0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Agenda29. 7. 20233 minuty

V Senátu se formuje odpor k Istanbulské úmluvě

Autor: Milan Jaroš

V horní komoře parlamentu se formuje skupina senátorů a senátorek odmítajících větší ochranu pro oběti domácího násilí. Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, tzv. Istanbulská úmluva (IÚ), spojila senátory a senátorky napříč kluby: lidovce Jiřího Čunka, Tomáše Jirsu či Jiřího Oberfalzera za ODS, Zdeňka Hrabu a Jiřího Voseckého za STAN, nezávislé senátorky Jitku Chalánkovou a Danielu Kovářovou a Michaela Canova zvoleného za Starosty pro Liberecký kraj. 

Jiří Oberfalzer minulý týden oslovil zbylé členy Senátu, aby odmítavé stanovisko zmíněných osmi senátorů podpořili, a připojil seznam dvou desítek argumentů, podle nichž je úmluva „ideologickým dokumentem“ a nepovede ke zlepšení pomoci obětem domácího a sexuálního násilí. V seznamu se přitom objevují mimořádně diskutabilní teze, například tvrzení, že není pravda, že ženy jsou nepoměrně více zasaženy domácím násilím než muži: „Muži se k domácímu násilí takřka nepřiznávají a na rozdíl od žen mnohem více trpí domácím násilím psychickým.“ Domácí i zahraniční studie přitom prokazují, že oběťmi jsou reálně častěji ženy. Úmluva přitom státy jasně vybízí k uplatňování této úmluvy na veškeré oběti domácího násilí“, konkrétně se tím myslí rovněž muži, děti či senioři. 

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Sporné je i tvrzení senátorů, že ratifikací poskytne Česko „neomezená oprávnění“ monitorovacímu orgánu GREVIO. Ten je složen z expertů nominovaných členskými státy, takže na jeho podobu bude mít vliv i Česko, jeho nálezy nejsou právně závazné a mají pouze formu doporučení. Na jejich základě navíc nelze žádný stát nijak sankcionovat. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc