Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Redakce, Rozhovory

Babiš je lekce, příště si peníze před oligarchy ohlídáme

O auditech a dotování Agrofertu s šéfkou kontrolního výboru Evropského parlamentu Monikou Hohlmeier

Monika Hohlmeier • Autor: CLEMENS BILAN / EPA / Profimedia
Monika Hohlmeier • Autor: CLEMENS BILAN / EPA / Profimedia

Spory o dotování Andreje Babiše z unijních peněz se tento týden vrátily na program Evropského parlamentu, u jehož členů je v tomto bodě patrná značná nervozita. „Je velmi obtížné vysvětlit jakémukoli daňovému poplatníkovi, nejen německému, proč jednotlivec dostává na své podnikání stovky milionů eur, zatímco jinde se škrtá,“ upozorňuje poslankyně z bavorské CSU Monika Hohlmeier, která ve Štrasburku vede od loňských voleb výbor pro rozpočtovou kontrolu. České kauzy podle ní mimo jiné povedou k tomu, že z příštího rozpočtu EU pro roky 2021–2027 už „oligarchové“ Babišova typu tolik peněz nedostanou.

 Proč chtějí europoslanci případ českého premiéra opakovaně projednávat? Uměla byste to vysvětlit v Česku?

Kontrolní výbor a většina politických frakcí se rozhodly rozpravu otevřít v reakci na to, co uniklo v prosinci z auditních zpráv Evropské komise – tedy že pan Babiš je stále skutečným vlastníkem skupiny Agrofert a že přetrvává konflikt zájmů s jeho druhou rolí premiéra. Spojení tak velké hospodářské a politické moci v jedněch rukou je proti finančním pravidlům EU. Šéfové a členové vlád nemohou rozhodovat o výši unijního financování a o rozdělování těchto peněz - a zároveň být skutečnými vlastníky velkých společností, kam tyto peníze míří. Jde o peníze daňových poplatníků a těžit by z nich měla převážná většina občanů EU. V některých členských státech z nich ale profituje jen několik oligarchů na úkor poplatníků.

Co s tím může europarlament dělat?

Pokud jde o zamezení střetu zájmů, pak v unijních pravidlech existují nedostatky a mezery. Existuje i prostor pro větší spravedlivost a transparentnost při rozdělování dotací EU. Rozpravy jsou způsobem, jak přimět Evropskou komisi, aby přišla s novými návrhy jasných pravidel, jak střety zájmů řešit a rozdělování dotací zlepšit. Cílem je, aby dotace fungovaly ve prospěch většiny občanů. Ze zkušenosti vím, že často je zapotřebí mnoho debat, aby se věci daly do pohybu.

Europoslanci českého hnutí ANO hájí svého šéfa tím, že je předčasné probírat jeho konflikt zájmů už teď, když auditní zpráva ještě není hotova.

Nynější debatu je třeba vidět jako pokračování toho, co jsme zahájili v prosinci, a také v kontextu debat týkajících se jiných zemí. Ať už jde o vládu zákona na Maltě nebo porušování pravidel právního státu v Maďarsku a Polsku. Veřejnost, média a další zúčastněné strany se dál ptají na dodržování právního státu, svobodu tisku, nezávislost soudnictví a také na střety zájmů a zneužívání finančních prostředků EU. Parlament má tedy zájem a povinnost o těchto otázkách veřejně debatovat. Musíme se bavit o opatřeních, jako jsou stropy pro jednotlivé fyzické osoby a konečné příjemce dotací, větší transparentnost a zlepšení pravidel pro střet zájmů. Musíme se vyhnout financování oligarchických struktur z peněz daňových poplatníků EU. Politická řešení vyžadují živou debatu.

Proč je v tomto kontextu relevantní znovuotevření trestního stíhání Andreje Babiše v Česku? Stal se z toho i název diskusního bodu na vaší plenární schůzi. Trestní řízení je výlučně národní věc…

Já osobně nemám k znovuotevření vyšetřování žádný postoj. Ctít vládu zákona a rozhodnout, zda případ otevřít, nebo ne, je úkolem české justice. Evropský parlament jen chce mít jistotu, že členské státy dodržují právní stát. Nejde explicitně o pana Babiše nebo Českou republiku. Zneužívání peněz EU, střet zájmů a ohrožení finančních zájmů EU jsou klíčová témata, která se týkají výboru pro kontrolu rozpočtu. Naším úkolem je zajistit, aby se peníze EU vynakládaly účelně.

