Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

Kterak zkrotit finanční trhy

RESPEKT 18/2012

Dovolte, abych reagoval na článek týkající se navrhované daně z finančních transkací (FIT).

Přirovnání nové daně k DPH placeném zákazníkem za telefonické spojení nám připadá zavádějící. Zatímco DPH za volání se platí z poplatků, které si účtuje spojovatel, FTT by se platila v závislosti na objemu provedené transakce. Ekvivalentem ve světě telefonů by tedy byla daň, která by se vypočítávala z „hodnoty“ telefonátu. Např. pokud bych telefonicky prodal byt v hodnotě jednoho milionu korun, zaplatil bych daň 1000 Kč (0,1 % z onoho milionu). 

Autor naznačuje, že za bankovní služby se žádná daň neplatí. Je sice pravdou, že bankovní poplatky jsou v EU zproštěny DPH, ale daně se samozřejmě platí. Poplatky tvoří část zisku finančních institucí, který je pak daněn. Debata by šla vést o tom, zdali má finanční sektor platit DPH. Finanční instituce by to uvítaly, protože by si mohly DPH strhnout ze svých nákladů. Koneckonců výjimka z DPH nebyla přijata s cílem finančnímu sektoru pomoci, nýbrž naopak mu příliš neulehčit.

Základní premisa „vyšší daně – nižší zisky společností – nulový dopad na zákazníky“ je mylná. Daleko pravděpodobnější bude, že po zavedení FTT dojde k situaci „vyšší daně – stejný zisk pro společnosti – vyšší ceny pro zákazníky“, tedy situaci dobře známé po zavedení vyšší DPH na zboží a služby. V tomto názoru nejsme osamoceni – k podobnému závěru došla i sama Evropská komise (Impact-Assesment z 28. září 2011).

Jakub Kučera, RSJ., a. s., obchodník a poskytovatel likvidity na světových finančních trzích

ÚTĚK Z PROVINCIE ŠAN-TUNG

RESPEKT 19/2012

Děkuji za váš výborný časopis a za informačně hodnotný článek o práci a útěku disidenta Čchen Kuang-čchenga. Mírně jsem se však v duchu ošívala nad výskytem slova „slepý“. Ač se jedná o nevidomého právníka a o vyzrání nad krutými dozorci, v němž hrála roli zvýšená schopnost nevidomých orientovat se ve tmě (kde jsou slepí spíše lidé se zdravým zrakem), slovo „slepý“ je v článku velmi, řekněme, viditelné, a to počínaje nadpisem.

Pokud jsem hyperkorektní nebo slovíčkařím, tak je možné přemýšlet i nad stylistickou stránkou věci: když už opakovaně píšeme slovo „slepý“, v textu je elegantnější použít také synonymum. Co se týče lidí se znevýhodněním a neobvyklými schopnostmi obecně (tj. „postižených“), většinou dává větší smysl upřednostňovat v textu jejich celou lidskou identitu nebo konkrétní téma než přednostně to, čím vyčnívají z typické populace. V útěku čínského disidenta bylo odlišné smyslové vnímání aspoň trochu důležité, takže je logické na ně poukázat – ovšem slovo „nevidomý“ by bylo vhodnější.

Petra Gelbart

DESPEKT / MÍRNÉ RADNICE

Respekt 19/2012

Obce nemohou s ohlášenými demonstracemi extremistů téměř nic dělat. Shromáždění se totiž nepovolují, jak uvádí autor, ale toliko ohlašují – v ČR v právu shromažďovacím platí ohlašovací, nikoli povolovací princip. Je tedy mimo mísu vytýkat obcím, že se na jejich území konají akce extremistů. Dojde-li totiž obci ohlášení akce, může maximálně (v součinnosti s policií) zajišťovat pořádek a bezpečnost na shromáždění a na místě samém pak hlídat, zda není porušován zákon (teprve pak lze v zákonem vymezených případech shromáždění eventuálně i rozpustit). Konání akce samotné však obec dopředu zabránit nemůže (ledaže by svolavatel do ohlášky např. napsal, že hodlá šířit rasovou nenávist, což ale samozřejmě neudělá).

Pokud někdo selhává, tak všichni ti občané ČR, kteří na akce neonacistů chodí. Nikoli obce, které mají tu smůlu, že se v nich neonacisté srocují.

Jan Potměšil

A TEĎ RŮST!

RESPEKT 20/2012

Díky za skvělé články a vtipné a přesné karikatury. Dovolím si reagovat na článek, ve kterém se autor zabývá tím, jak chce naše vláda řešit růst ekonomiky a jak jediné stavebnictví u nás roste. Bohužel jsem se v posledních měsících musel zabývat tím, jak tepelně izolovat panelák, v němž bydlím, a jednal jsem s několika lidmi, kteří ve stavebnictví pracují.

Když se postupně dozvídáte, že například firma, jež vyhraje zakázku na zateplení domu polystyrenem s tím, že nabízí kvalitní práci za nejnižší cenu, tak polystyren nakoupí od spřátelené firmy za polovinu ceny, než je v oficiálních cenících, a výrobce i prodejce polystyrenu jsou spokojeni, jak dobře prodávají, a stavební firma samozřejmě také, pak si nedělám iluze o dalších podobných výhodných obchodech v celém stavebnictví. Ve výsledku na to ve velkém doplácí ten, kdo si tzv. tepelnou izolaci paneláku  dovolil pořídit – a že jich v naší zemi je.

Leoš Březina

Jsme posedlí selekcí dětí

Respekt 20/2012

Jako učitel s více než dvacetiletou praxí ve školství a po přečtení článku (velmi podnětného a zajímavého) musím konstatovat toto: Našemu českému vzdělávání pomůže pouze: 1) okamžité zvýšení učitelských platů o třicet procent, 2) okamžité zvýšení nároků na přijímání studentů na pedagogické fakulty a 3) zdvojnásobení výdajů státního rozpočtu na školství a vzdělávání. Jinou rychlejší a efektivnější variantu nevidím a marně čekám na vládu této země, jež se k tomu odhodlá. Zároveň však o výdajích rezortu musí rozhodovat odborníci na vzdělávání – ne manažeři firem, kteří chtějí co nejvíce vydělat.

Mgr. Ivo Voříšek

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].