Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

BÝT ZNOVU TYGREM
RESPEKT 09/2011

V tomto článku mě zaujal názor amerického experta na korupci pana Klitgaarda určený Česku: ,,Máte zdroje na to, abyste byli na úrovni Norska, ale vaše instituce jsou podobné spíše Senegalu.“ Tato věta přesně vystihuje dlouhodobou situaci v Telči, kterému zapsání do seznamu kulturního dědictví UNESCO již v roce 1992 přineslo stovky milionů korun z fondů EU, různých grantů apod. Přesto úroveň životního prostředí města v mnoha směrech představuje ,,senegalskou realitu“.

Zatímco se pro základní školství staví již třetí budova za posledních deset let a chybí do ní děti (celkem za 250 milionů, původní dvě budovy stále fungují), nikdo neřeší chodníky kolem těchto škol, děti se brodí v bahně a překonávají bez přechodů frekventované komunikace. Aby se těmto místům lidé vyhnuli, prošlapali si v blízkosti školy cestu přes zbořený plot přilehlého parku rovnou na Belpskou lávku vedoucí na náměstí. Správce zámku a radní města v jedné osobě ale tuto cestu přehradil nelegálně plotem, ovšem bez branky. Po dvouměsíčním jednání se starostou města a majitelem parku NPÚ mám písemně, že branka není prioritou a nejsou na ni finance. Na pořadu dne je totiž stavba zimního stadionu za 160 milionů.

Ing. Marie Řeřichová, Telč

MINULÝ TÝDEN
RESPEKT 11/2011

ČSÚ nepoužíval chybnou metodiku pro výpočet objemu zahraničního obchodu, jak bylo uvedeno v rubrice Minulý týden. Metodika byla zcela v souladu se standardy Eurostatu a zahraniční obchod měřila podle pohybu zboží přes národní hranice. Statistici však, stejně jako ostatní oblasti, musí reagovat na nové jevy ve společnosti. Globalizační efekt způsobuje, že se ekonomické hranice mezi zeměmi fakticky stírají. Tento fakt je ještě umocněn zapojením ČR do zóny volného obchodu Evropské unie. Sledování pohybu zboží (přes hranice) mezi zeměmi EU tak vzhledem těmto faktorům dává stejný smysl, jako bychom sledovali pohyb zboží uvnitř ČR. S rostoucím podílem nadnárodních společností v ekonomice se tak zvyšuje podíl obchodování mezi vlastnicky spřízněnými společnostmi, které používají transferové ceny nastavené tak, aby optimalizovaly náklady a daňové zatížení v rámci celé skupiny firem, což nic nevypovídá o skutečném objemu zahraničního obchodu. Statistická data o pohybu zboží pak přestávají dobře odrážet vývoj makroekonomické výkonnosti a finanční pozice české ekonomiky. Obchod však není o pohybu přes (pomyslné či skutečné) hranice, ale o změně vlastnictví mezi firmami a společnostmi, které mají sídlo (a tudíž platí daně) na území České republiky, a těmi, které sídlí mimo území ČR.

Na tuto skutečnost reagovaly ČSÚ a ČNB zavedením nové metodiky výpočtu, jež lépe odráží skutečnost zahraničního obchodu v globalizované ekonomice.

Jana Víchová,
tisková mluvčí ČSÚ

PROSTĚ NEODEJDEŠ
RESPEKT 12/2011

Článek nabízí sondu do problematiky domácího násilí v hispánských společnostech. Domácí násilí však trápí i českou společnost a nevyhýbají se jí ani případy končící vraždou týrané osoby (. Každoročně je v ČR na ženách spácháno 30–50 vražd motivovaných osobními vztahy a lze se domnívat, že nejčastějšími pachateli těchto vražd jsou právě současní nebo bývalí partneři obětí. O závažnosti problému hovoří i výzkumy, podle kterých některou z forem domácího násilí během svého života zažila více než třetina českých žen. Z výše uvedených důvodů se problematice domácího násilí věnují nejen nestátní neziskové organizace (jde hlavně o poskytování poradenství a azylového bydlení), ale i některá ministerstva a vláda jako celek prostřednictvím svých poradních orgánů.

Domácí násilí je celosvětově rozšířený fenomén a v Česku tomu není jinak. Přijetí Národního akčního plánu je jedním z kroků, které je třeba proti domácímu násilí učinit.

Radan Šafařík, tajemník Výboru pro prevenci domácího násilí

OPRAVA

V článku „Útok na ČT začal u Adama“ (Respekt č. 12) jsme se dopustili omylu. Čtyři obrněnce Iveco nenakoupilo pro armádu Vojenské zpravodajství, ale Vojenská policie. Vojenské zpravodajství nakoupilo pro potřeby armády čtyři obrněnce Dingo. Vojenskému zpravodajství a našim čtenářům se za nepřesnost omlouváme. 

Redakce

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].