Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Kontext

Ředitelka, která dala výpovědi za lajky, rezignuje na funkci

Kauzu odstartoval parodický instagramový účet

Autor: Matěj Stránský
Autor: Matěj Stránský

Aktualizace, 9. listopadu 16:00: Ředitelka Střední školy umění a designu Brno Petra Černínová rezignuje k 30. listopadu 2022. “Rozhodnutí paní ředitelky beru na vědomí a oceňuji. V minulosti jsme spolu hovořili o tom, že se může dostat do bodu, kdy i s ohledem na celkovou atmosféru stav nebude udržitelný. Práce se situací na škole tím ovšem nekončí. Je třeba, aby byl dokončen probíhající audit klimatu. Z něj vzejdou poznatky a doporučení. Vedení školy do jmenování nového řádného ředitele připadne ze zákona statutárnímu zástupci Petru Poláškovi. Prosím všechny ve škole a okolo školy, aby mu jeho roli přechodného správce školy maximálně usnadnili,” řekl Jiří Nantl, náměstek hejtmana pro vzdělávání a strategii chytrého regionu.

V záplavě velkých domácích i světových událostí to může vypadat jako méně významná zpráva: jedna škola v Brně má problémy. Pro zhruba stovku zaměstnanců představuje situace ve Střední škole umění a designu už přes dva měsíce vysilující drama - a pro studenty navíc i zhmotnění předmětu nazvaného “občanský základ” z osnov přímo do jejich životů.

Situace ve Střední škole umění a designu spojené s Vyšší odbornou školou připoutala pozornost veřejnosti, když ředitelka školy Petra Černínová propustila dva učitele a jednoho IT specialistu. To se stalo se začátkem letošního školního roku a důvodem pro výpověď bylo, že o prázdninách připojili lajky na anonymním instagramovém účtu, který ředitelku parodoval. O události informoval Respekt v článku Je to kyberšikana. Ředitelka umělecké školy vyhodila pedagogy za lajkování instagramového účtu, který ji parodoval.

Studenti pak koncem září uspořádali protest, kdy se v černém shromáždili před školou. Chodby i učebny oblepili červenými srdíčky s nápisy “Výpověď za lajk?” a sepsali petici za vyhozené pedagogy a IT specialistu, kterou podepsalo přes 600 studentů, absolventů i jejich rodičů. Do řešení se intervencí vložil zřizovatel - krajský úřad. Ředitelka po tlaku slíbila, že výpovědi stáhne a všechny tři zaměstnance vezme zpět.

Slib naplnila jen částečně a atmosféra ve škole v učebnách i v kabinetech dál houstne. „Chceme dál pokračovat v tom, co jsme započali, ve vyjadřování nesouhlasu. Domlouváme se na svolávání protestů, abychom ukázali, že takto se s námi a s našimi učiteli nesmí zacházet,” říká sedmnáctiletá studentka oboru design interiéru Andrea Šebelová obklopena skupinou spolužáků.

Byla tu důvěra

Vyhazov dvou učitelů a specialisty IT za lajky u karikatur byl „přehledný“ - a přehledné byly i odezvy na výpovědi z práce. U nezaujatých pozorovatelů, studentů, jejich rodičů i učitelů vzbudilo jednání ředitelky údiv. Anonymní instagramový účet působil jako výtvor kritického uměleckého ducha; místy přidrzle, ale to na střední škole plné budoucích mladých umělců nebylo nic překvapivého. Méně srozumitelné už bylo, proč vůbec někdo neznámý z řad studentů - a možná učitelů - účet založil a plnil satirou, a proč ředitelka vybrala z možných reakcí na kritický instagram právě vyhazov.

V druhém říjnovém týdnu byli studenti, s nimiž se Respekt setkával v kavárně nedaleko školy, ve “stávkové pohotovosti”, na úřadu nahlásili možnou demonstraci a čekali do konce října, zda se situace nezmění - právě koncem října měla jejich učitelce občanské výuky Petře Noskové a IT specialistovi Tomáši Chalupovi, který se studenty jezdil i na školní akce, uplynout výpovědní lhůta. Třetí vyhozený, učitel fotografického designu a animace Michal Maruška, podepsal na rozdíl od kolegů koncem srpna ředitelce dohodu - všichni tři dostali nabídku rozvázat pracovní poměr raději “dobrovolně” a hodinu na rozmyšlenou. Michal Maruška podepsal, jak říká, protože se cítil pod tlakem a už “nechtěl dál spolupracovat s někým, kdo se k němu takhle chová”. Studenti požadovali i jeho návrat.

