Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Rozhovory

Policejní prezident: Zákrok policistů v civilu na Babišově mítinku byl velice nešťastný

Policie podle Martina Vondráška nechává prošetřit incidenty v Borovanech i v Českém Krumlově

Autor: Milan Jaroš
Autor: Milan Jaroš

Pane policejní prezidente, napsal jste v noci na základě naší reportáže o zadržení patnáctiletého školáka, že jste znechucen. Chlapce zaklekl na mítinku Andreje Babiše policista v civilu, který tam předtím chodil v reklamní kšiltovce hnutí ANO. Co vás přesně znechutilo?

Nejsem schopen pochopit počínání policistů ve službě na mítinku v Borovanech. Například čepici politického uskupení -  a teď mi je úplně jedno, jakého - na hlavě policisty ve službě. Policie má být ze zákona nestranná a nezávislá to je její největší deviza, stačí jedna malá chyba a o ten punc nezávislosti přijde. Nejsem schopen si vysvětlit, proč policista ve službě je nafocen v čepici politického hnutí v době výkonu služby. To je první věc.

A další?

Samozřejmě nechci dělat předčasné závěry z fotky jednoho zákroku, protože vždycky tomu něco zákroku něco předchází. Na druhou stranu máme i nějakou taktiku v souvislosti s používáním donucovacích prostředků, máme nějakou metodiku, jak máte poutat člověka na zemi tak, abychom nezapříčinili zabránění pohybu dýchacího ústrojí, přílišné zatížení hrudníku. Z té metodiky vyplývá, že v případě poutání na zemi to zakleknutí určitě nemá být v oblasti krku. Bylo to pro mě jako memento - vidím tady zákrok, kde je člověk zakleklý jinde, než by měl být. No a do toho na vedlejší fotce ten samý policista stojí v čepici politického hnutí. To jsou věci, kterými jsem znechucen. Protože si hrozně zakládám na tom, že jsme apolitická policie. A mně je úplně jedno, jestli shromáždění mají ochránci zvířat, odpůrci potratů nebo politické hnutí.

Matka chlapce, kterého policisté zaklekli, na ně křičela, že je to nezletilý autista. Hraje tato informace o zdravotním stavu zatýkaného pro policisty roli?

Hrozně nerad bych hodnotil detaily toho zákroku. Měl jsem teď hodinu jednání s jihočeským policejním ředitelem panem brigádním generálem Procházkou, seznámil jsem se s tím úplně prvotním vyhodnocením, seznámil jsem se s video materiálem, který dokumentuje ten zákrok policistů úplně od začátku, a chci, aby tady nezávislý inspekční orgán jednou provždy vyhodnotil, zda došlo k zneužití pravomoci úřední osoby, nebo zda ten zákrok byl oprávněný a zda byl přiměřený. Právě proto, aby to provedl naprosto nezávislý orgán, který by vyloučil podezření z trestného činu, chci dát dnes komplet spisový materiál Generální inspekci bezpečnostních sborů. Nechci předjímat výsledek.

Policejní prezident Martin Vondrášek • Autor: Matěj Stránský
Policejní prezident Martin Vondrášek • Autor: Matěj Stránský

Už jste si udělal sám nějaký obrázek?

Možná tohle nebude chtít veřejnost slyšet. Právě teď jsem viděl video, kde člověk, o kterém v tuto chvíli vím, že to je to patnáctiletý chlapec, utíká s reproduktorem z místa řádně oznámeného shromáždění. A prosím, odhlédněme od toho, kdo tam má shromáždění. Prostě utíká s reproduktorem z místa řádně oznámeného shromáždění. Když jste svolavatelka, chcete říkat své názory veřejnosti - a někdo vám utíká s reproduktorem. To znamená, když budu mluvit dikcí zákona o právu shromažďovacím, maří účel vašeho shromáždění. V tu chvíli pořadatelé nějak zareagovali.

Lidé ze štábu ANO zareagovali tak, že běželi za chlapcem a říkali mu, ať reproduktor vrátí. A on jim ho vydal.

