Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Rozhovory

Radši řadový člen než fíkový list lidí, kteří manipulují

Rozhovor s René Kühnem, který rezignoval na šéfa Rady České televize

Rada ČT: zleva Jaroslav Dědič, René Kuhn a Pavel Matocha, ilustrační foto • Autor: Matěj Stránský
Rada ČT: zleva Jaroslav Dědič, René Kuhn a Pavel Matocha, ilustrační foto • Autor: Matěj Stránský

Na mimořádném zasedání Rady České televize ve středu odpoledne přišla Rada České televize o předsedu a místopředsedu. Předseda kontrolního orgánu veřejnoprávního média René Kühn a místopředseda Jaroslav Dědič oznámili, že od pátku rezignují na své funkce. Oba to udělali v souvislosti s děním v Radě ČT v posledních měsících a hlavně pak v posledním týdnu. Po zvolení tří nových radních v květnu tohoto roku (Pavel Matocha, Hana Lipovská, Luboš Xaver Veselý) se změnila atmosféra v Radě ČT a zasedání radních působí k České televizi nepřátelsky.

Minulý týden odmítli radní schválit majetkovou transakci: ČT měla možnost v předkupním právu a směnou získat pozemek pod částí svého ostravského studia a vyhnout se nebezpečí vysokých nájmů za něj, ale radní to odmítli - a v překvapivém a superrychlém hlasování bez jakéhokoliv zdůvodnění (10 z 15 pro) navíc odvolali i dozorčí komisi Rady ČT. Skupiny, která je v jistém ohledu důležitější než sama rada – členové dozorčí komise na rozdíl od radních mohou nahlížet do účetnictví i interních materiálů ČT.  Na mimořádném „zachraňovacím“ zasedání Rada ČT ve čtvrtek   – den před vypršením předkupní  možnosti  - odsouhlasila původní záměr managementu televize, Ostrava tak pozemek pod budovou bude mít. „Jsem rád, že to v Ostravě nakonec dopadlo dobře,“ říká končící předseda Rady ČT René Kühn, „ale dělat chování této rady fíkový list nechci.“

Proč jste rezignoval?

Jestliže dojde ke dvěma klíčovým hlasováním rady, kterých zase tak moc není  – tedy ohledně ostravské záležitosti a na to o odvolání dozorčí komise – a já jako  předseda mám  jiný postoj než většina, není to dobré. Předseda by měl být logicky na straně většinového názoru, už proto, že funguje jako první mluvčí rady, který zdůvodňuje důležité, zásadní kroky. Jak je má v tu chvíli vysvětlovat, když má úplně jiný názor? Tak ať rada zvolí nějakého zástupce názorové většiny. A důležitou okolností bylo i to, že došlo k návrhu na odvolání dozorčí komise tak, že já jako předseda ani místopředseda Dědič o tom záměru nejsme dopředu obeznámeni. Oni nás obešli. Jaký je pak mandát toho předsedy?

Senát už vzkázal, že podle právních stanovisek byl způsob odvolání dozorčí komise nezákonný.  Je možné, že odvolání komise  poputuje k soudu. Jak se srovnáváte s tím, že pokud se nezákonnost potvrdí, ustoupil jste teď lidem, kteří zorganizovali takovou proceduru?

Chápu i kritiku svého kroku. Ale to, jak bylo odvolání provedeno, tedy bez slova zdůvodnění, je věc, za kterou jako předseda rady nesu  zodpovědnost, přitom se s ním nemůžu ztotožnit. A na to musím nějakým způsobem reagovat. Já jsem na to chtěl upozornit jakýmkoliv způsobem - a udělal jsem to gestem rezignace. A ať se na mě nikdo nezlobí, jako předseda bych tam dál zůstal už jen jako fíkový list. A to je z hlediska mého pojetí slušnosti a životních postojů špatné. Kdybych tam seděl a předsedoval, dostával bych se dál do situací, že jsem v menšině a musím pak zdůvodňovat rozhodnutí rady, s nimiž nesouhlasím. Cítil bych se, že nesu spoluzodpovědnost za něco, co nepovažuju za správné. Navíc – není to útěk. Jako předseda mám stejný jeden hlas jako jakýkoliv člen rady, to znamená,  že v rozložení názorů a sil se nic nemění. Rezignoval jsem a doufám, že se teď budeme bavit společně o tom, že je potřeba, aby radní dodržovali zákon o ČT i procedurální záležitosti jednacího řádu -  a doufám, že tímhle se to třeba posune. A taky že se mou rezignací podaří zklidnit atmosféru.