O tom, že instagramový účet byl vyvrcholením dlouhodobého neladu a špatných vztahů, které ve škole panují, mluvili všichni studenti. Dlouhodobost definovali studenti i pedagogové na setkáních časovým údajem “rok” - což je období, kdy do čela školy nastoupila právě nová ředitelka Petra Černínová, do té doby tu byla učitelkou českého jazyka. Stížnosti studentů na prahu oficiální dospělosti a mnohdy už i za ní se pohybovaly od zdánlivých jemností až po výtky závažnější - že je ředitelka oslovuje “děti” a působí to povýšeně, že se jim změnila pravidla a už si nesmějí jít koupit o volné hodině v poledne ani jídlo za roh od školy, přestože jsou ve škole mnohdy od osmi ráno do čtvrt na šest.

Že jim ředitelka nikdy na nic pořádně neodpoví, ale odpověď vždy zamotá tak, že nemá jasný výsledek, že hovor s nimi manipuluje, aby je odzbrojila a oni už nemohli na studentských radách kriticky reagovat. A že hlavním studentským problémem, který s novou ředitelkou dosud řeší, jsou zameškané hodiny kvůli nemoci nebo jiným legálním důvodům absence. Ředitelka snížila hranici zameškanosti každého předmětu ze 40 na 20 procent - nad dvacet procent zameškané výuky už nemohou být studenti na vysvědčení z předmětu klasifikováni. A že to platí bez výjimek.

“Jde o to, jak se to tady změnilo. Dřív byla ve škole skvělá atmosféra důvěry, které jsme si vážili, a nikdo ji nezneužíval, učitelé nás brali jako kolegy. Mohli jsme se jim se vším svěřit, poradit se s nimi, nejen se od nich učit. Teď je tam atmosféra příkazů a obav. Už to není ta dobrá škola, kam se všichni těšili,” popisovala jedna ze studentek, jejíž obavy se projevují i tím, že si nepřeje být jmenována. “Bojíme se o své učitele i o sebe. Děsí mě, že udělám nějakou maličkost, protože ty karikatury byly maličkost - ale paní ředitelky se to dotkne a nedostuduju. Když je za lajky na instagramu vyhazov, co může přijít dál?”

Petra Nosková a Tomáš Chalupa • Autor: Matěj Stránský
Petra Nosková a Tomáš Chalupa • Autor: Matěj Stránský

Nepatří ke spolužákům, které jejich rodiče v protestu podporují - sice také podepsala petici spolu s ostatními, ale udělala to proti radám rodičů, kteří “se o ni bojí”. Jiní studenti mají plnou podporu rodičů, spousta matek a otců petici svých dětí podepsala. “Mí rodiče petici taky podepsali a moje máma k podpisu dopsala větu, že nesouhlasí s kroky vedení a drží palce studentům a učitelům,” doplnila už zmiňovaná Andrea Šebelová.

Učitelé, s nimiž Respekt v půli října mluvil, popisovali to, co studenti: že snaha o “zglajchšaltování” studentstva i pedagogů a “nekomunikace” ředitelky, která se ve škole chová jako na dobytém území, vedla k prudkému zhoršení atmosféry, a že instagramový účet jeho autor patrně vytvořil jako poukázání na neutěšený stav. “Řešit to s paní ředitelkou nemá cenu. Ona neodpoví nebo odpovídá otázkou, kritiku bere jako útok,” říkal jeden z vyhozených učitelů Michal Maruška. Další učitelé na podvečerní poradě mimo území školy vysvětlují i zvláštnost instagramového účtu, která je pro pozorovatele nejasná - spolu s Petrou Černínovou se stal objektem karikatur i její manžel Zdeněk, který se školou nemá nic společného.

