0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Blogy12. 7. 20082 minuty

Diskuse s náměstkem ministra zdravotnictví Pavlem Hroboněm

Zdravotní pojišťovny mají mít oproti běžné akciovce řadu dalších povinností – například nutnost získat licenci, podrobit se dohledu, vyplatit 85 % dosaženého zisku pojištěncům.

Převod nemocnic na akciové společnosti neodstraňuje základní důvod špatného hospodaření, totiž státní vlastnictví.

CHALLENGER

Samotná přeměna na akciové společnosti nestačí. Nicméně už samotná a. s. má oproti příspěvkové organizaci významné výhody. Především vyšší transparentnost účetnictví a osobní zodpovědnost managementu za způsobené škody. U pojišťoven opět platí, že samotný převod na a. s. by ničemu nepomohl. My ho ale navrhujeme až jako závěrečný krok. Zdravotní pojišťovny mají mít oproti běžné akciovce řadu dalších povinností – například nutnost získat licenci, podrobit se dohledu, vyplatit 85 % dosaženého zisku pojištěncům.

Jak chce MZ vyřešit problém odchodu kvalitních zdravotníků do zahraničí?

LÉKAŘ I PACIENT

Ministerstvo dosáhlo uvolnění zhruba půl miliardy korun na podporu specializačního vzdělávání. V mezidobí může pomoci také chystané zjednodušení rekvalifikace. Ten, kdo se spoléhá na významné zvýšení peněz od státu, nezná stav veřejných financí. Jediným řešením je využít rezervy v systému (nevyužitá oddělení, předražené nákupy…) a také postupně do zdravotnictví dostat více soukromých financí. I to už se děje, i díky původně vysmívaným regulačním poplatkům.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Mají pojišťovny povinnost nabírat určité počty lidí různého věku?

O. WIEDMANN

Povinností pojišťoven je nikoho neodmítnout. O zbytek se stará tzv. přerozdělení odvodů na veřejné zdravotní pojištění. Pojišťovna již dnes nedostane peníze, které odvádíme (tedy 13,5 procenta z příjmu). Tyto peníze jenom vybere a odevzdá do procesu přerozdělení, ze kterého dostane na každého pojištěnce částku odpovídající jeho věku a částečně i zdravotnímu stavu. Pojišťovna tedy bude mít zájem i o nemocné, protože za ně z přerozdělení dostane více peněz.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].