Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

Studentův návrat do skvělé země

Respekt 37/2012

Jsem držitelkou titulu Master of Laws z univerzity v Berkeley. Vzhledem k tomu, že mám jak studijní, tak pracovní zkušenosti z některých zemí EU a z USA, ocenila jsem velice přesný článek Kateřiny Šafaříkové.

V současné době české školství připomíná auto zapadlé do bahna, kterému řidič šlape na plyn. Jeho stagnující úroveň poskytuje prostor soukromým školám nabízejícím snadné získání „prestižních zahraničních titulů“ a „klientský přístup“. Získat prestižní zahraniční titul je cokoli, jen ne snadné. Stejně jako vzdělávání již nemůže být jen o testování, memorování a nulové komunikaci se studenty, nemůže také studium být jen o honbě za titulem. Pokud bude titul rozhodující, a není tomu tak vždy, měl by se zaměstnavatel zajímat o to, za jak dlouho, za jakých podmínek a na jaké škole jste jej získali? Titul by neměl prokazovat automatický nárok na sociální status ani platovou třídu. Měl by být důkazem srovnatelných zkušeností se studiem a hodnot, které může jeho držitel přinést. Pokud vláda nevytvoří novou koncepci financování školství, zavedení školného bude pro zvýšení jeho kvality nevyhnutelné. Dále je třeba připustit, že manažeři mají na univerzitách své místo, např. pro nastavení podmínek pro částečnou ekonomickou soběstačnost škol, vytvoření stipendijních programů a spolupráci s potenciálními zaměstnavateli absolventů. Vzdělaní specialisté mohou být nerostným bohatstvím této země, je ale nutné s jeho dobýváním konečně začít.

Veronika Křížová

Díky Bohu za restituce

Respekt 35/2012

Z vyjádření pana Fajfra nepřímo vyplývá, že (evangelická) církev financuje sociální služby, které provozuje, a že státní dotace a jiné veřejné zdroje jsou využívány jen jako zdroj vedlejší. Není tomu tak, jde o všeobecně rozšířený omyl. Církví zřizované sociální služby (v případě evangelické církve se jedná o ty, které zřizují střediska Diakonie) jsou na dotacích ze strany státu a krajských úřadů zcela závislé… Přestože v zásadě restituce považuji za spravedlivé, jejich důsledků v souvislosti s financováním církví zřízených sociálních služeb se obávám.

Alena Kunová

Oprava:

V čísle 35 v článku Vzpoura na radnici jsme nepřesně uvedli funkci Pavla Hurdy, správně mělo být, že na pražském magistrátu zastává funkci předsedy výboru pro infrastrukturu. Za nepřesnost se omlouváme.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].