“Protože je tady pořád, chodí po chodbách, je všude,” říkali učitelé a popisovali, že se stává, že jdou něco sdělit ředitelce a jejich “hlášení” přijímá v ředitelně spolu s ní i její manžel. Školník v telefonátu potvrzuje, co se po škole šíří: že i jeho výběrového řízení, když absolvoval on-line pohovor s ředitelkou, se u obrazovky aktivně účastnil její manžel. “Ale je fakt, že se mě na začátku zeptala, jestli mi to nevadí,” říkal, “a mně to bylo jedno.”

V polovině října zajímal pedagogy nejvíce osud vyhozených kolegů: i učitelé sepsali prohlášení za zrušení výpovědí a informovali Krajský úřad Jihomoravského kraje, co se ve škole děje. Třeba to, jak se oni sami o problému s instagramem a výpověďmi dozvěděli. Oslovili je s tím žáci - studentům a jejich rodičům přišel od ředitelky hromadný e-mail, z nějž plynulo, že je ve škole “kyberšikana”. Učitelům ho ředitelka neposlala. Rodiče si to vyložili tak, že se jejich dětem děje ve škole internetové příkoří. A učitelé tázáni studenty a rodiči, kteří žáci byli obětí on-line šikany, až pak zjišťovali, že v dopise jde o instagramový účet, který se dotkl ředitelky.

Kdo je tady umělec

I na domluvené novinářské schůzce v ředitelně čeká kromě ředitelky školy Petry Černínové její manžel Zdeněk Černín, divadelní režisér a herec v penzi. Sedíme pak u stolu nad diktafonem po celou dobu rozhovoru všichni tři. Petra Černínová podává definici šikany: jak se projevuje, jak může na oběť působit, a mluví i o svých pocitech. Že se jí některé příspěvky dotkly i proto, že zasahovaly tam, kam slušní lidé druhým nezasahují - do její víry v Boha. Tak popisuje publikovaný obrázek, který ji vykreslil jako člověka, který se bojí skončit v nebi, protože by tam mohl narazit na někoho ze svého pozemského školního působiště.

Manžel ředitelky hodnotí situaci tak, že jsme tu svědky “bezprecedentního případu, kdy učitelé šikanují svého ředitele”, když dají lajk na stránku, kterou měli nahlásit jeho ženě jako závadovou. “Pedagog je povinen vytvářet bezpečné prostředí pro žáky, to je zákon, a v případě jako je tento musí upozornit svého nadřízeného, že se něco takového děje. A preventista patologických jevů měl existenci účtu nahlásit,” říká manžel ředitelky o pedagožce Petře Noskové, která měla i metodickou funkci. Manželka přikyvuje: “Ona působí jako metodik prevence a lajkuje kyberšikanu? Děti pak vidí, že se metodik prevence výborně baví závadným obsahem,” dodává ředitelka.
Petra Černínová se domnívá, že tím hlavním motivem lajků je fakt, že se na ni učitelé dívají přes prsty, protože na umělecké škole vyučuje český jazyk, nikoliv umělecké předměty: “Vadí jim, že jsem češtinářka, a ne umělec. Ale ředitel školy nemusí být umělec a já mám nejvyšší pedagogické vzdělání, jaké můžete získat.”

Její manžel kontruje, že jeho manželka navíc umění rozumí. “Působila dlouhá léta jako tajemník divadla a pro mé inscenace dělala kostýmy, scénografii, měli jsme představení ve Stavovském divadle v Praze, dostala se i do takových baráků. Tam se ti mnozí umělci, co na škole učí, nikdy nedostanou,” míní Černín a jmenuje konkrétního podřízeného své manželky, který je podle něj umělecky málo produktivní.

“Dostala jsem jakousi nechutnou petici,” říká pak ředitelka o textu studentů, který jí předali s požadavkem, aby vzala všechny tři vyhozené zaměstnance zpět s tím, že “lajk” pod lehce kritickým příspěvkem není šikana a že nemají důvěru k vedení školy a rádi by zase chodili do dobré a svobodné instituce, jakou škola donedávna byla. Podle ředitelky Černínové petice neměla ani správné náležitosti - nebyl u ní uveden autor či petiční výbor, takže ani neměla komu odpovídat. “A nebylo tam ani napsáno, komu je určena,” říká, “nechali to u sekretářky.”

