Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Vaše dopisy

Dopisy Respekt 31/2010

RESPEKT 31/2010

Pan Daniel Mach ze Semil ve své reakci na článek Marka Švehly Odideologizováno klade v souvislosti s mým působením na ministerstvu životního prostředí otázku, zda „práce ministerstva spočívá v tom, že prosazuje delší a dvakrát dražší variantu vedení rychlostní komunikace (v) úseku Liberec–Jičín přes území Maloskalska a po svazích Kozákova“.
Co se týče budoucí trasy rychlostní silnice R 35 mezi Jičínem a Turnovem, zrekapitulujme si, jaká řešení zde zatím připadají v úvahu. Takzvaná severní varianta procházející mezi Troskami a Kozákovem je krátká a nevede výrazně členitým územím, odděluje však od sebe dvě části Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Proto vznikla tzv. jižní varianta, která Český ráj obchází po jižním okraji a u Mnichova Hradiště se napojuje na rychlostní silnici R 10. Jako spojnice Jičína s Turnovem je nicméně provozně delší, a tedy méně atraktivní pro cesty na kratší vzdálenosti. Při porovnávání těchto dvou variant v rámci přípravy územního plánu Libereckého kraje v roce 2005 zazněl z regionu velmi silně požadavek na takovou trasu, která výhledově zlepší špatnou časovou dostupnost Semilska. I proto vznikla tzv. superseverní varianta, která tvoří velmi atraktivní trasu pro cesty z oblasti Železného Brodu, Semil a Lomnice nad Popelkou. Daní za tyto klady je nicméně vedení členitým terénem, což s sebou nese určité zvýšení nákladů. To však zdaleka není dvojnásobné a také trasa nevede po svazích Kozákova, jak se domnívá Daniel Mach. Ministerstvo životního prostředí také tuto variantu nikdy neprosazovalo k realizaci, ale přinejmenším považovalo za potřebné ji rozpracovat do té míry podrobnosti, aby ji bylo možno porovnat s oběma variantami předchozími. Vzhledem k tomu, že kvůli relativně nižší dopravní zátěži (i výhledově) je úsek Jičín–Turnov zřejmě poslední, který bude v budoucnu na trase R 35 postaven, je na takové porovnání dostatek času.

Aleš Kuták, náměstek bývalých ministrů životního prostředí Bursíka, Mika, Dusíka a Šebesty

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].