe ve jménu ve jménu nějaké ideje potrvá, možná ale na jiném, netradičním poli – například v pomáhání druhým, což mimochodem hodlá podporovat i naše Liga otevřených mužů. Taky se mění prezentace hrdinských činů: máme média, a ta každou legendu rychle zrelativizují. Ještě jedna zajímavá věc: dnes je v kurzu spíš ženské než mužské hrdinství… Jinak hrdina je archetyp sám o sobě, viz J.Cambell: Tisíc tváří hrdiny.

:23Pavla Sýkorová
Ženy hledají své nové role, muži také. Nechybí ovšem trochu vzájemná spolupráce? Co když potom díky novým rolím mužů a žen budou muset i děti hledat své nové role?
11:04PhDr. Martin Jára
Jasně, jedno s druhým souvisí, nebo spíš jedny s druhými. Místo spolupráce se ženy a muži navzájem konfrontují, což je ale asi nutná fáze sociální změny. Děti už podle mne ty nové role hledají i nacházejí samy. Mám třeba na mysli roli partnerskou: jak ve škole tak i v rodině už nejsou objekty výchovného působení, ale účastní se ho. Jsou k tomu i vedeny. Což osobně vítám.

:02Petr Daneš
Jáký je Váš osobní názor na účast otce u porodu dítěte?
11:04PhDr. Martin Jára
Můj osobní názor vyplývá hlavně ze zkušenosti: byl jsem u porodu všech svých tří dětí. Jsou to pro mne silné a zásadní zážitky. Jako rituál. Potvrzuju výsledky studií, podle nichž přítomnost u porodu pozitivně ovlivňuje vztah k dětem. Zní to až aktivisticky, ale já asi tím aktivistou v LOMu i mimo něj jsem (píšu články nebo prosazuji předporodní přípravu pro muže.) Být u porodu svého dítěte je dneska až móda. Pro mne to je spíš osobní volba každého muže, v mém případě správná.

:50Jan Hrubý
Je zmiňováno, že ženy trpí mnohem častěji depresemi než-li muži, ale současně je zmiňováno, že muži o svých problémech nechtějí mluvit. Jak je potom takový výsledek průzkumu věrohodný? Vaší práce si rozhodně vážím, musím ovšem říci, že jsem již několikrát slyšel názor, že návštěva psychoterapeuta spíše uškodila, než-li pomohla. Je v Čechách dostatek lidí, kteří by mohli „vyrůst“ v schopné odborníky?
11:06PhDr. Martin Jára
Ten rozpor nebo spíš neporozumění vidím v tom, že pokud muž nemluví o svých problémech, nemusí se z toho vyvinout deprese. Často začne pít nebo podlehne jiné závislosti. Muži tak někdy depresi skrývají – ale jen si přitíží. U výzkumů samozřejmě záleží na interpretaci, zvlášť na tom druhém nebo třetím plánu výsledků… Mrzí mne, že ještě dnes má někdo z návštěvy psychoterapeuta další trauma. U nás je bezpochyby na tomto poli dost kvalitních odborníků a odbornic, před návštěvou nich je ale dobré ověřit si jejich kvalifikaci, konkrétně vzdělání, délku praxe a absolutorium psychoterapeutického výcviku.

:54L. Ferenc
Jaký je Váš názor na umělé oplodnění? Především ve vztahu k otázce možnosti volby ženy vychovávat dítě bez otce.
11:07PhDr. Martin Jára
Popravdě jsem tuto otázku zatím nezkoumal a neřešil. S ohledem na současný vývoj rodiny a rodičovství – jímž je velké rozvolnění - ale rozumím tomu, pokud si chce žena zajistit, že bude matkou i bez otce. Má na tuto volbu právo. Výchova bez partnera je jistě možná, ale dyáda žena-muž má pro dítě a jeho vývoj, i raný, dost výhod, třeba pro jeho separaci. Osobně jsem pro úplnou rodinu. Umělé oplodnění samo beru jako jeden z mála bezesporných důkazů užitečnosti vědy.

:59Martin
Když rozpoznám, kterou roli chci „žít“, do kterého archetypu muže patřím, existuje pak návod, kterou parnerku hledat? Jakou roli má tedy ona zastávat?
11:09PhDr. Martin Jára
Podle Jungovy teorie muž tak či onak zakouší všechny archetypy. Některé jsou v té které životní fázi v popředí, jiné v pozadí. Jung taky vyznával princip komplementarity, tedy doplnění. Ale paradoxně nejde o to najít si ženu, která by mne vhodně doplňovala, ale ženu, která mi umožní se rozvíjet. Jsou to takové abstraktní řeči, co? Tak radši malý příklad: pro muže, jehož všichni poslouchají, tedy pro tyranskou deformaci krále, není vhodnou partnerkou žena poddajná, ale sebevědomá/dospělá žena… Doporučuji přečíst si knihu Král, válečník, kouzelník, milovník od R.Moorea a D.Giletta.

