Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Denní menu, Politika

Německé volby v datech: preference mužů a žen se výrazně liší

Autor: REUTERS
Autor: REUTERS

Základní poselství německých voleb jsou už známá. Kancléřka Angela Merkel opět vyhrála, ovšem s citelnou ztrátou; nacionalisté z Alternativy pro Německo jsou třetí nejsilnější stranou; vládu se spolu s křesťanskými demokraty pokusí sestavit posílení Zelení a liberálové z FDP. A co o současném Německu říká podrobnější pohled na zatím stále předběžná volební data od výzkumných agentur Infratest dimap a Forschungsgruppe Wahlen?

Do očí bije výrazný rozdíl mezi výsledky v někdejším západním a východním Německu. 27 let po sjednocení se sice obě části Německa ekonomicky a materiálně přibližují, ovšem zjevně přetrvává mentální bariéra, tedy jiné vnímání politiky a aktuálních událostí. První z následujících grafů ukazuje výsledky v bývalém západním Německu, druhý pak v bývalé NDR. Data však také říkají, že Alternativa pro Německo už není jen východoněmeckým fenoménem, s oblibou přes 10 procent pronikla hluboko i do západoněmeckých měst a obcí.

Následující graf ukazuje volební výsledky podle věku. Přitažlivost obou tradičních stran - CDU/CSU a sociální demokracie  - mezi mladšími voliči klesá. Za pozornost stojí, že Alternativa pro Německo nejvíce uspěla mezi voliči ve věku 30–44 let (16 procent) a že Zelení už nejsou vyloženě partají pro mladé jako v minulosti; mezi voliči pod 30 let získali jen 11 procent. Zdroj: Forschungsgruppe Wahlen pro stanici ZDF

Další graf ukazuje volební výsledky v závislosti na stupni dosaženého vzdělání. I zde se stoupajícím vzděláním klesá obliba obou velkých stran, CDU/CSU a SPD: jejich všeobjímající středové programy podle všeho pro vysoce vzdělané voliče nejsou tak atraktivní. Mezi absolventy univerzit jsou druhou nejsilnější stranou Zelení (18 procent), vysokou podporu mají též liberálové (14 procent). AfD má spíše méně vzdělané voliče, avšak i mezi vysokoškoláky by překročila pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do parlamentu.  Zdroj: Forschungsgruppe Wahlen pro stanici ZDF

Výrazně se lišilo volební chování mužů a žen. Muži výrazně častěji hlasovali pro AfD a FDP, mezi ženami jsou nadproporčně oblíbení křesťanští demokraté a Zelení. AfD byla se 26 procenty hlasů nejoblíbenější stranou mezi východoněmeckými muži.  Zdroj: Forschungsgruppe Wahlen pro stanici ZDF

Následující graf z webu zeit.de měří výsledky CDU/CSU v závislosti na hustotě obyvatel daného volebního okresku. Ukazuje, že kancléřkou vedená strana je (nadále) slabá ve velkých městech: kořeny její výhry leží v menších městech a na venkově.

Autor: Kroulik, Pavel
Autor: Kroulik, Pavel

Volby také potvrdily předpoklad, že AfD založená na odporu vůči imigraci poněkud paradoxně posiluje zvláště v oblastech, kde žije málo přistěhovalců. Následující graf z webu FT.com ukazuje souvislost podpory Alternativy pro Německo a hustoty imigrace.

A s tím souvisí úspěch AfD podle regionů - čím tmavější barva, tím větší podíl v daném okresku. Zdroj: Nzz.ch

Všechny texty k německým volbám naleznete na www.respekt.cz/nemecke-volby

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].