Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Anketa

Anketa: Využijete letos výsledky státních maturit při výběru studentů?

Karel Rais

rektor Vysokého učení technického v Brně

V letošním roce získáme výsledky maturitních zkoušek poměrně pozdě, tj. až po přijímacích zkouškách. Přesto většina fakult k nim bude při určování konečného pořadí jako každý rok přihlížet. Do budoucna předpokládáme, že pokud absolvent střední školy složí vyšší formu maturitní zkoušky, která bude obsahovat zkoušku z matematiky, tak nebude skládat přijímací zkoušky na žádnou fakultu mimo těch, kde jsou vyžadovány talentové zkoušky (ať už umělecké či tělesné zdatnosti apod.).

 

06_b_n.jpgVáclav Hampl

rektor Univerzity Karlovy v Praze

Univerzita Karlova  k maturitám přistupuje – v rámci přijímacího řízení – jako dosud. Tedy  zohledňuje je v rámci bonifikace jen u některých studijních oborů.  

Univerzita doufá, že bude možné první ročník státních maturit seriózně vyhodnotit tak, aby se na základě tohoto vyhodnocení mohla univerzita zodpovědně rozhodnout, v jakých případech  by maturita mohla  posloužit jako náhrada přijímací zkoušky.

 

06_a_n.jpgAleš Gerloch

děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

V letošním roce nebudeme nijak hodnotit státní maturitu, ale tak jako v minulých letech přihlížíme k výsledku maturity započtením deseti bodů v případě vyznamenání. Vyhodnotíme zkušenosti z letošního roku, případně i z více let a uvažujeme o vyšším zhodnocení maturity při přijímacím řízení v příštích letech. Význam státních maturit byl diskutován v akademickém senátu fakulty a jednoznačně převládl názor vyčkat na zkušenosti s jejich průběhem a výsledky.

Petr Fiala

rektor Masarykovy univerzity

Jednou pravděpodobně ano. Chceme mít ale nejdříve jistotu, že jejich organizace je dobře zvládnuta, a musíme vědět, co nám výsledky státních maturit říkají. Klíčové kupříkladu je, aby umožňovaly srovnání kvality studentů v rámci ČR. Pro vysoké školy je také důležité, aby maturity vypovídaly o předpokladech pro další studium. V současnosti však existuje řada pochybností o přípravě celého procesu, nedůvěru vyvolává přílišná komplikovanost, z hlediska vysokých škol není vyhovující ani termín, otevřená je otázka povinné matematiky apod. Pokud se prokáže, že naše obavy nejsou namístě, tak bychom byli sami proti sobě, kdybychom výsledky státních maturit nechtěli akceptovat při výběru našich studentů.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 19/2011 pod titulkem Anketa: Využijete letos výsledky státních maturit při výběru studentů?