Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Blogy

Blog

Podle dosud nejkomplexnějšího hodnocení stavu životního prostředí na Zemi ovlivnili lidé během posledních 50 let povrch planety a biodiverzitu více než za celou předchozí historii.

Podle dosud nejkomplexnějšího hodnocení stavu životního prostředí na Zemi ovlivnili lidé během posledních 50 let povrch planety a biodiverzitu více než za celou předchozí historii. Je znehodnoceno nebo neudržitelně využíváno 15 z 24 služeb zajišťovaných ekosystémy na Zemi. Lidstvu se podařilo zlepšit dostupnost potravin, ale klesá kvalita pitné vody. Lidé také loví příliš mnoho ryb a zhoršili regulaci přírodních pohrom a škůdců.

Na hodnocení Millennium Ecosystem Asses-sment se podílelo skoro 1400 expertů z celého světa a bylo publikováno několik tematicky zaměřených studií (biodiverzita, desertifikace, průmysl a podnikání, mokřady apod.) a závěrečná zpráva Ekosystémy a lidský blahobyt. Ta říká, že využíváním ekosystémů sice zbohatla část světa, ale chudší ještě více zchudli. Rozšiřování pouští a nedostatek lovných ryb a živočichů ohrožují miliony lidí. Domorodí obyvatelé jsou často vyloučeni z rozhodování o využívání přírodních zdrojů, ačkoli právě oni jsou mnohdy nejhůře postiženi – ztrátou zdraví či nedostatkem obživy. Závěry projektu mimo jiné konstatují, že:

 -lidé změnili za posledních 50 letech ekosystémy více než v jakémkoli období dějin civilizace;

 -podstatné a nerovnoměrné zvýšení životní úrovně proběhlo na úkor poškození 60  % hodnocených globálních služeb ekosystémů;

 -zvyšuje se riziko nelineární změny (např. propuknutí endemie, zhroucení mořského rybolovu aj.);

 -pro velké skupiny lidí se snižuje šance, že se jejich chudobu podaří odstranit či výrazně snížit;

 -poškozování služeb ekosystémů se může významně zhoršovat a představovat překážku pro redukci chudoby, dosažení potravinové bezpečnosti a zlepšení zdravotního stavu lidské populace;

 -je možné zamezit ničení ekosystémů změnou koncepcí péče o životní prostředí. 

Zpráva expertů také modeluje čtyři scénáře možného vývoje, ale všechny se shodují, že během první poloviny 21. století poroste tlak na ekosystémy. Za nejvýznamnější příčiny změn považují vědci i do budoucna ničení a znečišťování biotopů (např. úbytek korálových útesů a poškozování mořského dna těžkými vlečnými sítěmi), nadměrné čerpání vody i lov zvěře a ryb a zavlékání nepůvodních druhů rostlin a živočichů. 

Součástí hodnocení byla i otázka vhodných cest pro změnu stávajícího negativního trendu. Mezi doporučené změny patří zvýšení odpovědnosti a průhlednosti veřejné správy i soukromého sektoru, zavádění ekonomických pobídek pro udržitelné využívání zdrojů. Měla by se také věnovat pozornost zpřístupnění vědeckých informací o stavu ekosystémů a zlepšení technologií.

SUTA.BLOG.REPEKT.CZ

Autor je konzultantem v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].