Neprosazovalo by se vám dodržování principů a zákonnosti lépe z pozice předsedy?

To máte pravdu, z tohoto pohledu ano. Ale je potřeba říct, že jednání rady minulý týden nebyla žádná novinka. Jednání v posledních měsících byla v podstatě podobná, jen s tím rozdílem, že tam nedošlo k tak zásadnímu hlasování. Ale probíhala tam neférová kritika ČT, manipulace s fakty, vytrhování z kontextu, nepřesnosti, v podstatě nic pozitivního o ČT nezaznělo. Rada není od vychvalování, ale to, co se teď děje, je úplně vykloubené. V radě jsou lidé, kteří vytvářejí dojem,  že ČT je ve špatném stavu; že je špatná.

Šéf veřejnoprávní televize Petr Dvořák na jednání Rady ČT - ilustrační foto • Autor: Matěj Stránský
Šéf veřejnoprávní televize Petr Dvořák na jednání Rady ČT - ilustrační foto • Autor: Matěj Stránský

Jaká je ČT podle vás?

Koncesionářský poplatek je 4,50 korun denně. Za ty peníze je rozsah ČT jeden z nejlepších v Evropě, na to jsou empirické ukazatele. Pokud se na to podíváme v kontextu zemí, které prošly podobným vývojem jako my – Poláků, Maďarů, Slováků – je ČT výjimečná. Je nejsledovanější televizí v zemi, má největší výrobní úkol, veřejnost ji hodnotí ve všech průzkumech jako nejdůvěryhodnější médium. Cokoliv se v této zemi děje, v tu chvíli lidé zapínají s důvěrou ČT 24: sedmdesát až 75 procent lidí spokojených se zpravodajstvím, to je ze statistického hlediska vynikající ukazatel.

Proč nastal stav, kdy po jednání rady musí mít posluchač dojem, že je ČT plná nekompetentních lidí, nebo až podvodníků?

No to je právě asi účel toho, co se v poslední době děje, vyvolávat takovéhle nálady. Aby to tak působilo. V úterý večer jsem si pustil vysílání Xavera, tedy radního Luboše Veselého - a hovořil tam o problému  Ostravy. A byla to krystalická manipulace, dezinformace, z velké části lež. Jako by to mělo vyvolat dojem, že se tu děje nějaký podvod – ale neděje. Jako by část rady ani nechtěla pochopit, o co v záležitosti s pozemky v Ostravě běží. Celý ten cirkus před týdnem s odvoláváním dozorčí komise byl udělán na základě ostravské záležitosti, kterou komise doporučila schválit - ale kterou rada neschválila, protože jí podle některých radních komise radí špatně. Týden na to rada přijme jednohlasně významově úplně stejná usnesení, jinými slovy dají za pravdu doporučení komise. Jediné, na čem se točili, je to, že jsme v jednom bodě změnili z „rada schvaluje“ na „rada bere na vědomí“. V mých očích byla Ostrava jen záminka k odvolání dozorčí komise.

A jaký smysl tedy odvolání dozorčí komise?

Kritika na ni zaznívala delší dobu. Ale ta forma, způsob, jakým byla teď odvolána, to nedává smysl žádný. Vždyť rada v případě Ostravy odmávala věcně to, co před týdnem neschválila, a dala za pravdu vlastně doporučení dozorčí komise.

Dozorčí komise může na rozdíl od radních do interních materiálů ČT, může si nechat předložit cokoliv. Existuje obava, že cílem je složit novou dozorčí komisi z lidí, kteří budou proti ČT podobně naladěni jako část radních, a budou ČT chtít šikanovat. Obáváte se toho?