:14Kamil Horak
Pokud se muz dopracuje k tomu, ze o sve poruse erekce dokaze mluvit, jste schopen mu poradit i v dalsich krocich? Je cestou smireni se s nefunkcnosti, nebo naopak snaha „bojovat“?
11:10PhDr. Martin Jára
Těžko říct na dálku, bez znalosti člověka a jeho příběhu. Jisté je, že ten muž má odvahu. A toho by se dalo využít. Ale asi bych vsadil na tu bojovnost či bojovníka, chcete-li. Pak se ale nabízí otázka, s čím a možná kým bojovat… Kormě medicinského řešení bych rozhodně doporučil i psychologickou konzultaci, toho času sám psychoterapii nedělám, ale na stránkách LOMu kontakty jsou.

:44Dr.Frano
Mame tady modni trendy jako metrosexualita, unisexismus etc. Myslite,ze jsou to projevy identifikacni krize muzu? Vy jste therapeut,co by jste rekl, ze je nevetsi tabu muzske psychiky u nas?
11:11PhDr. Martin Jára
Krize mužské identity se projevuje nejistotou. Nové, módní pojmy nejsou projevy krize, spíš jejími záplatami. Ale rád bych ty dva pojmy, které zmiňujete, přece jen odlišil. Zatímco metrosexuál je spíš přechodná mediální konstrukce, unisex označuje reálný jev, totiž sbližování „mužství“ a „ženství“. Unisex ovšem nejistotu příliš nesnižuje… Ale to je spíš dobře, krize potřebuje svůj čas. Za největší tabu mužů u nás osobně považuji osobní prožitky. Konkrétní fenomény: manželský sex, agrese, samota a spiritualita.

:40Podhorníková Stáňa
Říká se že muž je tělem ženy a žena je hlavou muže(ve vztahu manželském) co vy na to?
11:13PhDr. Martin Jára
Jako že muž je od práce a žena mu ji zadává a řídí ho? Hodně streotypní a generalizační pohled na manželství. Já tělem své ženy nejsem a mám svoji hlavu… Ale vážně, moc to nerozumím. Asi proto, že s tím nesouhlasím. Dnes se manželské role mnohem více prolínají.

:45Antonín Kavan
Chci se zeptat, zda provádíte nějaký výběr mužů, kteří se hlásí do vašich dílen? Jestli postupujete podle určitého vzorce a nebo může přijít skutečně každý?
11:15PhDr. Martin Jára
Skutečně může přijít každý. Právě v té různosti a pluralitě názorů je smysl a kouzlo těch akcí.LOM má takový slogan: organizace pro muže, kteří o sobě chtějí přemýšlet. Tak to je asi jediné „kriterium“ toho výběru.

:35Tomáš Fořt
Dobrý den, jaký je váš osobní odhad na vývoj postavení muže ve společnosti do budoucna - máte nějakou vizi??? přiklání se muži při vašich debatách v dílnách spíše k obnovení, renesanci archetypální role muže ve společnosti nebo se raději ztotožňují se vzorem, který nazvala Hana Librová jako „avantgardní macho“ čili muže nového, více altruistického a láskyplného?děkuji.
11:16PhDr. Martin Jára
Tak interní vizí je ten „otevřený muž“, tedy někdo, kdo nepodléhá předsudkům ani většině, myslí a jedná sám za sebe, vítá nové věci a zkušenosti a je ochoten vést dialog. Neznamená to, že by musí změkčilý a nejít za svým. Že by se muži v debatách jednoznačně přikláněli k tradicí nebo avantgardě? Asi ne. Jeden z účastníků našich akcí v Respektu říká, že si názor na tradiční rozdělení rolí mezi mužem a ženou ponechal. Je prima, že to říká otevřeně. Nicméně podívám-li se víc seshora, přijde mi, že ve společnosti nebo možná v mém okolí přibývá mužů se sklonem k altruismu. Viz zastoupení mužů v ekologických nebo humanitárních aktivitách.