Jste s prací Evropské komise – pokud jde o kontrolu střetu zájmů Andreje Babiše a dotování Agrofertu – spokojena? Někteří europoslanci si stěžují, že komise pracuje pomalu a že jedná slabě.

Komise nemůže pracovat rychleji, než stanoví právní předpisy. Respektuje právní stát. Součástí postupu je, že česká vláda dostane příležitost na auditní zprávy reagovat a nabídnout způsob, jak situaci napravit. Práci komise vnímám jako profesionálně neutrální. Soustředí se na fakta a respektuje pravidla. Vzhledem ke zdlouhavosti procesů bychom se ale měli zamyslet nad tím, jak pravidla zlepšit a procesy zrychlit. Zde parlament a komise spolupracují. Nepracujeme proti sobě, to by bylo velmi neproduktivní. Některá zlepšení už nastala, ale stále je na čem pracovat.

Agrofert dál čerpá takzvané přímé platby, což komise odůvodňuje tím, že jejich objem je dán objektivně podle velikosti farem a že konflikt zájmů tady nehraje roli. Unijní nařízení o střetu zájmů ale nedělá mezi typy dotací žádné rozdíly. Zdá se vám tedy v pořádku proplácení přímých plateb, což je mimochodem pro Agrofert hlavní příjem z peněz EU?

Nemohu dělat závěry, dokud není auditní proces hotov. Auditní zpráva ještě nebyla oficiálně zveřejněna a řízení stále běží. Ale platí, že různá politická uskupení v Evropském parlamentu zkouší najít nová řešení pro příští rozpočtové období, aby se dotace rozdělovaly spravedlivěji. Je třeba debatovat o tom, kolik dotací může jediný příjemce obdržet a zda na to zavést stropy. A o dalších věcech, jako je zacelení děr v unijních pravidlech ohledně konfliktu zájmů anebo o tom, jak postupovat proti extrémní koncentraci dotací v rukou několika příjemců, která vede ke vzniku oligarchických struktur.

Premiér Andrej Babiš, prosinec 2019 • Autor: ČTK, Deml Ondřej
Premiér Andrej Babiš, prosinec 2019 • Autor: ČTK, Deml Ondřej

Převáží-li v europarlamentu názor, že komise nepostupuje dost tvrdě, je v jeho silách to změnit?

Nejprve musíme vidět konečná zjištění a závěry komise. Nechci teď spekulovat, jaká bude naše reakce. V minulosti se Evropský parlament nevyhýbal tomu, aby svoje stanovisko dal jasně najevo i v případě rozporu s Komisí. Ale s Komisí spolupracujeme a neexistuje nic, co by vyvolávalo dojem, že komise je slabá nebo že jedná nedbale.

Když jste na začátku mluvila o tom, že veřejnost se na tyto věci stále ptá, pozorujete třeba v Německu mezi vašimi daňovými poplatníky menší chuť posílat peníze do Česka nebo Maďarsku? Nemáte strach, že solidarita lidí u vás kvůli sporným případům z Česka nebo Maďarsko zmizí?

Ano, je velmi obtížné vysvětlit jakémukoli daňovému poplatníkovi, nejen německému, proč jednotlivec dostává na své podnikání stovky milionů eur, zatímco jinde se škrtá. Po celá léta probíhají debaty o pokřiveném rozdělování v některých členských státech, kde většina unijních dotací končí u několika málo příjemců. Chci ale zdůraznit, že všichni daňoví poplatníci přispívají do rozpočtu EU. Bez rozdílu, zda žijí v členských státech, které jsou čistými plátci nebo příjemci. A je naší povinností zajistit, aby peníze byly vynakládány efektivně ve prospěch většiny, nikoli ve prospěch několika oligarchů. Spravedlnost a transparentnost jsou klíčem k dobré pověsti EU.

Změnil případ Andreje Babiše váš osobní pohled na Česko?

Vůbec ne. Mám k Česku a k Čechům velmi pozitivní vztah. Bydlím blízko českých hranic a viděla jsem mnoho partnerských projektů, které s radostí podporuji. Věcné a technické otázky v souvislosti s rozpočtovou kontrolou by neměly přátelské vztahy v EU narušovat.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].