Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

KMOTR Z PANSTVÍ HLUBOKÁ
RESPEKT 38/2010

Článek o Pavlu Dlouhém mi znovu připomněl, jak je vaše práce informovat veřejnost o zákulisních aktivitách lidí typu pana Dlouhého důležitá. O obsahu článku nemám nejmenších pochyb a mnohé mohu osobně potvrdit.

Dovolím si podotknout, že jeho „pracovní“ styl je velice jednoduchý, dalo by se říci až primitivní, rozhodně to nemá žádnou intelektuální hloubku. Je však velice efektivní a úspěšný. Velice mi to připomíná mafiánské praktiky nebo chování kmenových vůdců v Afghánistánu.
Je nesporné, že se jedná o vlivného muže (mezi „prostým“ lidem se o něm také mluví jako o „knížeti Pavlovi“), který manipuluje zpoza scény mnoha veřejnými věcmi. Nikdo mu nemůže upřít, že se vyzná v tlačenici a rád tahá za provázky, je „šedou“ regionální eminencí. Svým jednáním a povahou může být jednou velice nebezpečným. Ale to zcela určitě není jen jeho chyba!

Jan Pudil

TADY ŠÉFUJU JÁ
RESPEKT 38/2010

Zarazila mě informace ve vašem článku, který uvozujete větou „první předsedkyně vlády ve střední Evropě“ a míníte tím současnou předsedkyni slovenské vlády Ivetu Radičovou. Vaší pozornosti bohužel unikla paní Hana Suchocká, která byla předsedkyní polské vlády od července 1992 do října 1993. Je to sice již 17 let, ale i přesto by Respekt neměl takovouto chybu pustit do tisku. Je to podobné jako ignorovat premiérské období pana Paroubka v ČR (které trvalo jen o měsíc déle). I přesto se těším na další vydání vašeho časopisu.

Svatopluk Černý

Za chybu, která v perexu uvedeného článku unikla naší pozornosti, se čtenářům omlouváme.
Redakce

DOPISY
RESPEKT 38/2010

V minulém čísle jste otiskli dopis od pana ing. Jiřího Kalouse, který reagoval na článek Jak to bylo doopravdy (37/2010). Středoškolská fyzika možná autorovi stačí k popření „palačinkového efektu“, nicméně vysokoškolská stavební statika a dynamika jeho diletantské zdůvodnění zcela vyvrací. Pan ing. Kalous nám zde nastiňuje, že došlo k pádu jednoho patra na druhé, a to od toho nejvyššího směrem dolů.

Když už věnuje svůj osobní čas studiu konspiračních blogů, tak by si také mohl prostudovat některé kompetentní zdroje, které příčinu kolapsu WTC vysvětlují. Nebo si alespoň znovu prohlédnout záznam pádu věží. Myslím, že i podprůměrný středoškolák s mizivou znalostí fyziky uvidí rozdíl mezi „palačinkovým efektem“ a pádem skoro celé horní třetiny budovy na patra pod ní.

Budovy jsou stavěny na odolání kolmému statickému zatížení (krom jiného), ne na síly, které se uvolnily při pádu takové hmoty na patra pod sebou. Poté, co selhaly zbývající neporušené nosníky v patrech zasažených letadly, došlo ke kolapsu budovy z důvodu pádu její horní části. Myslím, že každému dojde rozdíl mezi realitou a tím, co popisuje ing. Kalous. Síly při pomalém (a nereálném) kolmém položení patra na patro jsou neporovnatelné se zhroucením, ke kterému došlo 11. 9. 2001.

Jan Kramný, VŠB – TU Ostrava

VÁŽNÁ VĚC
RESPEKT 37/2010

Se zájmem jsem si přečetl článek Marka Švehly, nicméně nemohu souhlasit s jeho závěrečným vyzněním. Naopak, nějaká evropská direktiva o zákazu pálit Korán by byla popřením liberální demokracie, a to naprosto flagrantním, stejně jako zákaz karikovat proroka Muhammada apod.

Právě už jen z uváděného pudu sebezáchovy bychom to dělat neměli. Svět možná bude nebezpečnější, nicméně tradiční hodnotové jádro západního světa založené na svobodě a právech jednotlivce zdravější, a tím i silnější. A tím ve svém důsledku i celá naše civilizace. Islámu nelze ustupovat, jakékoli ústupky povedou jen k čím dále větším požadavkům islámu a čím dál větší erozi toho, co tvoří tradiční západní hodnotový systém. A mám za to, že o to jde z dlouhodobého hlediska především. I za tu cenu, že by takový přístup měl současně vést k nadměrnému omezování soukromí a popř. i dalších práv ze strany státních mocenských složek. V poklonkování islámu, který je civilizačně diametrálně odlišný, vidím větší nebezpečí.

Jan Dobřichovský

OPRAVA

V komentářové glose Jak se vaří čaj v minulém čísle Respektu jsme uvedli, že kandidáti Tea Party v primárkách před podzimními volbami do Kongresu v New Yorku a státě Maryland dokázali porazit umírněné republikány. Správně mělo být uvedeno „…v New Yorku a státě Delaware“. Za chybu se čtenářům omlouváme.

Redakce

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].