Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Dopisy

Dopisy

Zubři v našem lese

Respekt 49/2020

Shrnout zoologické zahrady do „klecové zábavy“ je nanejvýš kruté a neobjektivní. Zoo prodělaly v posledních 30 letech radikální koncepční proměny z hlediska filozofie jejich aktivit a společenského poslání. Transformovaly se primárně v osvětové vzdělávací instituce, své chovy zaměřily na ohrožené druhy zvířat a svými projekty jsou aktivní v ochraně přírody. Ty skutečnosti jim mimo jiné v českém prostředí ukládá zákon.

Mnohé zahrady (dle svých finančních možností) se tak podílejí na reálné záchraně živočišných druhů, které se průkazně díky těmto programům mohou vrátit i do svého původního areálu výskytu. Odborníci ze zoologických zahrad v Evropě koordinují pro desítky ohrožených druhů tzv. Evropské záchovné programy, jejichž cílem je zachování kvalitního „záložního“ genofondu pro případ úplného kolapsu populací daných druhů v jejich přirozeném prostředí. Některé druhy vzhledem k jejich potravní strategii a obecné etologii do přírody vrátit z chovu v zajetí dokážeme relativně snadno (například zmiňovaní kopytníci ve střední Evropě), některé budeme naopak již brzy znát jen ze zoologických zahrad (například kočkovité šelmy).

Finančně a logisticky náročné ochranářské projekty v místě výskytu daného druhu je možné dlouhodobě realizovat zejména skrze zoologické zahrady, tj. instituce, které mají silné odborné a finanční zázemí, pocházející z peněz daňových poplatníků (dotace), zisků návštěv či jiných komerčních aktivit.

Mnohé sociologické studie navíc prokazují, že společenský význam moderních zahrad je chtě nechtě významný a již v raném věku dochází díky osobní zkušenosti k vytváření silného vztahu k danému druhu zvířete, které v zoologické zahradě reprezentuje svůj druh, zcela bez ambice „hraní si na divočinu“. Jedině to, co osobně a dobře znáte, můžete mít potřebu chránit. Většina populace živého slona v africké savaně nikdy neuvidí. Ze studií dále vyplývá, že zoologická zahrada je intelektuálně podnětné prostředí, kde dochází k setkáváním všeho druhu a také prokazatelně pomáhá k prohlubování vztahů, zejména pak těch rodinných (asi většina lidí má dětské vzpomínky ze zoo). České zoologické zahrady mají v souhrnu bezkonkurenční návštěvnost kolem sedmi milionů ročně, žádný útlum se tedy nechystá.

Ondřej Kott, biolog, pedagog

Opravy

Ve speciálu Naše slavné bitvy jsme zaměnili popisek k rytině na str. 57, kde mělo být správně uvedeno, že se jedná o císařskou volbu Matyáše ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1612. Popisek „Poprava 27 vůdců stavovského povstání na Staroměstském náměstí“ patří správně k rytině na str. 67.

V minulém čísle jsme v knižních tipech dali špatnou obálku ke knize Anny Bolavé Před povodní. Správně jde o tuto obálku

Za záměny se omlouváme.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].