On-line rozhovor s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Pavlem Žáčkem
 

Proč se v rámci orální historie nevyužívají rozhovory s bývalými důstojníky StB? Hodláte toto tabu prolomit a začít s bývalými šaržemi spolupracovat? Vlivy KGB se jinak mapovat nedají neboť se ani nesměly nikam zapisovat.

Kája

Já už jsem se na Akademii věd snažil toto tabu odbourat a realizoval jsem několik rozhovorů s bývalými příslušníky. Šlo to poměrně obtížně – i když výsledky byly velmi zajímavé. Věřím, že se k tomu v rámci projektů ústavu vrátíme, neboť – a to je možná překvapivé – s odstupem od listopadu 1989 přibývá stále více lidí, kteří se vracejí v myšlenkách zpět do minulosti a chtějí si ve všem udělat jasno.

Pátráte po okolnostech smrti Jana Masaryka?

Mirka

Domnívám se, že nebudeme schopni nějak nově rekonstruovat okolnosti smrti Jana Masaryka. Naší ambicí by mělo být, za využití archiválií z Archivu bezpečnostních složek, ale například i od kolegů z Národního archivu, zpracovat vyčerpávající edici dokumentů o vyšetřování v letech 1948, 1968, a pokud se dohodneme s Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, tak i po roce 1989. Aby byla laická i odborná veřejnost plně informována – ne tak neúplně, jak se podařilo ÚDV v jejich nepříliš podařené publikaci. Toto nejsme schopni naplnit nyní ke „kulatému“ výročí (s ohledem na fakt, že vznikáme

k 1. 2. 2008), ale spíše až v příštím roce.

Váš ústav připravil studii o osudech pověstného fondu Z ministra Sachera. Zveřejníte i kompletní seznam položek tohoto fondu Z, tedy kdo všechno v něm byl uschován?

Anyzovka

V prvním čísle časopisu Paměť a dějiny jsme prezentovali studii o pozadí vzniku fondu Z ministra vnitra Sachera. Chystáme se zveřejnit archivní protokol tzv. fondu Z, do něhož ovšem polistopadové svazky zapsány nebyly.

Jaké procento materiálu rozvědky zůstane odhadem ještě zablokováno z titulu ochrany zájmů současného státu – 5 či 10 %? Existuje nějaká taková blokace u materiálů kontrarozvědky?

Juchelka

Shodou okolností by v tomto týdnu mělo proběhnout jednání, které završí více než tři čtvrtě roku trvající proces delimitace archiválií a dokumentů z provenience rozvědných složek komunistického režimu. Představitelé ústavu i archivu prosazují u archivních materiálů bývalé hlavní správy rozvědky (I. správa SNB) dodržet původně slíbenou dohodu o 5% množině, která bude ponechána v režimu utajení, naši partneři dnes hovoří o 15%. Vycházejí zřejmě z faktu, že jejich konání nemůže nikdo kontrolovat. Nicméně platí zákony, pokyny ministra vnitra i signované dohody, na jejichž základě věřím, že se nám po tolika letech podaří k materiálům dostat. Obdobně u archivních materiálů z provenience kontrarozvědných složek Státní bezpečnosti mělo být jednáno v intencích zákona č. 412/2005 Sb. Pokud nebylo, tak považujeme materii k 1. lednu 2008 za odtajněnou.

Jaká byla úspěšnost splnění posledního Lorencova bojového rozkazu – zlikvidovat všechny živé svazky?

Lorencova labutí píseň

Bohužel v posledních více než 15 letech se nikdo nezabýval podrobným srovnáním zachovaných hlášení o tzv. úbytku svazků s reálným stavem svazkové agendy v archivu. Určitě to bude jedno z našich důležitých témat k roku 2009 (sami příslušníci SEO v roce 1990 vykazovali, že spisů nepřátelských osob útvary Státní bezpečnosti v prosinci 1989 zničily na 99 %).

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Chcete-li článek okomentovat nebo nás upozornit na chybu, přihlaste se nebo se zaregistrujte. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte