Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Blogy

On-line rozhovor s ministryní Džamilou Stehlíkovou

Jak se vaše ministerstvo připravuje na předsednictví EU?

Jak se vaše ministerstvo připravuje na předsednictví EU?

angažovaný

Předsednictví ČR v Radě EU je dobrou příležitostí nejen ukázat, čeho jsme dosáhli v oblasti ochrany lidských práv, ale posunout řešení lidskoprávní problematiky o kousek dál v celoevropském měřítku. Prioritou pro předsednictví ČR je ochrana práv seniorů, prevence týrání, zanedbávání a zneužívání seniorů. Během našeho předsednictví v Praze proběhne celoevropská konference s touto tematikou.

Jak se stavíte k možné amnestii pro ilegální imigranty?

čtenář Respektu

O legalizaci pobytu nelegálních přistěhovalců se v současné době neuvažuje. Nejschůdnější cestou je využití institutu zelených karet, který by měl platit od ledna příštího roku. Každý ilegální přistěhovalec bude mít možnost reagovat na nabídku a o vydání karty požádat, pokud ovšem bude mít odpovídající a pro ČR potřebnou kvalifikaci.

Nebyl váš návrh na zavedení zákona o tělesných trestech hlavně nedostatečně komunikován s veřejností?

Karpíšek ([email protected])

Zcela s vámi souhlasím, ohlášení záměru novely zákona o rodině ve smyslu nepřípustnosti tělesných trestů měla předcházet osvětová celospolečenská kampaň, která je plánována na druhou polovinu roku 2008 a v daleko větším rozsahu na rok 2009. Teprve v květnu 2008 propukne debata na toto téma za účasti veřejnosti a poběží jak v Praze, tak v jednotlivých krajích.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 18/2008 pod titulkem On-line rozhovor s ministryní Džamilou Stehlíkovou