Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Anketa

Anketa: Soudní rozhodnutí o snížení hluku na pražské severojižní magistrále

Soud rozhodl, že Praha musí zásadně snížit hluk na své páteřní komunikaci – severojižní magistrále. Jak reálné je takovou věc s ohledem na praktické a politické důsledky udělat?

BOHUSLAV SVOBODA

primátor Prahy

Praha bude hledat řešení v situaci, kdy stavbu protihlukových zdí odmítá žalující strana a pravděpodobně nepřistoupí ani na jiná opatření. Rychlost na magistrále už město snížilo, ale snížení rychlosti ze 70 na 50 km/h v praxi znamená snížení hluku o zanedbatelné tři decibely. Nižší rychlost přitom znamená více automobilových zplodin. Jediným racionálním řešením je dokončit komunikační okruhy a omezit celkově provoz na magistrále, ale tento postup soudní rozhodnutí nepřipouští. Na okamžité odstranění starých hlukových zátěží nemá technické a ekonomické prostředky ani stát, ani obce. A nerealizovatelné a nevynutitelné právní rozhodnutí je rozhodnutí špatné.

JIŘÍ PALUSKA

starosta Prahy 2

Rozhodnutí soudu je třeba respektovat, i když důsledky mohou pro někoho být nepříjemné. Dopravní systém města zatím vždy řešili jen tzv. dopraváci, kteří fungování individuální automobilové dopravy nadřazují všemu ostatnímu. Je načase uplatnit syntézu dopravních potřeb a zdravého prostředí. Nelze donekonečna čekat na tu či onu stavbu. Poptávka po jízdě autem bude pořád v předstihu. Až dostavíme okruhy, nebudou již stačit, a co do té doby? Individuální automobilovou dopravu je třeba začít okamžitě alespoň částečně omezovat, a ne stále čekat nebo jen někde stavět komplikované drahé stavební zábrany proti hluku. Daleko větší dopad mají exhalace, kvůli kterým zdravotně trpí a předčasně umírají naši spoluobčané.

PAVEL HORÁLEK

starosta Prahy 4

Jde o stanovisko soudu, které se pochopitelně musí respektovat. Situace lidí žijících kolem ulice 5. května je skutečně – co se týče hluku – složitá. Praha 4 je samozřejmě pro, aby magistrát vyčlenil finance na stavbu protihlukové stěny. Sledujeme také územní řízení, jež v oblasti probíhá. Městská část si uvědomuje vážnost situace nejen na ulici 5. května, ale například také na Spořilovské, a proto jsme uvolnili jednoho zastupitele, který se bude touto problematikou zabývat. Ulice 5. května je celkově složitá dopravní tepna, i proto naše městská část připravila vlastní návrh jejího zklidnění a zlidštění tak, aby ulice nepatřila pouze autům, ale i lidem. Pevně doufáme, že i touto studií se magistrát bude nyní zabývat.

VÁCLAV JIROVSKÝ

proděkan Fakulty dopravní ČVUT

Nemám k dispozici ani přesné znění rozsudku, ani odůvodnění, a tedy nevím, zda soud zvážil veškeré aspekty. Obecně, z hlediska bezpečnostních technologií, je nutno konstatovat, že rozhodnutí o snížení rychlosti bylo spíše politické než odborné. Snížení hluku o cca tři decibely lidské ucho nepostřehne, avšak nárůst exhalací z pomaleji jedoucích vozidel je významný. Očekávané hodnoty asi nelze splnit, ale existují prostředky, kterými by bylo možno hluk výrazně snížit – speciální povrch vozovky, odhlučnění stěnami s nanovlákny apod. Doporučil bych politikům více naslouchat skutečným odborníkům.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 50/2010 pod titulkem Anketa: Soudní rozhodnutí o snížení hluku na pražské severojižní magistrále