Přesně tak. A teď tam máte policisty, kteří tomu přestupku přihlížejí. Jdou k tomu člověku a - viděl jsem to teď na vlastní oči - dvakrát se  prokazují služebním průkazem se služebním číslem. To je ze zákona, policista služby kriminální policie a vyšetřování se takhle prokazuje. Ten dotyčný nevěří, že to je policie, tak se prokazuje podruhé a vyzývá ho: „Zůstaňte tady, předložte nám doklad totožnosti“. Když ten přestupek chceme vyřešit v příkazním řízení na místě nebo oznámit správnímu orgánu, tak musíme znát totožnost té osoby podezřelé z přestupku. A ten dotyčný odmítá respektovat tyto výzvy.

Autor: Milan Jaroš
Autor: Milan Jaroš

On u sebe neměl občanku, navíc říká, že nerozuměl té placce ani výzvě.

Ano, ale ani nestál na místě, začal se pohybovat rukama nohama - a v tu chvíli následoval ten zákrok. To znamená, že teď nechci šmahem odsoudit počínání policistů, ale chci mít jednoznačnou odpověď na to, jestli ten zákrok byl přiměřený a jestli tam došlo nebo nedošlo k zneužití pravomoci. Jen už dnes vím, co fotka nemůže ukázat: bylo tam opakované prokázání příslušnosti policie, byla tam výzva k prokázání totožnosti a k setrvání na místě, která nebyla respektována, a před tím zákrokem kladl ten člověk jakýsi aktivní odpor.

Takhle to popisuje i ten hoch v naší reportáži: že se snažil utéct, že na policisty zavolal, ať jdou do hajzlu, protože nepochopil, co ta placka znamená, nevěřil, že jsou to policisté. Což souvisí s jeho poruchou autistického spektra, byl v silných emocích, cítil se v ohrožení, neuměl to vyhodnotit. Proč ale vlastně byli na mítinku a zasahovali neuniformovaní policisté?

To shromáždění, to mám to ověřené, bylo řádně oznámeno a policie na shromáždění, kde lze předpokládat nějaký střet, ať už fyzický, slovní nebo kde lze předpokládat porušení práva svolavatele pokojně vyjadřovat své názory. To znamená, když předpokládáme, že tam bude nějakým způsobem narušen účel shromáždění, tak naprosto standardně velíme někde dvě hlídky, někde čtyři hlídky, někde pět hlídek. A děláme to takhle v celé republice. Je pro mě hrozně těžko srozumitelná ta kritika, že tam máme tajné policisty. Ne, buď to je policista uniformovaný, anebo to je policista služby kriminální policie a vyšetřování. A ten policista služby kriminální policie vyšetřování slouží v civilním oděvu a zpravidla tam je proto, aby monitoroval situaci a dával informace veliteli, jestli tam dochází či nedochází k protiprávnímu jednání. A zpravidla reaguje na protiprávní jednání uniformovaná hlídka. A samozřejmě, zákrok neuniformovaných policistů na tomto typu akce je potom velice nešťastný.

Je nešťastný, nebo je to chyba, je vyloučen?

Není vyloučen. Ten policista naopak má takzvanou povinnost iniciativy, to znamená povinnost provést úkon, pakliže dochází k nějakému protiprávnímu jednání. Má taky povinnost postupovat přiměřeně, vyzvat tu osobu, aby upustila od svého protiprávního jednání, má povinnost prokázat svoji příslušnost k policii a má povinnost poučit tu osobu, pakliže tam nehrozí nebezpečí z prodlení, co bude následovat, když té výzvy neuposlechne.

V den zákroku na patnáctiletém chlapci jsem viděla na mítincích Andreje Babiše od rána asi tři až čtyři neuniformované policisty, pak v Borovanech po zákroku i víc. Jsou tedy kriminalisté, policisté bez unoforem, na všech mítincích a vždy?

Já bych rád řekl, že mítink politiků je podkategorie shromáždění. Nám je jedno, že je to mítink politika, pro nás je to řádně nahlášené shromáždění jako každé jiné.

Dohlíží tedy neuniformovaní policisté na každé shromáždění?

Na každé ne. Jsou prostě shromáždění, kde lze očekávat nějaké porušování zákona, ať už shromažďovacího nebo jiného. A my zrovna v tomto případě máme za sebou zkušenosti ze západních Čech a víme, že opakovaně došlo na těchto akcích k nějakému střetu, k narušení účelu toho shromáždění. A pakliže to víme a ze zákona máme předcházet trestné činnosti, tak musíme přijmout nějaká preventivní opatření, abychom protiprávnímu jednání předešli. K tomu využíváme i policisty v civilu, kteří zpravidla dokumentují to protiprávní jednání, protože dneska všechno probíhá v přímém přenosui. A pokud chceme mít i my nějaký důkazní materiál, protože jinak neprokážete protiprávní jednání, tak je naprosto obvyklé, že do těch opatření jsou veleny i policisté služby kriminální policie vyšetřování.