Jeden z překopírovaných příspěvků z již zrušeného účtu
Jeden z překopírovaných příspěvků z již zrušeného účtu

Studenti však tvrdí, že po jedné žákovské radě jí petici dala do ruky přímo studentka u budovy školy a jen pro jistotu že petici přinesli i na sekretariát. “Ano, dostala jsem ještě jeden výtisk od někoho, koho neznám,” říká studentce ředitelka. “Ale studenti do toho neměli být vůbec zataženi. Jsem to já, ředitelka školy, kdo je ve vztahu k zaměstnancům zaměstnavatelem. Do toho patří i to, že zaměstnavatel se může se zaměstnancem rozejít, pokud uzná, že je to z nějakého důvodu potřeba. A zaměstnanci se mohou bránit soudně, když nesouhlasí. Ne to vykládat studentům,” vysvětluje své postoje Černínová.

“Zřejmě to vědí od těch postižených kantorů a toho ajťáka. Ten všude chodí a roztrušuje, jak trpí,” dodává ředitelčin manžel o IT specialistovi školy Chalupovi. A připojí i úvahu, že se všichni tři mohli zachovat rozumně a podepsat dohodu jako pan Maruška, protože “propuštění podle paragrafu 52 pedagogickému pracovníkovi nedává šanci, aby byl nadále v oboru zaměstnáván, s výpovědí za vážné porušení pracovní kázně je už asi žádný ředitel nevezme.”

Setkání v ředitelně přinese i lepší pochopení slov studentů - že je ředitelka “dostává do úzkých”, aby už jim bylo hloupé položit znovu kritickou otázku, když místo odpovědi vypráví o svých pocitech, jak je jí úzko a jak ji bolí srdce ze šikany. “To je od vás vůči mně kruté,” odpovídá Petra Černínová na otázku, jak si potvrdila, že jde skutečně o šikanu, protože lajky pod karikaturami jako šikana na studenty, rodiče, pedagogický sbor ani veřejnost nepůsobí, “to je jako byste oběti znásilnění říkala - a bylo to prosím tě vůbec znásilnění?” A dodá, že kyberšikanu v instagramovém účtu a lajcích pro ni identifikoval přední český odborník na šikanu, etoped Michal Kolář, s kterým situaci před rozhodnutím o výpovědích konzultovala.

A jak si vysvětluje, že studenti nic takového v lajcích a karikaturách nevidí a zastávají se oblíbených učitelů? “Haha, oblíbených, haha,” vyprskne smíchem Zdeněk Černín. “Haha,” směje se i ředitelka Černínová, “oblíbení? To se teď tak říká? O takové oblibě těchto tří pedagogů - vlastně dvou, ten třetí je ajťák, to není top člen kolektivu - jsem dosud nic neslyšela.”

A není pak chyba, že neví, jak si studenti cení učitelů i “ajťáka”? Tomáše Chalupu chválí, že jim byl vždy odborně nápomocen a byl na ně hodný, u Petry Noskové hodnotí kromě učitelských kvalit i fakt, že za ní mohli jít i s osobním problémem a vždy jim pomohla, nebo že je přivedla k zamyšlení i řešení, když měli ve třídě vztahové problémy protkané pomluvami. A učitel Maruška? O tom studenti říkají, že je s ním poznávání oboru baví, že jim má hodně co dát, a oceňují i jeho invenci při výuce - třeba když je vzal na pobyt ve městě Most, kde fotografovali okolí a učili se poznat i sebe samé. “To jo, chřestil kolem nich řetězem, jako že něco tvoří,” směje se znovu Zdeněk Černín a také ředitelka znovu propuká v smích.

Jeden z překopírovaných příspěvků z již zrušeného účtu
Jeden z překopírovaných příspěvků z již zrušeného účtu

Ví Zdeněk Černín, že mu pedagogové a studenti přezdívají “ředitel” jako pojmenování faktu, že mají ve vedení školy rovnou manželský pár? “Tak já jsem několikrát v divadle ředitele dělal,“ zamyslí se, “…ale spíš jsem přítomen, když potřebuje Petra převézt do druhé školní budovy. A taky je to proto, že mám o ni trochu strach, ten tlak je veliký, tak jí třeba v některých věcech pomůžu.” Oba pak líčí, že se manžel ředitelky zdarma stará o školní zahradu a hřiště, zalévá kytky, poseče trávu, několikrát denně manželku převáží mezi budovami a nosí jí svačinu nebo oběd, a když má v ředitelně kolegy, tak třeba setrvá i s nimi v hovoru. Teď je na devadesátiminutovém novinářském setkání ředitelky také proto, že ji bude za chvíli odvážet domů.

