Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Návrat do Evropy

Respekt 50/2016

V článku se hovoří o zrušení krátkodobých víz pro Ukrajince a Gruzínce jako o hotové věci. Osobně bych jako příznivec tohoto kroku byl rád, kdyby tomu tak bylo, jenže je tu „malý“ problém: ke zrušení vízové povinnosti pro občany těchto zemí ve skutečnosti ještě nedošlo. Evropský parlament jako celek o vynětí těchto zemí z krátkodobé vízové povinnosti dosud nehlasoval, souhlasně se k němu před časem vyjádřil pouze jeden z jeho výborů. Ano, Evropský parlament tento týden schválil obecnou úpravu vízové legislativy, která nás ke zrušení krátkodobých víz pro Ukrajinu a Gruzii výrazně přibližuje. Výjimku pro uvedené země ale schválená předloha neobsahuje (a ani z ní nijak nevyplývá).

Té se týká až další novelizace, která již byla posvěcena výborem pro základní práva, spravedlnost a vnitřní věci, nicméně podmínkou jejího projednání na plénu a konečného schválení bylo právě přijetí obecné úpravy vízové legislativy. Protože k tomu tento týden došlo, dá se říct, že přijetí výjimky pro Ukrajinu a Gruzii nestojí už nic v cestě. A kdy se tedy této výjimky reálně dočkáme? V tuto chvíli se zdá, že nejdříve v únoru příštího roku, kdy by návrh vyjímající je z krátkodobé vízové povinnosti měl být projednán na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku. Věřím, že vzhledem k jeho významu jak pro Evropu, tak pro tyto těžce zkoušené země získá dostatečnou podporu, jakkoli kritika ze strany některých kolegů dokazuje, že boj za užší spolupráci s těmito státy nemůžeme v žádném případě považovat za předem vyhraný.

Stanislav Polčák, STAN, člen Evropského parlamentu

V Sýrii už nemáme co dělat

Respekt 50/2016

Několik dobrých důvodů, proč by mělo velvyslanectví zůstat. Především je to skutečně vklad do budoucnosti. Máme tradičně dobré vztahy se Sýrií, mnoho Syřanů u nás studovalo, je u nás početná syrská komunita. I díky tomu se po skončení války můžeme snáze v Sýrii etablovat a diplomacie v tom jen pomůže. Pro místní syrskou komunitu i pro tisíce uprchlíků v Evropě to může být jeden z komunikačních bodů s vlastí. Je to jediné místo v Sýrii, kde lidé v nouzi mohou požádat o azyl v demokratické zemi. Zkrátka zrušením velvyslanectví se pád Asada nepřiblíží ani o milimetr, jenom nás to poškodí.

Bořek Neškudla

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].