Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Kultura

Novinky

Sborník příspěvků, které loni zazněly na mezinárodním bienále Industriální stopy. Klíč k ochraně takových památek, jakou je koksovna Hansa, přádelna Jannik, liverpoolská hospoda Hotel Philharmonic nebo vítkovické vysoké pece.

PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, 335 stran

Sborník příspěvků, které loni zazněly na mezinárodním bienále Industriální stopy. Klíč k ochraně takových památek, jakou je koksovna Hansa, přádelna Jannik, liverpoolská hospoda Hotel Philharmonic nebo vítkovické vysoké pece. Vzhledem ke stavu industriálních objektů je to hodně aktuální záležitost. Jak píše v úvodu Benjamin Fragner: „Průmyslové dědictví se stává naléhavým a současným tématem, jako by méně patřilo k minulosti.“

JAN DĚKANOVSKÝ: SPORT, MÉDIA A MÝTY

Dokořán, 183 stran

Zlatí hoši z Nagana, královna bílé stopy od tamtéž, italský hřebec z Filadelfie a spousta dalších reků současného sportu a sportbyznysu. „Ačkoli hráči sami charakterizovali celou epizodu v kabině jako normální kapitánovy připomínky, média význam proslovu dále zvětšovala, až se kapitánské instrukce změnily v klíčový okamžik celého turnaje. Mytologický posun tak vytvořil obraz navrátivšího se veterána českého hokeje, který pod svým vůdcovstvím stmelil mladé české hvězdy a elektrizujícím projevem vyburcoval v kritické chvíli spolubojovníky k vítězství,“ vrací se Děkanovský k epizodě z naganského turnaje, kdy Vladimír Růžička po první třetině zápasu s Američany seřval v kabině své kamarády. Děkanovského kniha je cenným příspěvkem do neprobádané problematiky. Kvůli omezenému rozsahu ale celkově vyznívá, jako by desetibojaři došel dech už po pěti disciplínách.

CHRISTOPHER HILTON: HITLEROVA OLYMPIÁDA

Přeložila Ivana Nuhlíčková, Práh, 296 stran

A ještě jedna sportovní publikace. Tahle se vrací do roku 1936, kdy se začalo hovořit o tom, jak nebezpečnou zbraní mohou být sportovci v rukou diktátorů. Čeští olympionici by si ji mohli přibalit na cestu do Pekingu.

JAMES HALL: SLOVNÍK NÁMĚTŮ A SYMBOLŮ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ

Přeložil Allan Plzák, Paseka, 520 stran

Klíčová kniha pro zájemce o křesťanskou ikonografii i pohanskou mytologii. James Hall patří spolu s Erwinem Panofskym, Manfredem Lurkerem a naším Janem Roytem k největším odborníkům na tuto problematiku. „Objasnění zapomenutého jazyka atributů a symbolů se dalekosáhle věnovalo moderní bádání. Je nejen úchvatným tématem samo o sobě, které vede k plnějšímu porozumění uměleckému dílu, ale pomáhá soudobému divákovi nahlížet jej tak, jak jej nahlíželi umělcovi současníci,“ píše Hall v předmluvě. České vydání je doplněné o řadu postav a symbolů, které se během staletí objevily ve výtvarném umění našich zemí.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].