“Ale víte, co je ve skutečnosti irituje?” shrne pak nespokojenost pedagogů s ředitelkou její manžel, “oni mají pořád plnou pusu toho, jací jsou umělci. A já jsem měl za svůj život asi sto premiér, oni někteří ani neměli vernisáž. A já jsem byl velmi uznávaný a dobrý režisér i herec. Ono je to v konkurenci vždycky zlé, když vy jste úspěšný umělec a on je umělec, kterému to nejde,” říká o podřízených své ženy.
“Takže ty myslíš, že by tady mohlo jít o profesní žárlivost?” ptá se ředitelka zamyšleně. “Ano,” řekne manžel a ředitelce se po tváři rozprostře zamyšlený a trochu nevěřícný výraz, jako by jí právě teď docházela podstata problému. Pozorovatel nad zapnutým diktafonem se v ředitelně těžko zbavuje dojmu, že časy, kdy spolu manželé dělali divadlo, ještě zcela neminuly.

Hop na špek

O pět dní později se zdálo, že se situace ve škole může zklidnit. V mezičase se sice učitel Michal Maruška dozvěděl, že ho ředitelka označila za autora instagramového účtu, a zjistil to tak, že si ho předvolal úřad městské části k podání vysvětlení. Úřednice mu vysvětlila, že ho ředitelka nahlásila, proto že v instagramovém profilu objevila mezeru mezi slovem a vykřičníkem, což dřív identifikovala i v e-mailu kolegy Marušky. Úřednici řekl, že autorem není, a šel domů - dozvěděl se ještě, že úřad řízení s největší pravděpodobností zastaví. Což se také nakonec stalo.

Ředitelka absolvovala jednání s náměstkem hejtmana pro školství Jiřím Nantlem, který jí navrhl, zda by nebylo nejrozumnější rezignovat. Situace ve škole že je už natolik rozbouřená a rodiče studentů i studenti sami tak rozladěni jejím jednáním a připraveni k demonstracím, že se to jeví jako řešení pro všechny strany. Ředitelka pak poslala hromadný e-mail zaměstnancům, žákům a jejich rodičům, že vezme výpovědi zpět a všechny tři vyhozené znovu zaměstná a bude na škole budovat bezpečné prostředí. S vyhozenými lidmi se ale osobně nespojila, pověřila jen mzdovou účetní a personalistku, ať je na poslední den výpovědní lhůty pozve ke zpětvzetí a novým smlouvám.

Zleva Petra Nosková, Michal Maruška a Tomáš Chalupa
 • Autor: Ivana Svobodová
Zleva Petra Nosková, Michal Maruška a Tomáš Chalupa • Autor: Ivana Svobodová

Petra Nosková a Tomáš Chalupa jsou zpět, Michal Maruška ne. Když dorazil k personalistce, sdělila mu, že bohužel pro něj žádné dokumenty k podpisu od ředitelky nemá. Ta stihla po měsíci a půl suplování a odpadání Maruškových hodin na jeho místo vzít jinou učitelku a vedoucímu oboru fotografie a jeho kolegům sdělila, že na novou pracovnici se “sahat” nebude, že jí zůstane Maruškův rozvrh. “Sdělil jsem paní ředitelce jasně, že trvám na plném návratu Michala Marušky do hodin, které učil, než ho vyhodila. Ale to odmítla s tím, že takové rozhodnutí je na ní jako na ředitelce - a ať se nějak zařídíme. Paní ředitelka od toho dala ruce pryč. Jednou z variant podle ní je vyhodit jiného kolegu, kterého jsem sem od letošního školního roku prosadil, protože jeho odbornost výborně zapadá do profilu oboru. To nemůžu studentům udělat, je skvělý. A má jinou odbornost než Michal Maruška, kterého chci taky zpět na to, co umí zase on,” říká vedoucí oboru fotografické tvorby Martin Vybíral.

