Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Prezidentské volby

Dali byste manželům Kordysovým milost?

Manželé Kordysovi byli soudy posláni na osm let do vězení za podávání psychedelického nápoje z ayahuascy při svých šamanských obřadech. Odborníci poukazují na to, že ayahuasca není návyková látka a že se legislativa bude měnit podle nových poznatků. Dali byste jim milost?

Pavel Fischer

Pavel Fischer
Pavel Fischer

Ano, ten případ znám ale jen ze sdělovacích prostředků. Vyžádal bych si k jejich případu podklady, prostudoval si je a pak bych rozhodl. 

Marek Hilšer

Marek Hilšer
Marek Hilšer

Z informací dostupných z médií vyvozuji tři zásadní momenty, které by měly být pro případné udělení milosti podstatné: 1. nepřiměřená tvrdost rozsudku, a dokonce pochybnosti o jeho legitimitě; 2. zastaralá legislativa, resp. režim regulace psychoaktivních látek nastavený v polovině minulého století, který neodpovídá dnešním poznatkům, a 3. úmysly odsouzených, které zřejmě nebyly ani zlé, ani zištné, což potvrzují vyjádření klientů Kordysových, sousedů a přátel i záruka starostky obce Heřmanice, jak psal podrobně i týdeník Respekt.

Přemrštěnost a absurdita trestu uloženého manželům Kordysovým je zřetelná ve srovnání s tresty za násilné trestné činy, jako je sexuální napadení, zneužívání nebo obtěžování.

Zda bych v pozici prezidenta udělil či neudělil milost, nemohu bez podrobné znalosti rozsudku jednoznačně říci. Zastávám názor, že milosti se mají využívat výjimečně, v opravdu mimořádných případech. Tento případ se mi ale z dostupných informací jako mimořádný jeví.

Danuše Nerudová

Danuše Nerudová
Danuše Nerudová

Jde o velmi citlivou kauzu. Detailně bych se s celým případem seznámila. O expertní stanovisko bych požádala odborníky na trestní právo, adiktology, psychology i národního protidrogového koordinátora. Vnímám tento případ velmi citlivě a chtěla bych znát všechny podrobnosti a informace, které nemusejí být veřejnosti zatím známé. V tuto chvíli na základě pouze veřejně dostupných informací však mohu říct, že bych se spíše přiklonila k udělení milosti.

Petr Pavel

Petr Pavel
Petr Pavel

Udělování milostí vnímám trochu jako relikt monarchie, protože prezident se nemá stavět nad soudy. Udělil bych ji pouze za výjimečných podmínek, v případě justičního omylu nebo z humanitárních důvodů hodných zvláštního zřetele. Případ manželů Kordysových znám jen z médií, a tak nedokážu říci, jestli k naplnění některé z těchto podmínek došlo. O udělení milosti bych rozhodl až po detailním prostudování všech okolností jejich případu. Neumím si ale představit, že bych podepsal milost v případech, kde skutečně došlo k protiprávnímu jednání. 

Josef Středula

Josef Středula
Josef Středula

Milost prezidenta je výjimečný nástroj, který je zároveň pojistkou. Jsem toho názoru, že má být udělována pouze ve výjimečných případech. Důvodem k jejímu udělení by měly být ryze humanitární důvody, například možnost dožití odsouzeného v okruhu rodiny v případě terminálního stadia nemoci. V každém případě by při udělení milosti měla být velmi těsná spolupráce s ministrem spravedlnosti a premiérem.

Pokud vím, manželé Kordysovi byli odsouzeni podle platných zákonů za nakládání s halucinogenní látkou DMT, která je v Česku zakázaná. Mám povědomí i o odborných názorech, že tato látka je zařazena na seznam zakázaných látek nesprávně. Tato odborná diskuse ale není uzavřena a látka DMT je stále na území České republiky považována za nelegální. Neznám detailně podrobnosti tohoto případu ani postup advokátů odsouzených, není tak zřejmé, zda využili všechny dostupné zákonné prostředky k jejich obhajobě. Platné zákony České republiky je třeba ctít, milost nemůže být prostředkem jejich obcházení. Za těchto okolností bych jako prezident milost neudělil.

Vybraní kandidáti na prezidenta odpovídají každý týden na jinou otázku. Jako respondenty jsme oslovili ty, kteří mají podle preferencí reálnou šanci ve volbách uspět. Jsou zde řazeni podle abecedy.

Andrej Babiš byl osloven, ale rozhodl se ankety nezúčastnit. 

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 46/2022 pod titulkem Dali byste manželům Kordysovým milost?