Vyhodnotili jste tedy zrovna toto turné bývalýho premiéra jako místo, kde by mohlo docházet k nějakému narušení jeho shromáždění víc, než jinde? Těch neuniformovaných policistů je tam víc než na jiných mítincích, kde jsem byla.

Já vám to řeknu takhle. My opravdu vycházíme z informací, které máme k tomu shromáždění, a ty máme zpravidla z oznámení toho shromáždění, takže víme, kdo kde za jakým účelem. Toto je první zdroj. Druhý zdroj máme samozřejmě nějaké vlastní informační systémy a jsme schopni prověřit, jestli zrovna ten svolavatel nebo osoba odpovědná za jednání jménem svolavatele v minulosti už neměla nějaký bezpečnostní incident. Ale taky vycházíme ze zkušenosti se svolavatelem, to znamená, my už víme, když to svolává ten samý subjekt podruhé potřetí počtvrté, jestli tam v minulosti došlo k nějakým konfliktům. A bylo by opravdu od policie velice neprofesionální, kdyby si řekla, tak máme tady takové shromáždění, v minulosti tady došlo k nějakým konfliktům, ale protože je politické, tak my se na něj se na něj soustředit nebudeme a budeme čekat, až nám někdo zavolá na 158.

Čekala bych u zákroků spíše policisty v uniformách, které na mítincích Andreje Babiše také vidím, ale v Borovanech zasahovali kriminalisté v civilu.

Souhlasím, souhlasím.  Je to naprosto obvyklá praxe, že ten dohled nad veřejným pořádkem dělají zpravidla hlídky uniformované. Ano.

A proč to tentokrát bylo jinak?

Už jsem to říkal.  V rámci toho bezpečnostní opatření se  velitel může rozhodnout zařadit do opatření i policisty služby kriminální služby a vyšetřování. Třeba za účelem monitorování dění, protiprávních jednání nebo i třeba zájmových osob, se kterými už jsme v minulosti měli problémy, protože někoho napadli.

Proč tedy v Borovanech na tom chlapci klečí lidé bez uniforem?

Tak já teď opravdu nevím. Potřebuji to prošetřit, já nevím, jestli v bezprostřední blízkosti byla uniformovaná hlídka, nebo jestli řešila něco jinde.

Prověřujete teď i policejní akci v Českém Krumlově na středečním mítinku Andreje Babiše, kde policisté v civilu odvádějí do neoznačeného auta ženu?

Pokud jde o ty Borovany, tak tam jsem se rozhodl to dnes postoupit Generální inspekci bezpečnostních sborů. Pokud jde o jednání policistů kriminální policie v Českém Krumlově, tak jsem obratem uložil úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia, aby mně prověřili komplet veškeré počínání těch kriminalistů, kteří předvedli ženu poté, co od ní jeden z nich dostal facku. To ale neznamená, že když jsme dostali facku, tak si můžeme dovolit všechno. Já prostě potřebuju vědět, zda ten policista tam dělal to, co měl, nebo zda náhodou třeba neplnil roli pořadatele, my nemáme plnit roli pořadatele žádného shromáždění.

Co to znamená, že by plnil roli pořadatele?

Mluvím obecně. Buď jsem ve službě, nebo nejsem, tak prostě jdu ve svém volnu na shromáždění a poslouchám. A když vedle někdo říká věci, s kterými nesouhlasím, tak mu řeknu: „Co to tady povídáš, vždyť to není pravda.“ OK. A to musím odlišovat od okamžiku, kdy jsem ve službě a začnu komukoliv na tom shromáždění dávat pokyny. To ale předtím musím říct „dobrý den, Policie České republiky, podle tohoto a tohoto paragrafu nedělejte tohleto a tohleto, nebo se stane to a to. “

A tím chcete říct, že takhle to bylo - že policista dostal facku od člověka jiných politických názorů, který si myslel, že dal facku občanovi v hádce, a prostě ho sebral, aniž to byly služební úkony?

