Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Anketa

Anketa: Bohatí a daně

Souhlasíte s tím, že by bylo společensky solidární, aby bohatí lidé platili vyšší daně?

06 janecek karel ctk • Autor: ČTK
06 janecek karel ctk • Autor: ČTK

Karel Janeček

RSJ Algorithmic Trading

V ideální (osvícené) společnosti je velikost spotřeby člověka striktně rostoucí funkcí hodnoty jeho příspěvku společenské prosperitě, což silně koreluje s jeho bohatstvím. Je ovšem jasné, že procento osobní spotřeby je velmi rychle klesající funkcí bohatství. U velmi bohatých lidí bude dosahovat zlomek jejich majetku. Zbylou hodnotu, a může to být přes 90 %, bude jedinec navracet a sdílet s ostatními. Tuto „navrácenku“ lze interpretovat jako morální daňovou povinnost. Takto platící lidé se ale musí podílet na rozhodování, jak budou jejich zdroje použity. V současné prohnilé společnosti s nefunkčním státním aparátem a parazity rozkrádajícími veřejné zdroje je ovšem správné daně minimalizovat. Nutné je silně danit luxusní spotřebu, zvýraznit nepřímé daně, ovšem zrušit daně na životně nezbytné prostředky. Vysoké přímé daně v prohnilém systému znamenají, že je platí féroví lidé, kdežto zloději a paraziti platí nic či málo. Udělejme vše pro to, abychom žili v osvícené společnosti.

06 pavla zalesakova archiv • Autor: Respekt
06 pavla zalesakova archiv • Autor: Respekt

Pavla Zálešáková

TECH-TRADE

Postrádám definici pojmu „bohatý“ člověk. Lidé s vyšším příjmem u nás platí vyšší daně. Jednoduchá rovnice: 15 % ze 100 tisíc = 15 tisíc, z 10 tisíc = 1500. Na počtu „bohatých“ daňových poplatníků profituje celá společnost, do státní kasy přijde dost i pro ty, kteří se o sebe nemohou postarat. Solidarita pramení ze srdce člověka. Jsme solidární národ bez ohledu na výši daní. V současnosti zde není jistota, že daně skončí tam, kde mají. Chybí víra v morálně čistou politiku, jež se postará o spravedlivé a transparentní přerozdělení peněz. Progresivní daň jako nerovná je nespravedlivá, demotivující. Znamenala by odliv mnoha prosperujících lidí i firem mimo ČR, tedy efekt by byl opačný, než jaký je třeba.

06 nesrovnal archiv R 12 20 • Autor: Respekt
06 nesrovnal archiv R 12 20 • Autor: Respekt

Jiří Nesrovnal

daňový poradce

Otázka sazby daně je otázkou především politickou. Nicméně je nutné zohlednit, že sazba daně je pouze jedním a v mnohých případech ne rozhodujícím parametrem celkové míry zdanění. V této souvislosti je podstatné například to, že míra odvodů a zdanění práce je v ČR velmi vysoká. Tato míra zdanění se případným zavedením progresivní sazby daně z příjmu fyzických osob ještě zvýší, což se nepříznivě odrazí v nákladech zaměstnavatelů. V případě zvýšení sazby daně z příjmu fyzických osob je pravděpodobné, že vzroste snaha se různými nelegálními i legálními způsoby vyhnout zdanění, případně zdaňovat své příjmy v zemích s výhodnějšími sazbami daně. Domnívám se také, že z hlediska stability a předvídatelnosti způsobu zdanění by se výrazným způsobem měl minimalizovat počet zásadních změn v oblasti přímého zdanění. Nemyslím si, že je dobré dělat téměř každý rok zásadní změny a reformy v oblasti přímých daní, neboť to nepřispívá ke stabilitě podnikatelského prostředí.

06 suri archiv R 12 2012 • Autor: Respekt
06 suri archiv R 12 2012 • Autor: Respekt

Sanjiv Suri

Zátiší Catering Group

Ano a ne. Ano, protože 20% z částky 500 tisíc je 100 tisíc a 20% z částky pět milionů je jeden milion. Takže ti, kdo vydělávají více, i více platí. Nicméně, vzděláním musíme přimět lidi chovat se zodpovědně jak k prostředí, tak ke společnosti. Jde o to, aby prostředky, kterými disponujeme, byly využity tím nejlepším způsobem, malé a střední podniky a střední třída by se měly stát hnací silou pro budoucí růst.

Ne, protože nejdůležitější otázkou je, jak jsou prostředky vybrané na daních využity a jestli je s nimi nakládáno efektivně. Potom bychom mohli mít nižší daně, kvalitnější vzdělání, lepší sociální a zdravotní systém, lepší infrastrukturu a mít zisk ve státní pokladně. Doba si žádá důrazné řešení korupce a lepší využití vybraných daní od tvrdě pracujících občanů.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 12/2012 pod titulkem Anketa: Bohatí a daně