Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Audit Jana Macháčka

Ke Klausově a Nečasově amnestii

1. Média (především ta bulvární) se zabývají případy recidivistů a autonehod. Skutečnost, že se nějaká autonehoda týká nějaké celebrity nebo dcery kancléře, považuji za zcela nepodstatnou a systémově nedůležitou. Na amnestii zlodějů, zlodějíčků a neúmyslných trestných činů má hlava státu jistě nezadatelné morální (nikoli jen ústavní) právo. Rigidnímu a mechanickému justičnímu systému lze občas vypustit ventil subjektivním zásahem shůry, zvláště stane-li se tak jen jednou za dvacet let. Ona diskutovaná zaplněnost věznic se sice takto neřeší systémově, ale stát může získat čas a nadechnout se k nějakému systémovějšímu řešení. Institut amnestie by měl proto v našem ústavním pořádku zůstat.

Přestože je Václav Klaus jistě také motivován poměřováním se se svým věčným konkurentem Václavem Havlem, který rovněž vyhlásil amnestii, kloním se také spíše k názoru, že rozsáhlá amnestie pro tisíce lidí je pouze kouřovou clonou pro omilostnění závažných hospodářských deliktů a abolici jejich vyšetřování.

2. Ústavní stížnost připravovanou skupinou senátorů považuji za správnou. V rámci diskuse o ní a taktéž v rámci odůvodnění rozhodnutí se totiž může leccos vyjasnit. Tak například jde o jakousi rozumnou a odůvodnitelnou míru věcí. Prezident má sice na papíře právo propustit úplně všechny vězně v republice a vyhlásit absolutní abolici všeho, zdravý rozum nám však velí domnívat se, že něco takového snad opravdu možné není. Akceptovatelné chování hlavy státu asi bude třeba nějak vyjasnit a lépe definovat.

3. Já osobně se kloním k výkladu, který praví, že pokud podpis premiéra znamená odpovědnost vlády, měla to vláda projednat a ministerstvo spravedlnosti připravit. Pokud se tak nestalo, nemusí být potom podpis premiéra platný. Výklad, který praví, že vláda je zodpovědná pouze za provedení, nikoli za přípravu amnestie, považuji za nesmyslný. Podle mého soudu je legitimní otázka, zda se premiér nedopustil protiprávního či protiústavního jednání, když svůj podpis s vládou nekonzultoval.

4. Kromě toho stojí jistě za přezkum otázka režimu, v jakém byla amnestie připravována, jak popsal Jan Schneider na serveru Česká pozice. Hrad tvrdí, že byla připravována v režimu tajné, podle všeho měla být připravena v režimu důvěrné. Pokud byla připravována v režimu tajné, je pozoruhodné, že s její přípravou měli co do činění externí prezidentští poradci. Například Karel Muzikář ml. se netají tím, že o celé věci leccos ví. Policie by rozhodně měla prošetřit spekulace o tom, zda celá věc nebyla předmětem nějakých obchodů.

5. Jakkoli bude diskuse užitečná, není příliš pravděpodobné, že by Ústavní soud mohl některé body amnestie zrušit. Jak upozorňuje právník Jan Kudrna, v trestním právu je zásada retroaktivity zásadně nepřípustná, pokud by to bylo v neprospěch dotčené osoby. Patrně lze pouze povolat k zodpovědnosti ty, kteří o amnestii rozhodli.

6. Nejsem ovšem zastáncem názoru, že motivem prezidentova jednání je korupce. Klaus je jako vždy především ideologický. Souhlasím s právníkem Janem Kudrnou, že amnestií byla završena ekonomická transformace v naší zemi, jejíž nedílnou součástí byly případy tunelování, podvodů a korupce. Klaus to ovšem považoval za normální, přirozené a nevyhnutelné. Nyní už budou postihovány jen nové, posttransformační případy – jako třeba dr. Rath. O tom, že je tato vláda, jejíž premiér to podepsal, protikorupční, si tedy můžeme myslet své.

7. V tomto Klaus není ve světě ojedinělý. Než v Americe vypukl na konci 80. let tzv. Savings and Loans Scandal, předcházela mu rozsáhlá a ideologicky zdůvodňovaná deregulace. Později se ukázalo, že mnozí z ideologů této finanční deregulace sami ve zkrachovalých spořitelnách kradli. Klausovy motivy asi nejsou materiální, to však nevylučuje, že ideologie a motivace materiálního zisku (ve smyslu racketeeringu) se nemohou snoubit mezi lidmi, kteří tohle pomáhali připravovat.

Kauzy jako IF Trend, Chvalovský apod. jsem kdysi jako novinář pečlivě vyšetřoval a nedomnívám se, že by lidé jako Hálek, Smetka či Chvalovský patřili mezi prezidentovy přátele. Kamarádit se však mohou s leckým z prezidentova okolí, nebo může jít o vztah čistě „obchodní“.

8. Za postup patřící do nějaké orientální říše (nikoli demokracie) považuji skutečnost, že prezident abolici hospodářských deliktů nijak ve svém projevu nevysvětlil a jeho lidé se začali namáhat až o pár dní později.

9. Pravdou ale je, že kdyby česká justice fungovala rychleji a přísněji, neměl Klaus ke svému jednání možnost. Pokud se některé případy dlouhá léta posílaly tam a zpátky mezi odvolacími soudy a soudy první instance a pokud se někdo dokáže dlouhá léta vyhýbat spravedlnosti, je za to vždy zodpovědný stát a sama justice. V normálním právním státě takové jednání prostě možné není. A za fungování justice Klaus prostě zodpovědný není. Nepropadejme také iluzi o tom, že kdyby amnestie nepřišla, byly by probírané kauzy už za pár týdnů dotaženy do konce a rozlousknuty a pravomocně odsouzeny.

10. Díky této amnestii zůstane v samých základech české demokracie pocit nespravedlnosti a hořkosti. Otázka je, zda je s tímto základem vůbec možné vybudovat právní stát. Sundávání Klausových portrétů se mi ale zdá docela směšné. Teď když to má za pár? To je takové to české hrdinství. Důvodů k sundávání portrétu už bylo spousta (nepodepsání Lisabonské smlouvy a dalších zákonů, nenaplnění Ústavního soudu apod.). A koneckonců nikdo ani nebyl povinen ten portrét vůbec někdy zavěšovat.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].