Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

Léky jako byznys

Respekt 29/2012

Rád bych jménem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu zareagoval na další z řady neobjektivních článků o farmaceutickém průmyslu. Asi největší fabulací, která se v článku objevila, je tvrzení, že výrobci léků na trh uvádějí pouze dobře prodejné preparáty s mírnými obměnami. Jen pro ilustraci, v současnosti je ve stadiu vývoje až 3367 léčiv, z nichž 460 je určeno na boj proti vzácným nemocem (ty, které postihují méně než 50 osob na 100 000 obyvatel). Jako neopodstatněnou vidím i kritiku transparentnosti vztahů mezi farmaceutickými firmami a lékaři. Ty jsou již několik let definovány závaznými samoregulačními pravidly, obsaženými v Etickém kodexu AIFP, který svou přísností předčí platný zákon o reklamě. Zároveň jde o kritiku opožděnou, protože se týká ojedinělých praktik starých řadu let. Dnes je situace jiná i v oblasti podpory účasti lékařů na kongresech. Minulý rok byla spuštěna jejich veřejně dostupná databáze (www.lekarskekongresy.cz), kam každá členská společnost povinně uvádí akce, na nichž sponzoruje účast lékařů. AIFP vždy uvítá konstruktivní diskusi, která umožní zlepšit úroveň zdravotní péče. O to by nám mělo jít všem.

Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP

Víme, kudy to teče

Respekt 29/2012

Marek Švehla činí ve své glose Víme, kudy to teče rovnítko mezi karikaturami proroka a karikaturami papeže – první prý evropská společnost akceptuje jako svobodu projevu, druhou však ne. Pomíjí jednu důležitou skutečnost. Jak sám píše, hamburský soud vyhověl žalobě, protože karikatura papeže porušuje jeho osobní práva. Důvodem tedy bylo, že narušuje práva papeže samého, ne náboženské cítění ostatních.

Pokud by Muhammad žil, mohl by se dovolávat stejné ochrany jako papež. Teprve pak bychom mohli porovnávat. 

Jakub Drápal, Horní Údolí

OPRAVA

K článku Dámská jízda o genderové rovnoprávnosti na Islandu v minulém čísle Respektu jsme nedopatřením nepřipojili následující větu: „Tento text vznikl jako součást projektu Next In Line, který je spolufinancován Evropskou unií.“ Za opomenutí se omlouváme.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].