Že tam rada zvolí lidi se záměrem televizi znevěrohodňovat a prohlubovat informační chaos? To nevím, snad ne, uvidíme, co tam bude za kandidáty. Doufám, že to budou fundovaní a objektivní odborníci. Nicméně do rady se skutečně dostali lidé s prokazatelně velmi kritickým názorem na Českou televizi, to je pravda. To se může stát, že tenhle pohled mají, s ním už přišli, v pořádku. Ale ať je kritika vedena kvalifikovaně a objektivně. Neříkám, že zčásti není, ale na můj vkus je tam příliš manipulací.

K čemu to podle vás směřuje? Proč vstoupily do Rady ČT manipulace a snaha vykreslit ČT jako nekompetentní a podvodnou instituci?

Nevím. ČT má řadu nepřátel a není to jen v politice. Ale nechci spekulovat.  Ten informační a spíše dezinformační chaos kolem veřejnoprávních médií se některým lidem líbí, vyhovuje jim, ale spekulovat o tom, co tím kdo chce získat, kam to vede, nechci. Netuším.

Je možné, že hlasování o odvolání dozorčí komise mělo ukázat sílu? Deset hlasů je potřebných pro odvolání generálního ředitele, část politiků je dlouhodobě nespokojena s tím, že ČT o nich referuje s kritickým náhledem, dozorčí komisi odvolalo deset hlasů. Jde podle vás o tohle?

To opravdu nevím. Napětí mezi politiky a médiem bylo a bude vždy, ale mně se nezdá, že by to byla jen politická záležitost. Víme, kteří politici se vyhraňují vůči ČT, to je veřejná věc, ti z toho určitě mají radost - i z nálady v radě a nestability. Ano, zaznamenal jsem názor, že může jít o výměnu ředitele, ale já to nevím.

Jste člověk kompromisu. Snahou věci nevyhrocovat jste zdůvodňoval i své hlasování při odvolávání komise, neřekl jste „ne“, ale zdržel jste se hlasování. I když - jak říkáte - jste byl proti. Když se ohlédnete zpět, není lepší konat zpříma, než snažit se moc nevyhranit, stát takzvaně uprostřed?

To je taky jeden z důvodů, proč jsem rezignaci podal. Protože jsem se necítil komfortně vzhledem ke svým názorům, ale potřebu hledat konsensus, chtít zklidnit situaci,  jsem považoval pro pozici předsedy za důležitou. Je pravda, že jsem se zdržel kvůli těmto důvodům, že jsem nechtěl situaci vyhrocovat - kdybych předsedou nebyl, hlasoval bych proti. A to se teď změní, budu svobodnější. Ale je fakt, že jsou lidé, kteří slušnost považují za slabost.

Co tím myslíte?

Že moje snaha být slušný a obrušovat hrany mohla působit na některé lidi jako slabost. Ale já chci umřít se svým přesvědčením, že slušnost považuju za přednost, za sílu člověka. I když to tak mnohdy na světě neplatí. Ale když člověk na svůj postoj rezignuje, tak si sám sebe nemůže vážit. Připouštím kritiku toho zdánlivého vyklizení pozice, byl jsem si vědom, že přijde, že budu muset vysvětlovat, že neutíkám; to riziko musím nést a je moje zodpovědnost dokázat, že to tak není, že to nebyl útěk. Ale chápu názory, že jsem neměl odcházet, že jsem vyklidil pozice. Ale jde i o to, že si radní vzali jako rukojmí právě Ostravu. Já jsem z Ostravy - a to budu chodit po Ostravě a lidi mi budou plivat pod nohy, co to tam vyvádíme? A jak budu vysvětlovat, když jsem předseda rady, že můj postoj to není?

Jak jste zvažoval, zda je důležitější ochránit sebe a svou integritu, nebo zkoušet ochránit ČT před šikanou lidí, kteří ji nemají rádi?

Nesouhlasím s tím, že jsem dal přednost sobě před Českou televizí. Od předsedy se vlastně očekává, a to v jakémkoliv orgánu, že to bude člověk kompromisu. To jsem zkoušel dělat, ale na můj vkus to zašlo už moc daleko. Ten prostor budu mít teď větší a myslím, že budu ve vyjadřování názorů a postojů svobodnější - a mohu tím v radě při plnění našeho úkolu, což je kontrola, být užitečnější, než jsem byl v roli menšinového předsedy.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].