Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Vaše dopisy

Antiideologie

RESPEKT 30/2010

Jsem hluboce znepokojena názory Pavla Drobila, nového ministra životního prostředí. Tento rezort mu byl vnucen, chtěl se věnovat něčemu úplně jinému, problematika životního prostředí je mu zcela cizí. Opakuje proto názory, které čerpá ze svého stranického prostředí. Bohužel výroky o zelené „ideologii“ mají svého dávného autora – Václava Klause, který stále ovlivňuje skupinu technokratů v mocenských strukturách. Není to tak dávno, co Václav Klaus napsal v novinách, že ekologie není věda, že „ekologisté“ škodí ekonomii a nejlépe by bylo, aby odešli na jižní pól, kde žádné ekonomické zájmy nejsou!
Nic není tak omylné a škodlivé pro lidskou společnost a pro její životní prostředí než tato „antiideologie“. Ochrana životního prostředí a ochrana přírody není ideologie. Je založena na vědecké práci generací přírodovědců všech oborů od fyziky, chemie, biologie, medicíny atd. Metodické přístupy jsou rozvíjeny po několik staletí na základě tisíců pozorování, měření, experimentů. Vše je ověřováno matematickými modely a statistickými testy. Výsledky umožnily rozvinout koncept „ekosystému“ jako mnohorozměrných vztahů organismů mezi sebou, k neživé přírodě a v čase. Zatím se podařilo pochopit jen malou část vztahů v ekosystému Země, ale i menších celků, jako je pohoří, lesní porost, louka či pole.
Co ale vědí ekologové nezvratně, je to, že každý rostlinný či živočišný druh, každá houba či bakterie je neopakovatelná entita, že člověk ji může zabít nebo zničit, ale nikdy ne znova vytvořit či vyrobit. Tím méně si může „vyrobit“ přirozený listnatý les se stovkami rostlin a drobných živočichů, ani navršit znova lomem narušený kopec tvořený horninami starými miliony let.
Na tomto vědeckém poznání staví světová ochrana přírody při navrhování chráněných území a národních parků, při ochraně krajiny.

Doc. Jarmila Kubíková, Praha

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].