Prostě si nejsem jist, jestli ten policista v Českém Krumlově předtím, než začal dávat nějaké pokyny, prokázal příslušnost k policii a dával ty pokyny v souladu se zákonem. Toto prošetřování a jeho výsledek budu mít do konce příštího týdne.

Teď jste mluvil hodinu s policejním ředitelem z jižních Čech. Co se vám z toho skládá za obraz?

Udělat rychlý soud a říct špatně-dobře-černá-bílá je hrozně jednoduché, ale hrozně nezodpovědné. Počkám na výsledek prošetřování. Bude to brzy.

Ale třeba o těch čepicích na hlavě policisty, který zasahoval v Borovanech, vám něco určitě říkal. Co?

Policista popsal své jednání tak, že se na shromáždění rozdávaly čepice, vzal si je do ruky. A když pak potřeboval mít volné ruce, aby mohl dokumentovat, odložil si kšiltovku na hlavu. A vidíme i na fotografii, že má v ruce zmrzlinu.

Stačí vám toto vysvětlení?

Toto vysvětlení je nedostatečné a neakceptuji to. To se nemělo nikdy stát. Je to událost, která poškozuje dobré jméno policie.

Co to pro toho policistu bude znamenat?

Máme u policie etický kodex. Máme postupovat nestranně, máme si počínat tak, abychom neohrozili dobré jméno Policie České republiky. Když jsem viděl tu fotografii, tak na mě to působí tak, že opak je pravdou. Já nechci předbíhat. Jsou tady dvě instituce - Generální inspekce bezpečnostních sborů, ta říká, jestli se policista dopustil trestného činu nebo nedopustil. Když řekne, že se dopustil trestného činu, tak koná, protože je to orgán činný v trestním řízení, a když řekne, že se nedopustil trestného činu, tak to vrátí policii. A my tady máme nějaké kázeňské přestupky. A v případě, že tam byla naplněna skutková podstata kázeňského přestupku, tak toho policistu samozřejmě povedeme k odpovědnosti.

Mítinky budou čím dál častější, blíží se různé typy voleb. Co to pro policii události z jižních Čech znamenají?

Pokud jde o shromáždění obecně, budu mít v pondělí videokonferenci se všemi 14 krajskými řediteli a s 80 řediteli územních odborů Policie České republiky. Budu apelovat na to, aby v případě, že povolají policisty na shromáždění, preferovali, pokud ta situace nesnese odkladů, zákrok uniformovanou hlídkou. Ale určitě nebudu zakazovat účast služby kriminální policie, aby tam monitorovali účast na bezpečnostním opatření, to bych byl proti zajištění vnitřní bezpečnosti.

Vrátím se k Borovanům: chlapec má poruchu autistického spektra, matka se bála, že se spustí záchvat. Chtěla jet na služebnu s ním, být s ním v policejním autě. To policista odmítl. Proč? A je to správně?

Je to jedna z věcí, kterou musí prošetřit Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Viděla jsem včera na náměstích, jak svolavatel z ANO i přímo Babiš do mikrofonu chce po policii, aby zakročili proti jeho odpůrcům, co dělají hluk. A viděla jsem, že policie ho velmi slušně a trpělivě odmítá - že zakročí, až bude proti čemu. A pak až ke konci, když se to trochu vyostřovalo, udělali řadu mezi linií odpůrců a fanoušků Babiše. Působilo to velmi profesionálně, byli schopni odolávat. Babiš nebyl spokojen. Cítíte od něj tlak, abyste zakročili proti jeho odpůrcům?

O žádném tlaku zprávy nemám. A tohle, co se děje, je pro mě velmi nepříjemné. Od 1. dubna jsem policejním prezidentem a noc ze včerejška na dnešek pro mě byla jedna z nejhorších. A myslím to úplně smrtelně vážně, protože já tohle to beru hrozně, hrozně citlivě. Zakládám si na tom, že policie je nestranná a má nějakou důvěru lidí. A teď tady jsou, řekněme, dvě události v krátkém sledu, které u některých občanů vyvolávají otázky, zda ta policie je, nebo není nezávislá. Mě to hrozně trápí, protože vy tady budujete to dobré jméno, roky se snažíte o to, aby tady byla důvěra občanů v policii, a pak najednou tohle během jednoho dne.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].