:41Gabriela Samková
Využijete svých poznatků k sepsání nějaké knihy (publikace), ve které bude přehledně a jasně definován cíl a výsledek Vaší činnosti? Mění se hodně Vaše původní nahlížení na věc v průběhu setkávání se s novými a novými zájemci o nalezení své mužské role?
11:20PhDr. Martin Jára
Zatím jsme na psaní knihy o naší činnosti nepomysleli. Spíš budeme vydávat publikace s vazbou na jednotlivá témata, respektive projekty. V rámci LOMího projektu Moderní táta chystáme přehledovou publikaci, vyjít by měla asi za rok. Tak tedy zpracujeme téma otcovství. Pokud jde o „nahlížení na věc“, jsme zvyklí hodně reflektovat a ptát se, takže určitý vývoj tady je, například archetypální teorii dnes bereme jako jedno, ne však jediné východisko, jak pojímat mužské role.

:13Jiří Dunka
Spolupracuje Váš LOM s podobnými sdruženími v zahraničí? Jak moc velký rozdíl je v tom, co chtějí od života muži třeba v Irsku a muži v Česku?
11:21PhDr. Martin Jára
Oproti České republice jsou mužské organizace a hnutí v zahraničí rozvinutější a tématicky zaměřenější, například na podporu mužů ve školství. Samozřejmě kontakty máme, navazujeme a rozvíjíme. Třeba v rámci sítě EU men, viz www. http://eu-men. Na konci listopadu máme interní workshop, na který přijede norský kolega z organizace Reform. Mezi muži v Irsku a Česku je spousta rozdílů. Irové obecně mají napojení na křesťanské hodnoty, jsou přímočařejší a akčnější. Viz jejich organizace MOVE.

:46Novy Daniel
Dobry den. Muj dotaz zni: setkavate se na akademicke pude s pochopenima prijetim vasi prace nebo naopak?
11:23PhDr. Martin Jára
Nejsem si jist, jaký sektor té půdy máte na mysli. Jestli obecně sociologický, tak se setkáváme spíš s pochopením a mírnou podporou. V genderovém sektoru je to hodně o vzájemném vyjasňování pozic, někdy jsme zde i poučováni a někam tlačeni proti své vůli. LOM není genderová organizace, tím to bude. Ale převažuje inspirující dialog.

:40Dana Jirkovská
Koho jste v sobě vystopoval Vy? Krále, válečníka, kouzelníka, nebo milovníka?
11:23PhDr. Martin Jára
Tak jako každý muž - všechny. Různě se v mi životě objevují, záleží na životní fázi, uspořádání vztahů, práci. Svého času, někdy na začátku toho všeho pro mne byl důležitý král, hodně jsem se ho prožíval a zabýval se jím. Ale zjišťuji, že dlouhodobě vnitřně tíhnu k té kouzelnické poloze. Co existuje LOM, aktivuje se bojovník…

:29Pavel Kunc
Mne by zajímalo, jestli mi můžete nastínil podstatu Vaší činnosti v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů?
11:25PhDr. Martin Jára
V Radě chceme prezentovat názory mužů a také vést konstruktivní dialog. Toho času má Rada dva výbory – jeden pro slaďování rodinného, osobního a profesního života a výbor pro domácí násilí. V prvním chceme všestranně podpořit aktivní otcovství, třeba prostřednictvím otcovské dovolené, ve druhém pak mimo jiné prosazovat primární prevenci.

:30Marie Reslová
V článku Silvie Lauder jsem se dočetla, že vašich setkání se zúčastnil třeba i expert na evropské fondy, nebo třeba i zaměstnanec farmaceutické firmy … Nabízí se otázka - je vaše Liga otevřených mužů podporována i z evropských fondů?
11:26PhDr. Martin Jára
LOM podporován z evropských fondů není. Zatím. Samozřejmě že z nich perspektivně čerpat chceme. S tím , kdo je či není na setkání, to nesouvisí.

:41Marie Reslová
Pak ještě v souvislosti s zaměstnancem farmaceutické firmy a v souvislosti s částí textu, kde se píše, že muži své onemocnění podceňují, nestarají se o své zdraví … Nevzniká zde další z velkých lobby?
11:27PhDr. Martin Jára
Myslím si, že zde vidíte něco, co je vaší fantazií. Žádnou lobby zakládat nechceme. Kde jaký muž pracuje, je pro naši práci druhotné, je to spíš zajímavý sociologický údaj.