Kolegové Michala Marušky zůstali jako opaření. Dopis rodičům o zpětvzetí výpovědi byl v rozporu s tím, co se ve škole doopravdy děje - Michal Maruška se smí vrátit, ale rozhodnutím ředitelky nemá kam. Začali se tedy narychlo vzdávat části svých hodin, aby mu seskládali alespoň nějaký úvazek, i když menší, než měl předtím, a i z předmětů, které předtím neučil - to se ředitelce zdálo jako dobré řešení. “Cítím se hrozně,” říká sám Maruška, “kolegové jsou moc hodní, všichni mě podporují, ale tohle není dobré řešení. Přijdou o část svých hodin, takže i část platu, kvůli mně. A já bych měl menší úvazek než dřív.”

Napsal tedy ředitelce mail, v níž jí navrhl, že by mohl s novou kolegyní učit v tandemu, aby nikdo nemusel odcházet, pro studenty že to bude přínosné. “Děkuji za informaci, že neakceptujete ani jeden ze dvou mnou daných návrhů,” odepsala mu ředitelka na rozloučenou. “Pečlivě jsem prostudovala platný školní vzdělávací program, a pokud uděláte totéž, dáte mi jistě za pravdu, že i ve stávajícím složení vyučujících bude bohatě naplněn.”

Studenti se koncem minulého týdne dozvěděli, jak ředitelka s jejich učitelem naložila, a chystají protesty. Zuzka a Andrea v kavárně i za ostatní spolužáky u stolu říkají, že vůle k tomu mezi studenty je - že tohle tak nechat nemohou. Učitelský sbor napsal za odborovou organizaci stížnost na Krajský úřad na chování ředitelky - za Maruškou a studenty stojí podle učitelů 90 procent sboru, někdo je neutrální. Michal Maruška šel zase domů. Učitelé přemýšlejí, jestli neudělali chybu, když už vloni uzavřeli situaci tak, že se s ředitelkou nemá cenu dohadovat, a nevystupovali proti ní aktivněji.

Třeba když jim na poradách třídních učitelů při dohadování o povolených omluvených absencích studentů sdělovala, že když mají žáci absenci kvůli psychickým problémům, což škola vždy citlivě řešila s rodiči - a studentů s úzkostmi či depresemi je na umělecké škole větší množství -, jak s tím mohou studovat střední školu. Pouštěli to prý jedním uchem dovnitř, druhým ven, ať si nová ředitelka říká, co chce, oni že se ke studentům budou dál chovat s respektem. Nejznámější český odborník na šikanu Michal Kolář potvrzuje v telefonu, že s ředitelkou Černínovou mluvil, volala mu, když byl zrovna v nemocnici. “Ale hodnotit obsah instagramového účtu, zda jde o šikanu, jsem nemohl, protože jsem ho nikdy neviděl,” říká do telefonu etoped Kolář.

Co chce ředitelka Černínová dělat dál, se zjistit nedá. “Setkání s vámi bylo jedním z nejhorších zážitků v mém životě. Už s vámi nebudu nikdy mluvit,” konstatuje do telefonu. Náměstek hejtmana Jiří Nantl se v říjnu dohodl s učiteli, že do školy přijde odborník na zkoumání klimatu, zhodnotí, jak narušeny jsou vztahy mezi ředitelkou a pedagogy a jak vnímají atmosféru studenti. Učitelé tak teď na setkání ve skupinách poslouchají stížnosti kolegů na ředitelku v detailech, které si mezi sebou dosud neřekli: kdo z toho občas pláče, kdo má žaludeční neurózu, kdo trpí nespavostí.

Náměstek Nantl se chystá pozvat do školy inspekci. Stížnost učitelů na ředitelčino poslední chování už si přečetl a ztrácí prý víru, že ředitelka umí splnit to, s čím se naposledy rozloučili. “Měla vést situaci ke zklidnění, jak jsme byli dohodnuti, narovnat vztahy ve škole. Vidím, že se jí to nedaří, že situace jde opačným směrem a eskaluje,” řekl Respektu koncem minulého týdne, “pozvu si ji na jednání a v tomto duchu to s ní budu řešit.”

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].