Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

Píchne to?

Respekt 11/2021 

V souvislosti s rozbíhajícím se očkováním mám jednu dobrou zprávu.

Jako dobrovolník v očkovacím centru na brněnském výstavišti jsem se setkal nejen s perfektní organizací ze strany fakultní nemocnice, ale především s řadou ochotných kolegů a kolegyň a vděčných seniorů, kterým pomáháme zorientovat se v logistickém procesu přímo na místě.

Nejsem fanoušek současné vlády a upřímně věřím, že na podzim dojde v dobrém slova smyslu k „politickému zemětřesení“. Přesto se mi v tomto období všeobecného zmaru a rezignace zdá užitečné upozornit i na tyto „ostrovy pozitivní deviace“ (na úrovni měst či krajů), na kterých se může podílet vlastně kdokoli, kdo má chuť, čas a zájem nebo třeba nemůže vykonávat svou práci a hledá užitečnou náhradu. Věřím, že právě tohle může být cesta, jak se z covidové krize postupně dostat a pro mnoho z nás i možnost, jak se z toho všeho doma nezbláznit.

Ondřej Herzán, Brno

Dokonalá lež

Respekt 11/2021

Maxim Gorkij je autorem výroku o tom, že každá revoluce, ať politická nebo technická, by měla jít ruku v ruce s revolucí ducha. K něčemu takovému se lidstvo ještě nedopracovalo, jinak by revoluční technické objevy sloužily pouze dobrým a všemu lidstvu prospěšným účelům.

V článku Dokonalá lež se píše o tzv. deep fakes. Zcela jistě se s nimi brzy setkáme, ať už v konkuren-
čním boji nejrůznějších výrobců či politických kampaních, porostou případy prachobyčejného vyřizování si účtů mezi lidmi, kteří si nějak ublížili.

Jedinou cestou je zvýšit kvalitu vzdělávacího procesu natolik, že by se to promítlo i do hodnotových žebříčků. Tak aby se postupně objevovalo mezi lidmi stále více takových charakterů, jako byl třeba dr. Galén z Čapkovy Bílé nemoci. Objevitel, který byl pevně rozhodnut dát svůj objev jen k účelům naplňování dobra. Nejsem však naivní. Něco takového bude pravděpodobně trvat dobu stejně dlouhou, jako je historie lidstva. Jedinou možnou obranou se tak jeví způsob života jedince, který o každém člověku v jeho blízkém i vzdálenějším okolí vytvoří obraz nezpochybnitelný i tou nejvydařenější deep fake.

Ladislav Vrchovský, spisovatel

MIX

Respekt 11/2021

Ráda bych reagovala na text J. H. Vitvara z rubriky Dělníci kultury z aktuálního vydání Respektu.

V době, kdy je v ČR spousta umělců a umělkyň, kteří nemůžou z různých důvodů vykonávat svoji profesi, napsat, že „už teď je zřetelné, kdo tuhle bitvu vyhraje“ (myšleno ti, kteří dělají dál svoji práci, jako třeba Studio Hrdinů), mi připadá přinejmenším nevkusné.

Trochu bych čekala, že po roce s pandemií se optika „vytěžme čas, co teď máme, na seberozvoj a autorskou tvorbu“ trochu posune. Ale ono se pořád tak nějak očekává, že navzdory obrovské psychické zátěži poběží umělecká scéna dále, umělci a umělkyně budou s nasazením tvořit do zásoby a čekat, až přijde čas zase „vyrazit do bitvy“. Ze zkušenosti lidí ve svém blízkém okolí nicméně vnímám, jak mnohdy zcela nereálná je tato představa. Od Respektu a pana Vitvara bych ocenila v tomto směru více empatie a méně zkratkovitosti.

Eliška Vidomus

Rozhodne to, jaký výklad pandemie převládne v létě

Respekt 11/2021

Sociolog Matouš Pilnáček z CVVM v závěru rozhovoru uvádí odhad počtu nerozhodných voličů či nevoličů na 20 procent. To představuje téměř 1,7 milionu z celkového počtu 8,4 milionu voličů. Ještě vyšší čísla jsou uvedena v únorovém průzkumu agentury Median. Z nich vyplývá, že by k parlamentním volbám určitě nešlo 29,5 procenta dotázaných a dalších šest procent voličů váhá. To by znamenalo, že 2,5 (resp. 2,9) milionu voličů nezáleží na tom, kdo povede stát v době, která opravdu potřebuje dobré, schopné a široce respektované vedení. Avšak pokud naší společnosti chybí důvěra v politiku, je přece zapotřebí, abychom se na jejím utváření podíleli a pomáhali ji ovlivňovat. Bez toho nám opravdu hrozí soumrak demokracie!

Proto se domnívám, že by bylo velmi prospěšné přesvědčovat nerozhodnuté voliče k volební účasti a pomoci jim s rozhodnutím koho volit. Zvýšením volební účasti se dá docílit mnoho dobrého, zvláště pokud se podaří, aby tato volební účast byla informovaná. Není třeba verbovat voliče pro určitou volební stranu, nejhorší je nezájem. A ten bývá způsoben právě přemírou různorodých informací, v nichž laický volič bezvýchodně zabloudí a nakonec to vzdá.

Elegantním řešením tohoto problému může být široké využití nástroje, který mi dokáže elegantním a jednoduchým způsobem odpovědět na otázku, která volební strana má se mnou nejvíce shodných názorů na klíčová společensko-politická témata. Podle ověřených informací bude na začátku září připravena aktuální verze programu Volební kalkulačka, jejímž širším využíváním může být bezpochyby dosaženo vyšší informované volební účasti.

Slavomír Říman, Skalany

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].