Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Scéna

Výstavy

Zajímavé výstavy pro tento týden.

Hory, skály, kameny, České muzeum výtvarných umění, Praha, 13. 12.–4. 2.

Kolektivní přehlídka výtvarníků, kteří se v průběhu dvou staletí ve svých dílech zabývali přírodními útvary. Romantiky zastupuje Karl Postl či Bedřich Havránek, modernisty Josef Šíma či Jan Zrzavý, poválečné autory Jan Koblasa nebo Aleš Veselý, současnou scénu reprezentují například Jaroslav Róna a František Skála.

Pardálové, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, 21. 12.–10. 2.

Pohled na tvorbu tří autorů z tzv. Ústeckého okruhu. Jiří Bartůněk, Miloš Michálek a Jaroslav Prášil stáli i u přerodu Výstavní síně Emila Filly v nezávislou instituci a zásadní měrou ovlivnili zdejší uměleckou komunitu včele s Jiřím Černickým, Pavlem Kopřivou, Michaelou Thelenovou či Michalem Kolečkem.

Jan Koblasa: Dialogy s hmotou, Oblastní galerie v Liberci, 14. 12.–4. 2.

Vedoucí sochařského ateliéru na pražské AVU Jan Koblasa (1932) se v Liberci ohlíží za dosavadním dílem: k vidění jsou jeho nejstarší práce na papíře z 50. let, informelní obrazy z let 60., existenciální bronzy z let 70. i současné dřevěné objekty. Monumentální kamenná tvorba z osmé dekády vystavována není, protože by se do galerie nevešla – navíc by musela být na sever Čech převezena z parků v Německu, Švédsku a Izraeli.

terra(cotta) – Plastika a majolika italské renesance, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Jiří, 15. 12.–15. 4.

Plastiky z pálené hlíny a ušlechtilého štuku z 15. a 16. století ze sbírek českých galerií.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 1/2007 pod titulkem Výstavy