0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy11. 4. 20103 minuty

Dopisy

PO TŘETÍ CESTĚ
RESPEKT 13/2010 

Se zájmem jsem si přečetla článek o Otovi Šikovi od Pavla Kosatíka. Jeho tón mě ale příliš neoslovil. Ota Šik je zde prezentován jako snílek či hlupák, který nevěřil v kapitalismus, jediný fungující režim, chtěl jakousi třetí cestu a naivně věřil, že na Marxových teoriích je něco dobrého. Marxistická analýza je ale ve světě nadále legitimní, kapitalismus příliš nefunguje (viz např. mnoho externalit, s nimiž si současný ekonomický systém neví rady) a seriózní diskuse o reformě systému jsou aktuálnější než kdy jindy. Inspirující v tomto ohledu by možná mohly být i práce Oty Šika.
Naďa Johanisová, FSV MU

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

DESET ČESKÝCH ZPRÁV

Rád bych upozornil na nepřesnost ve zprávě „Voličům se nabídne 27 stran“. Vypsali jste strany, které budou kandidovat ve všech krajích ČR a nezapomněli jste zmínit ani vámi kritizovanou Dělnickou stranu (sociální spravedlnosti). Zřejmě ideo-logický nesouhlas sehrály svou roli v tom, že jste ve výčtu stran, kandidujících ve všech krajích, neuvedli Stranu svobodných občanů Petra Macha, která bude kandidovat ve všech krajích. Nechápu tedy, proč matete čtenáře, kteří si tak mohou myslet, že pouze vámi vyjmenované strany kandidují celorepublikově.
Jan Werner

KANDIDÁTA MÁM

Se zármutkem jsem pročítal rozhovor s Václavem Havlem o jeho představě prezidentského kandidáta. Především se nemohu smířit s jeho kritikou tzv. rozbujelého stranictví. Tím, že zájmy spolkového a akademického světa nadřazuje zájmům světa politického, sděluje všem, jako by politické strany měly jakýsi nižší, pochybnější kredit, na rozdíl od jiných občanských formací. Ale opak je pravdou – každý akademik má nějaké politické preference, člen občanského sdružení má politické představy. Na rozdíl od Václava Havla se domnívám, že stranictví u nás je zakrnělé, opovržené, nedoceněné právě kvůli propagátorům „nepolitické politiky“, jíž je dlouholetým zastáncem. Všechna čest Václavu Havlovi za jeho akcenty na občanskou společnost. Přiznejme však prezidentské funkci její politický rozměr a nedopusťme, aby se na tuto politickou funkci dostali lidé politikou nepolíbení. Politika je tvrdá dřina, mající své umění a čest. Prezidentská funkce není trafikou pro zasloužilé akademiky či aktivisty, ale vyvrcholením politické kariéry.
MUDr. Vít Šlechta


KUP MI TEPLÁKY, LÁSKO

Trochu mě popudil text o vztahu Čechů k módě. Myslím, že bychom si měli gratulovat, že si ve světě, který jídlo, auta i oděv povyšuje z užitečných věcí na statusové symboly, dokážeme udržet zdravý rozum a oblékáme se pohodlně a funkčně. To je přednost Čechů, ne deficit. A jestli pár návrhářů bude muset změnit profesi a ostatní půjdou pracovat do Paříže či New Yorku, kde je ocení, to není podle mě žádná tragédie.
Karolína Procházková


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].