Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Vaše dopisy

Dopisy Respekt 33/2010

Reakce MZV na dopis p. Novotného: „Češi sobě aneb Zpráva o záplavách v Ladakhu“ (RESPEKT 33/2010):

Pomoc našim občanům, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, vždy patřila a patří k hlavním úkolům konzulární služby ministerstva zahraničí. Každé krizové situaci je věnována patřičná pozornost a dohled odpovědných řídících pracovníků ministerstva. Kritický pohled našich občanů na naší práci je důležitým prvkem pro vyhodnocování a zlepšování naší činnosti. Z dopisu pana Novotného však nevyplývá, zdali naše velvyslanectví kontaktoval, a jakou pomoc od něj potřeboval. Způsob výběru a prezentace předestřených faktů nutně musí většinu čtenářů vést k závěru, že naše velvyslanectví v indickém Dillí neudělalo pro postižené občany v Ladakhu dostatek. Považuji proto za nutné, seznámit čtenáře s reálnými možnostmi pomoci našich ambasád v zahraničí, některými aspekty řešení krizových situací a konkrétními kroky, které byly naším velvyslanectvím učiněny.

Zvládání složitých situací v důsledku živelných pohrom patří k těm nejkomplikovanějším a nejnáročnějším – jak pro samotné postižené, tak pro naše pracovníky. Naše velvyslanectví mají k dispozici omezené personální i technické kapacity a přirozeně naši diplomaté čelí stejným problémům, jako sami postižení občané – nedostatek ověřených a přesných informací bezprostředně po neštěstí a logistické problémy (nefunkční telefonní spojení, nefungující doprava apod.). Pro analýzu a zvolení dalšího adekvátního postupu je pro nás mimo jiné velice důležitá informace o počtu našich občanů, kteří byli nebo mohli být neštěstím zasaženi. Jen na základě přesných informací je možné rozhodnout o případném vyslání pracovníka velvyslanectví do oblasti, o vyžádání posil z Prahy, nebo o mimořádných opatřeních k zajištění organizované evakuace. V situacích, kdy je postiženo velké množství osob, je standardně činnost a úsilí ambasád členských států EU koordinována. Naše prvotní úsilí se zaměřuje na ty, kteří se nacházejí v bezprostředním ohrožení života, a na pomoc občanům, kteří jí nejvíce potřebují – zajištění léků, nových cestovních dokladů apod. Pomoc s logistikou odjezdu občanů mimo postiženou oblast může být poskytnuta až následně. Zkrátit mnohahodinové fronty na letištích ovšem neumíme. Konkrétní a adresnou pomoc můžeme poskytnout až tehdy, když jsme o ní požádáni. Nepřetržitou informovanost pro pracovníky ministerstva, příbuzné a známé postižených a cestovní kanceláře zajišťuje Operační informační centrum ministerstva (tel. 224 181 111).

A co tedy naše velvyslanectví a ministerstvo po záplavách dělalo? V pátek 6.8, den záplav, velvyslanectví okamžitě monitoruje a prověřuje vývoj situace. Podle informací v systému Dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí (DROZD), který ministerstvo již více než rok provozuje, se má v oblasti nacházet 15 našich občanů. Jak se později ukáže, zaregistrována je pouze desetina Čechů, kteří v oblasti jsou. První skupina 10 našich občanů kontaktuje velvyslanectví ve večerních hodinách a informuje, že jsou všichni v pořádku. Nikdo nežádá o okamžitou pomoc. V sobotu 7.8. nadále zjišťujeme informace o našich občanech, postupně s nimi navazujeme kontakt a informujeme příbuzné v ČR. Velvyslanectví pravidelně informuje česká média. V průběhu neděle se na ambasádě registrují další občané. Na popud ambasády vytváří Češi v Lehu seznam turistů v oblasti. Velvyslanectví se zapojuje do práce krizové skupiny členských států EU. Jelikož počet nahlášených turistů v postižené oblasti stoupá ke stovce, nakupuje velvyslanectví v pondělí 9.8. potřebné léky a na rozdíl od některých ostatních států EU připravuje svého pracovníka k odjezdu do postižené oblasti. Od úterý již pracovník ambasády vybavený léky a náhradními cestovními doklady pomáhá našim turistům s jejich odbavením do Dillí a organizuje pravidelné každodenní informační schůzky Čechů. Zapojuje se rovněž do činnosti krizového štábu EU v Lehu. Během středy 11.8. se situace v Lehu postupně stabilizuje. Členské státy EU se shodují, že nebudou zajišťovat organizovanou společnou evakuaci svých občanů. Již za další týden začínají do oblasti přijíždět noví čeští turisté. Pracovník ambasády se z Lehu vrací do Dillí. V pátek 20.8. se konečně daří spojit s posledními dvěma občany, kteří doposud byli nezvěstní. Jsou v pořádku a pokračují v plánované dovolené. Již nepohřešujeme žádného českého občana.

Pro úplnost uvádím, že velvyslanectví fungovalo celý víkend po povodni. Krizová linka byla v provozu a funkční. Přerušené telefonické spojení s postiženým Lehem bylo obnoveno až v pondělí 9.8. Pokud se na velvyslanectví někomu nepodařilo dovolat, pak to bylo z důvodů přetíženosti linek. S velvyslanectvím bylo během krize ve spojení na 150 Čechů. Tolik pohled z druhé strany. Jsme přesvědčeni, že jsme našim občanům v Ladakhu v rámci dostupných kapacit poskytli maximální podporu a pomoc.

Jiří Beneš, ředitel Tiskového odboru MZV

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].