0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy19. 7. 20092 minuty

Dopisy

NAPIŠME TO PŘESTAVBOVĚ
RESPEKT 29/09
Mladý svět jako světlo?
Řekl bych, že jste se dopustili úletu v seriálu o novinářích za normalizace. Udělat z Mladého světa málem jediné světlo v temnotách je dost nechutné. Mladý svět byl podvod, hra na kritické psaní, které ale žádným kritickým psaním nebylo. Spousta lidí to věděla a četli raději Rudé právo plus poslouchali Svobodnou Evropu.
Naprosto nevysvětlitelné také je, proč v článku není nic o důležitých časopisech, jako byl tehdy úžasný Technický magazín (se Slávkem Blažkem např.), zčásti Melodie, z menších časopisů například skvělá Nika. Kdo jiný než Respekt by měl tohle vědět.
Tomáš Jezerka, Praha

Nic takového jsem nehlásal
Vuvedeném článku je napsáno, že jsem se na podzim 1989 jako představitel disentu zúčastnil diskusního klubu pořádaného svazáky z Filozofické fakulty UK. Podle autora Michala Komárka jsem tam jako jedno z řešení, jak se postavit tehdejšímu komunistickému režimu, údajně propagoval, že by mohlo dojít na „útoky na stranické sekretariáty a použití pouličních kandelábrů“. Nevím, odkud pan Komárek svoje informace čerpal, ale jsou nepravdivé a zavádějící. Před rokem 1989 jsem sice patřil k zástupcům disentu, respektive k samizdatové redakci Lidových novin, a zmíněného setkání jsem se skutečně s kolegou Janem Dobrovským zúčastnil, ale nic podobně radikálního jsem tam tehdy nehlásal. Jednak proto, že jsem si to nemyslel (patřil jsem spíše k umírněnější části tehdejší opozice), a jednak proto, že bych tehdy na takto radikální veřejné vyhlášení neměl ani odvahu. Vladimír Mlynář

Reklama

ZELENINA DI MARE
RESPEKT 29/09
Latinská jména organismů se nejčastěji v odborné i populární literatuře píší s velkým počátečním písmenem u rodového jména (např. Palmaria) a malým písmenem u druhového přívlastku (palmata). Tradičně se latinská jména píší kurzivou, tedy Palmaria palmata. Naproti tomu česká jména se píší malými počátečními písmeny a bez kurzívy (výr velký). Ať zvolíte jakýkoli styl, je dobré ho dodržet jednotně, což bohužel poněkud uteklo v jinak velmi zajímavém článku. Respekt by i na tomto poli měl držet laťku vysoko.
David Svoboda, PřF UK Praha

Více čtenářských dopisů na Respekt.cz/Vase dopisy.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].