:10Michal Simek
Mohu znat Vas nazor na zobrazovani muzskeho tela v mediich, v reklame apod. Dekuji.
11:29PhDr. Martin Jára
Spíš mi přijde logické, že se kromě ženských těl objevují i mužská. Mne to nepohoršuje. Spíš mne lehce nadzvedávají reklamy, kde je muž zobrazován jako domácí trouba nebo nekňuba. Třeba ta od Avonu, kde muž útrpně přebaluje dítě. Ale reklama hlavní agendou LOMu asi nebude. Zobrazování reálných mužů v reálných situacích, ne v reklamě, ale spíš v médiích, vítáme.

:45Jaroslav Falc
Dobrý den, myslíte si, že hledání vlastní mužské identity nebo tápání v ní může souviset také s inteligencí nebo dosaženým vzděláním mužů? Mají podle Vás větší problémy s hledáním role muže ve společnosti muži inteligentnější a vzdělanější? pokud existují souvislosti, jak se to případně v důsledku projevuje při vašich setkáních – dílnách?
11:32PhDr. Martin Jára
Tak to je ožehavá otázka, trochu to zavání elitářstvím. Především vzdělání a inteligence, třeba ta sociální, spolu nesouvisejí. Na setkáních byli i muži bez vysokoškolského vzdělání, třeba elektrikář. Na internetovou poradnu LOMu se obracejí různí muži… jejich vzdělání nezkoumáme. Víte, pro sprosté slovo nejde daleko ani intelelektuál.

:17Marek Havlík
Hovořil jste někdy s někým z islámského světa? Konfrontoval jste někdy nějakého muslima s vašimy názory a tezemi? Docela by mě zajímalo, jak se oni dívají na vzrůstající „zmatenou orientaci“ mužů ze západu. Nedochází tímto k určitému oslabení evropské společnosti ve vztahu k jiným kulturám?
11:39PhDr. Martin Jára
Nehovořil a chtěl bych. Asi bych ho hned nekonfrontoval s našimi. Hodně bych ho poslouchal.. Podle mne se všichni muži ve všech kulturách chtějí mít spokojený život, ale řeší to různě. Rozdíl je spíš v jazykovém kódu. Myslím si, že například genderová rovnost není kulturním vzorcem islámu, ale každý islámský muž vám řekne, že chce, aby se i jeho žena měla dobře. Evropská společnost není oním „zmatením“, lépe řečeno rozmanitostí slabší, ale zajímavější.

:24Tereza S.
Dobry den pane Jara
drzim Vam palce i LOMu.
Mne osobne vadi jako zene, ze v historii az do soucasnosti se deli vlastnosti na muzske a na zenske. Muzske jako hrdinstvi, rytirstvi, racionalita (pro mne obzvlast smesne) agresivni chovani nebo aktivita smerem ven. A naopak zena pasivni, smerem dovnitr, ulisna, manipulativni, bohuzel i stale znova pri jakekoliv udalosti pry hystericka, emotivni.
Nejsem sama, kdo tohle povazuje za nesmysl a vlastne cilenou dlouhovekou manipulaci (prave od nekterych muzu, musim rici), v podstate ma kazde individuum namichano z „obou soudku“.
Zarazi mne nepochopeni a nochota az odpor prave tohle prijmout, ze muz napr. je i emotivni a zbabely a neracionalni. Argumentace a to velmi chybna je ze strany lidi, kteri se zaprisahavaji jakousi tradicni roli zen a muzu a nasi tradicni a nezamenitelnou (zamena = by znamenala krize lidstvi) prirodni konstituci.
Ja ale na tohle proste vubec neverim.
Zdravi Tereza
11:39PhDr. Martin Jára
LOM na to taky nevěří. Jedním z principů naší organizace je originalita. Jak píšete, jsme namícháni z různých ingrediencí. Jakákoli kategorizace je nakonec zavádějící, i když zajímá nás každý individuální osud a názor. Díky za podporu.

:44Radim Bursa
„Některé muže unavuje pořád soutěžit s jinými muži, třeba v práci. Unavuje je být pořád ve střehu.“ - píše se v článku o novém slabším pohlaví. Určitá soutěživost je ale přeci nezbytná pro další vývoj, to přeci souvisí i s uvědoměním si vlastní dospělosti (i odpovědnosti), to vlastně vzniká i s rozvojem médií v současné společnosti. Nepovede to tak nějak k přílišnému rozmělnění schopnosti muže postarat se o sebe i své blízké? Když to přeženu - pokud chci jíst, také musím vynaložit úsilí (pracovat). Co když to nové - slabší pohlaví - dojde k určité lenosti? Nebo třeba závislosti na ženách (krom jiných závislostí)?
11:40PhDr. Martin Jára
Soutěživost je podle našeho názoru rozhodně hnací silou osobního vývoje. Ale musí být využívána konstruktivně – stejně jako agrese. Viz článek Michala Vybírala na našich stránkách. A pak je soutěž pro soutěž - hra, která má smysl, pokud se všichni baví. Mám na mysli třeba sport. LOM soutěživost nepopírá, ale doplňuje ji solidaritou.

