Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Editorial

Měl by být zpřísněn zákon o shromažďování?

Anketa ke zpřísnění zákona o shromažďování.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt
Fotografie: Otakar Motejl. - Autor: Bartoš Günter • Autor: Respekt
Fotografie: Otakar Motejl. - Autor: Bartoš Günter • Autor: Respekt

Otakar Motejl

ochránce lidských práv

Nevidím žádný důvod, proč by se měl zákon o shromažďování novelizovat, nebo dokonce zpřísňovat. Taková úprava by znamenala pravděpodobně prostor pro zúžení výkonu tohoto práva a pokoušela by se striktněji vymezit, kdo se shromažďovat může a kdo ne. Tento postup otevírá prostor pro diskriminaci, třeba jen díky momentální oblibě. Věřím mnohem víc ve zdravý lidský rozum. Společnost navíc není bezbranná a má i jiné způsoby, jak bránit extremismu než jen přísným zákonem. Odsouzení, poukázání na morální a lidskou nízkost, a především odmítnutí publicity kontroverzním shromážděním považuji za účinnější.

Jan Vyklický

člen ústřední rady Mezinárodní asociace soudců

Problém není v zákonu, alespoň ne v tom shromažďovacím. Snad nechceme zavést princip mocenského povolování svobody slova. Stačí důsledně využít ustanovení platného zákona. Problém je v lidech. Dokážeme chápat nějakou svobodu jako právo toho druhého? Bez ohledu, zda se mě to zrovna týká. Na rovinu, potřebujeme se lidsky vzpamatovat a dát najevo, že nelze počítat s naší tolerancí neofašistů či anarchistů, ale také třeba rowdies, nevzdělaných hulvátů a primitivů všeho druhu. A ti pokušitelé vzadu? Ti jsou vždy a všude a s těmi si už státní moc poradí dle trestních předpisů.

Kateřina Jacques

poslankyně za Stranu zelených

Svoboda slova a shromažďování jsou základním právem, které je třeba chránit. Domnívám se, že v dnešní podobě zákona už je prostor k účinnému odporu. Problém spatřuji především v aplikaci zákona, kde je velký prostor pro zlepšení. Nelze se spokojit pouze s mechanickým administrativním posuzováním stanov sdružení, ale je třeba analyzovat širší souvislosti včetně aktivit, webových stránek a profilu osob. Totéž platí pro případné nepovolování akcí úřady. Nelze se spoléhat pouze na deklarovaný cíl, ale zjišťovat, zda odpovídá realitě. Zde je namístě osvěta a další vzdělávání zodpovědných úředníků, policistů a orgánů činných v trestním řízení.

Lucie Talmanová

místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, ODS

Nejsem zastáncem zpřísnění zákona o shromažďovacím právu. Je-li tento zákon v něčem nedokonalý, tak spíše v aplikaci jeho záměru než v samé podstatě. Zásadní rámec je stanoven již v Listině základních práv a svobod, která vedle shromažďovacího práva určuje i možnost jeho omezení – toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku či pro bezpečnost státu. Je ke zvážení, zda v průběhu správního řízení neumožnit větší prostor pro individuální posouzení a neupravit v zákoně některé lhůty.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 47/2007 pod titulkem Měl by být zpřísněn zákon o shromažďování?