Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Anketa

Anketa: Mohou církevní restituce rozhodnout volby?

06 zaoralek cudlin R35 2012 • Autor: Respekt
06 zaoralek cudlin R35 2012 • Autor: Respekt

Lubomír Zaorálek

místopředseda Poslanecké sněmovny (ČSSD)

Mohou je významně ovlivnit. Někdy se mi před volbami zdá, že si téma nevybíráme my, ale že si téma vybírá nás. O tom, že tady restituční téma je, rozhodla vládní koalice. A jsou-li zrovna volby, mělo by být probráno s voliči. Jak by bylo možné nemluvit o něčem, co se týká spravedlnosti, křivd minulosti a obrovského přesunu majetku a peněz? Osobně nevěřím, že jsou restituce poháněny intenzivním nutkáním vyrovnat se s minulostí. Obávám se, že to je jen další vlna v této zemi tolik oblíbené transformace majetku, jako byla kuponová privatizace, privatizace obecního majetku a podobné akce, které daly vzniknout kastě chmurně populárních kmotrů. A pak se o tom musí ještě víc mluvit. Tyto operace devastují zemi. Takže příběh restitucí nás vtáhl a pánbůh nám nyní pomáhej!06 kunstat archiv R35 2012 • Autor: Respekt
06 kunstat archiv R35 2012 • Autor: Respekt

Daniel Kunštát

Centrum pro výzkum veřejného mínění

Vládním stranám restituce ve volebním klání nepomohou. Žijeme v zemi s dlouhou anticírkevní tradicí, na niž s obligátní mírou (ne)vkusu navazuje tematizace restitucí v kampani ČSSD, nadto se nacházíme v nedobré ekonomické kondici, atmosféře plošných škrtů a viditelného zdražování, které přirozeně generují „blbou náladu“. Vliv restitucí na volební rozhodování se ovšem poněkud přeceňuje – nejde o jediné, takříkajíc fatální téma. Takzvané volby druhého řádu, a zejména ty v polovině volebního období, se obvykle mění v referendum o aktuální vládní politice en bloc. Pokud koaliční strany neuspějí – a nemáme mnoho důvodů k opačnému soudu –, příčinou bude celý komplex problémů a narovnání s církvemi bude jen jedním ze střípků v „zúčtovací“ mozaice volebních motivací. Jednoduchá rovnice „jsem pro/proti restitucím, budu tedy volit pro/proti vládě“ zkrátka neplatí.

06 balik stransky R35 2012 • Autor: Respekt
06 balik stransky R35 2012 • Autor: Respekt

Stanislav Balík

vedoucí katedry politologie Fakulty sociálních studií MU

Určitě mohou. Sociální demokraté spolu s komunisty pro to dělají vše. Nicméně je otázka, na které voliče bude tato propaganda týkající se církevních restitucí působit. Myslím, že především půjde o boj o silně levicově orientované voliče, což především v krajských volbách může znamenat, že silně antiklerikální postoje ČSSD přivedou k volebním urnám i ty, kdo k volbám nechodí.

06 jan hartl gunter bartos R35 2012 • Autor: Respekt
06 jan hartl gunter bartos R35 2012 • Autor: Respekt

Jan Hartl

Středisko empirických výzkumů

Ano, mohou být důležitým předvolebním tématem a mohou i rozhodnout volby. Spíše však volby poslanecké než volby krajské. To ale jen v situaci, že naši politikové nebudou ochotni se ve volební kampani zabývat tématy, která jsou klíčová pro budoucnost naší země. Odhlédneme-li od morální stránky věci, jsou církevní restituce ve volební kampani pro politiky únikovým tématem, snahou obrátit ohnisko pozornosti někam na třetí stranu. Kéž by péči o prosperitu naší země prokazovali účinnějšími cestami. Kritikové restitucí mohou spoléhat na tradiční antiklerikální mínění a na to, že manévrovací prostor církví bude velmi omezený. Zastánci restitucí budou z druhé strany jen těžko vysvětlovat, proč dosažený kompromis v jednání s církvemi nedokázali doprovodit širší politickou shodou napříč spektrem.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 35/2012 pod titulkem Anketa: Mohou církevní restituce rozhodnout volby?