:56Milan Bárta
Vím, že se zabýváte především otázkami, které souvisí s „klasickým mužem“, ale přesto bych rád znal Váš osobní názor na homosexualitu a postavení homosexuality v dnešní společnosti? Ptám se proto, že mám někdy dojem, že s mužskou homosexualitou mají „normální“ muži problém, protože ji často vnímají jako určitou degradaci mužství…Je ve vašich kruzích homosexualita tabu? A nemohla by naopak homosexuální část mužů přispět při hledání odpovědí na některé otázky, například jak lépe porozumět ženám ve vztahu k mužům? Přece jenom mají gayové k ženám blíže (mají sice stejný objekt zájmu, ale zároveň mají jistý „zdravý“ odstup od tradičního modelu muž a žena, a také v sobě nesou větší podíl ženského principu….).Děkuju.
11:41PhDr. Martin Jára
Homosexuálové jsou pro nás plnocenní muži. Pravda, že některé heterosexuály svojí existencí ohrožují. Čí to je ale problém? Tabu to pro nás není. Že mají gayové k ženám blíže je podle nás stereotyp - asi tak jako že gay je nutně zženštilý, má rád růžovou a šišlá.

:52Petra Neubauerová
Má podle Vás současné Česko nějakého politika, vědce, herce, manažera, kadeřníka, nějakou známou osobnost, která by odpovídala tomu, co považujete za vzor současného muže? Někoho kdo by odpovídal představě „avantgardního macha“?
11:43PhDr. Martin Jára
Označovat nebo nálepkovat nějaké známé osobnosti titulem avantgardního macha je hodně lákavé a zavádějící, ale já věřím, že ho v sobě nosí každý muž. Přijde mi lepší ho začít hledat ve svém okolí než na seznamu TOP 10 chlápků v ČR.

:33František Baksa
K rituálu přechodu mezi chlapectvím a mužstvím - svatba to nejspíš nebude, co by tedy bylo dle vašeho názoru tím vhodným rituálem?
11:44PhDr. Martin Jára
Kdy se z chlapce stává muž? Když projde nějakou zkouškou. U každého je to jistě jinak. Ale za příznak dospělosti lze považovat, pokud se muž separuje – fyzicky i názorově. Možná je moderním „rituálem“ pořízení vlastního bydlení. Jiným příznakem mužství jsou i plnohodnotné vztahy s jinými muži. Na našich stránkách máme okřídlenou větu: Mužství je udělováno mužstvím. Není tam náhodou.

:58Kateřina Ožanová
Předně Tě Martine moc zdravím a využívám tuhle možnost k upřímnému poděkování, protože díky členství v jedné z tvých terap. skupin jsem se nasměrovala nejen profesně a jsem za to moc ráda. Poslání LOMu se mi moc líbí a chci se zeptat, jestli se zaměřujete čistě na práci s muži nebo pořádáte i partnerské skupiny, protože to je myslím oblast, která u nás hodně chybí.
11:54PhDr. Martin Jára
Díky za podporu,také zdravím.LOM je zde hlavně pro muže, ale díky za podnět, nedávno jsme mluvili o tom, že slaďování rodinného a pracovního života je přece partnerské téma. Uvidíme.

:52Lukáš Kačer
Reaguji na jednu z předešlých otázek a odpovědí - je-li tedy dospívajícímu muži zamezen kontakt s ostatními muži (z jakéhokoli důvodu), pak má jen malou šanci státi se vyzrálým mužem?
11:59PhDr. Martin Jára
Pro mladého muže je velmi důležité být v kontaktu hlavně s otcovskou figurou, ne nutně s otcem. Samozřejmě, otec je optimální. Radí se s ním, ale i konfrontuje. Pokud je někomu kontakt s mužem a muži zamezen, dřív nebo později si ho najde – nebo vybojuje. Je to přece jeho základní potřeba! I právo.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na web@respekt.cz.
Chcete-li článek okomentovat nebo nás upozornit na chybu, přihlaste se nebo se zaregistrujte. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte